FAUNA

 


Vânătoarea - în padurile din localitate si din preajma ei este un punct de atractie pentru cunoscatori la fel şi

pescuitul în apele râului Moldova

                 Teritoriul satelor Valea Moldovei şi Mironu reprezintă o regiune cu puţine specii de animale şi acestea cu o mică importanţă economică.

    Fauna pădurilor

-         lupul ( canis lupus), porcul mistreţ (sus scrofa), căprioara (capreoles capreoles), cerbul( cervus elaphus ), vulpea, dihorul, veveriţa, iepuri şi şoareci de pădure.

-          păsări : cucuveaua (athene noctua), bufniţa (bibo bubo), uliul păsărilor, ciocănitoarea pestriţă, pupăza, etc.

-         repilele sunt reprezentate prin : şarpele de pădure ( colubes longissinus),  şarpele neted, şopârla ( lacerta argilis).

  Fauna râului Moldova

care scaldă o parte din teritoriul şi cea din Suha Mică este alcătuită din  : scobarul (chondrosloma nasus) , cleanul (leuciscus cephalus), mreana vânătă (babus meridionalis petenyi), porcuşorul(gabio gabio ) etc.

Linkuri utile

http://www.animalia.go.ro

http://www.animale.ro

http://www.eukarya.ro

http://www.zooland.ro

 

IMAGINI