CLIMA


O răcire excesivă iarna cu vânturi puternice şi uscăciune prelungită vara.

 

 

 

              Factorii genetici ai climei impun un climat temperat continental , uneori cu nuanţe excesive datorită influenţelor ce vin din est. Acestea determină o răcire excesivă iarna cu vânturi puternice şi uscăciune prelungită vara.

            Prezenţa văilor sub forma unor culoare (culoarul Moldovei şi al Văii Seci) favorizează scurgerea în lungul lor a aerului rece. Acestea menţin temperaturi scăzute mai ales iarna.

                 Pe plan local o importanţă mare o prezintă pădurile. Acestea ocupă aproape toată jumătatea de vest a teritoriului, determinând o încetinire a vitezei vânturilor şi o sporire a umidităţii aerului.

               Regimul termic se caracterizează printr-o medie anuală  de 70 în partea Câmpiei piemontane Baia, 60 în zona subcarpatică şi 50 în zona muntoasă.

               Media anuală a precipitaţiilor este cuprinsă între 850-1000 mm. Cantitatea cea mai mare de precipitaţii se înregistrează în sezonul cald, mai-august, când cad aproximativ 60% din totalul precipitaţiilor anuale.

               Topirea zăpezilor primăvara şi ploile torenţiale din perioada iunie-august pot  produce  uneori  viituri  ale  cursurilor de  apă  şi  inundaţii  limitate  în  Lunca Moldovei.

               Vânturile dominante sunt cele din direcţia N-V, care pot atinge viteze de până la 4 m/s .