AŞEZARE


Comuna Valea Moldovei este situată în bazinul  mijlociu  al  râului  Moldova

 

 

 

 

Comuna Valea Moldovei este situată în bazinul mijlociu al râului Moldova, pe partea dreaptă a văii Moldovei, imediat în aval de ieşirea sa din Carpaţii Orientali, la contactul Munţilor Stânişoarei (reprezentaţi aici prin zona marginală a flişului Obcinii Voroneţului) cu sectorul nordic, îngust, al zonei subcarpatice şi cu Podişul Sucevei.

                Administrativ, comuna Valea Moldovei  aparţine judeţului Suceava fiind aşezată în partea central-sudică a acestuia. Teritoriul ei se învecinează la N cu comuna Capu Cîmpului, la N-E cu comunele Păltinoasa, Drăgoieşti şi Cornu Luncii, la S-E cu comunele Slatina şi Mălini şi la N-V cu teritoriul oraşului Gura Humorului.

                Localităţile ce compun comuna Valea Moldovei sunt legate între ele prin drumul judeţean 177 C. Legătura cu comuna Capu Cîmpului  (reînfiinţată în noiembrie 2003), şi cu oraşul Gura Humorului (situat la distanţa de 18 Km de centrul comunei ) şi municipiul Suceava ( situat la distanţa de 56 Km de centrul comunei) se face pe D.J. 177 C. Pe acelaşi drum şi în continuare pe D.J. 209 C se face legătura  cu municipiul Fălticeni, situat la distanţa de 30 Km de comună .

              Legătura între D.J. 177C şi D.J.209 (spre Gura Humorului şi Suceava) se face peste râul Moldova pe Podul Izvor, iar  cu D.N. 17 (spre Fălticeni)  pe Podul Berchişeşti, pod recent reabilitat şi modernizat.

               Legătura între comuna Valea Moldovei şi cele două comune învecinate în partea de  S-E, Mălini şi Slatina, se face pe drumuri comunale, pietruite, ce constituie o altă cale rutieră spre municipiile Fălticeni şi  Suceava.