Begoña Valcárcel

pìnturas y grabados

Nacida en Valencia, formación en artes gráficas en la Escuela Llotja de Barcelona

“...Valcárcel se muestra maestra en el dominio técnico y compositivo, sabe jugar espléndidamente entre el rigor geométrico del cuadrado y el rectángulo y el lirismo expansivo del trazo informal. Con estos recursos y el de introducir en un enredo sensitivo de signos azarosos el rigor de la realidad en su más firme figuración, Begoña asienta y comunica su universo más íntimo…”

Fragmento de la crítica de J. Ginestar al Can Fali, Marina Alta, del 4 de febrero 2006 de la exposición “Ombres” de Valcárcel, al Corral del Pato de Gata de Gorgos, Alicante

Català

“...Valcárcel es mostra mestra amb el domini tècnic i compositiu, sap jugar esplèndidament entre el rigor geomètric del quadrat i el lirisme expansiu del traç informal. Amb aquests recursos i el d’introduir dintre un embolic sensitiu de signes atzarosos el rigor de la realitat en la seua més ferma figuració, Begoña assenta i comunica el seu univers més íntim. Assenyalaríem en particular les ombres de la sèrie representada a la targeta de l’exposició Sombra, obres minimalistes si no fora per la poètica del color i dels tractaments sensitius dels quadrats. Tanmateix han cridat poderosament la nostre atenció les obres que Matèria, Sombra en verano, Meca en azul, Meca en amarillo, Barcas i la Mujer en verde.

No deixen de passar a contemplar uns bocins de sensibilitat, passegen càlmament al costat de les obres d’aquesta autora, estem segurs que tornaran a donar una nova ullada acompanyats íntimament per les propostes que ens fa aquesta interessant autora.”

De l’Exposició “Ombres” Corral del Pato, Gata de Gorgos, Alicante 2006. Can Fali, Marina Alta, 4 de febrer del 2006. Josep Ginestar, Escultor i Professor de l’Escola d’Art de Gata.

http://valcarcel.artelista.com

http://valcarcelarte.blogspot.com

contacto/mail/correo electrónico