HIDROGRAFIA
Râul Moldova, ca arteră hidrografică principală, curge la limita estică a teritoriului comunei, având direcţia N-V şi S-E

În comuna Valea Moldovei hidrografia are un rol important în evoluţia peisajului geografic. Alături de precipitaţii apele subterane alimentează reţeaua superficială.

                 Apele subterane se împart în :

                      - ape freatice, ce se găsesc în albia Moldovei şi a pâraielor, în terase, glacisuri, deluvii de alunecare şi pe unele interfluvii;

                       - ape de stratificaţie, ce se găsesc la adâncimi destul de mari, peste 20 de metri. La locurile unde ies la suprafaţă se formează izvoare şi chiar înmlăştiniri.

                Apele de suprafaţă  aparţin integral bazinului hidrografic al Moldovei, mai  exact în bazinul mijlociu al acestui râu la o mică distanţă de la ieşirea din munţi.

                 Râul Moldova, ca arteră hidrografică principală, curge la limita estică a teritoriului comunei, având direcţia N-V şi S-E. În această zonă primeşte doi afluenţi : Bălcoaia şi Suha Mică. În timp ce Bălcoaia este de dimensiuni mici ( 9 Km lungime şi 14 km2 bazinul), Suha Mică are un bazin cu o suprafaţă de 135 Km2 şi o lungime de 24 Km,  însă ea curge pe teritoriul  comunei Valea Moldovei pe o lungime de mai puţin de 1 Km mai precis chiar în zona de confluenţă.

                   Principalul afluent din cursul inferior al pârâului Suha Mică este Valea Seacă, care cu întregul său bazin ocupă  cea mai mare parte din cursul teritoriului. Pârâul Valea Seacă are o lungime de 10 Km şi o suprafaţă a bazinului hidrografic de 12 Km2. Afluenţii săi sunt de dimensiuni foarte mici.

                Referitor la râul Moldova considerăm că dacă bazinul acestui râu totalizează o suprafaţă de 4.326 Km2 şi are o lungime de 205 Km, în amonte de confluenţa cu Suha Mică el are peste 1.996 Km2 şi o lungime de circa 97 Km de la izvor până la acest punct. Debitul mediu anual al râului Moldova în zona de confluenţă cu Suha Mică este de circa 17-18 m3/s.