DEMOGRAFIA


Valoarea sporului natural este peste limita medie a judeţului 

Evoluţia numerică a populaţiei

  Răspândirea populaţiei pe suprafaţa celor două sate este rezultatul îndelungat, cauzat de factori istorici, economici, politici, fizico-geografici, etc. Din timpurile cele mai vechi, teritoriul a fost populat continuu. Factorii naturali au contribuit favorabil la repartiţia populaţiei deoarece Lunca râului Moldova, relieful, sursele de apă, climatul, locurile pentru pescuit, păşunat, suprafeţele arabile bune pentru culturile plantelor agricole, au constituit factori de atracţie încă din vechime pentru oameni.

             La toate acestea se adaugă dezvoltarea oraşului Gura Humorului şi a unităţilor comunei, utilizarea economică a resurselor naturale cu repercusiuni majore în repartiţia şi densitatea populaţiei.

                Documentele avute la dispoziţie pentru informare au fost limitate, puţine şi nu toate complete şi semnificative deoarece localitatea Capu Cîmpului a aparţinut comunei Valea Moldovei în perioada 1968-2003, iar informaţiile au fost cumulate.

                  Populaţia comunei Valea Moldovei numără 3594 de locuitori  din care :  în  satul Valea Moldovei  1619  de locuitori şi în  satul Mironu  1975 de locuitori.  Raportat la numărul de locuitori comuna face parte din categoria unităţilor administrativ teritoriale mijlocii ale ţării.

                   În contextul afirmării politicii demografice din ţara noastră sunt evidente marile realizări în domeniul creşterii bunăstării materiale şi spirituale ale întregii populaţii. În afară de creşterea veniturilor tuturor categoriilor de oameni, sunt de amintit : alocaţiile de stat pentru copii ajutoarele pentru mamele cu mulţi copii,  până în anul 1989, precum şi ajutorul social şi alocaţiile complementare, după anul 1989.

                     Analizând întreaga perioada de studiu, începând cu datele înregistrate la recensământul populaţiei şi a locuinţelor din 5 ianuarie 1977 şi până în prezent, se observă o creştere lentă şi continuă a populaţiei . Dacă în anul 1977 populaţia în localităţile Valea Moldovei şi Mironu era de 2813 locuitori, în 1989 ajunsese la 3189 locuitori, astfel într-o perioadă de 12 ani, populaţia a crescut cu 10,3 %. În perioada imediat următoare revoluţiei din anul 1989, între anii 1990-1991, s-a înregistrat o scădere a populaţiei: în 1990 populaţia comunei era de 3172 locuitori, iar în anul 1991 număra 3134.

                      Începând cu anul 1992, an în care s-a efectuat recensământul populaţiei şi al locuinţelor, populaţia îşi reia ritmul de creştere uşoară şi continuă până în prezent.

La recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2002 se înregistrează o populaţie de 3533 locuitori, până la sfârşitul anului 2004 numărul populaţiei ajunge la 3594.