Apie mokyklą

 Kaip atskiras padalinys sanatorijoje mokymo dalis įsteigta 1962 m. rugsėjo 20 d. vyriausiojo gydytojo įsakymu. Mokyklos veiklos pradžia - 1984 m vasario 1 d. Tuomet prie sanatorijos buvo atidaryta aštuonmetė mokykla. 

 Kauno r. Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“ mokykla yra bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdymo procesų tęstinumą užtikrinanti švietimo įstaiga Viešosios įstaigos  Respublikinės Kauno ligoninės Vaikų ligų klinikos Vaikų reabilitacijos skyriaus „Žibutė“ sektoriuje besigydantiems vaikams nuo 1 iki 16 metų. Mokykla vykdo neformaliojo švietimo ikimokyklinio ugdymo programą, formaliojo švietimo pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Pamokos, ikimokyklinės vaikų grupės užsiėmimai vedami ir popamokinė veikla mokykloje organizuojama klasėse ir palatose. Pamokos ugdytiniams organizuojamos laikantis medikų nustatyto gydomojo režimo. Moksleivių mokymas vyksta jungtinėse klasėse ir individualiai. 
       Sanatorijos mokykloje vienu metu gali mokytis iki 60 vaikų, dirba 13 mokytojų, 5 auklėtojai. Mokyklos darbuotojai - aukštos kvalifikacijos specialistai, nuolatos gilinantys žinias, tobulinantys kvalifikaciją, gebantys kokybiškai dirbti kaitos sąlygomis. Mokykla ypač daug dėmesio skiria individualaus ir grupinio mokymo  organizavimui, žinių bei gebėjimų formavimui, jų realizavimui, išsiskiria sveikos gyvensenos tradicijų puoselėjimu, jų propagavimu.
 

Kodėl verta gydytis VšĮ  Respublikinės Kauno ligoninės Vaikų ligų klinikos Vaikų reabilitacijos skyriaus „Žibutė“ sektoriuje ir mokytis Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė"  mokykloje?

Prie Nemuno, Kačerginėje, gražiame pušyne, kur vaikščiota rašytojo Vinco Mykolaičio - Putino, skulptoriaus Juozo Zikaro, rašytojų Jono Biliūno, Prano Mašioto ir kitų įžymių žmonių, 1962 metais įsikūrė vaikų sanatorija „Žibutė“. Patys vaikai sugalvojo, kad ši įstaiga būtų pavadinta žibutės vardu – taip gražiai pavasarį aplink mėlynuoja šios gėlės.
Vaikai atvyksta gydytis į sanatorijoje veikiančius kardioreumatologijos ir pulmonologijos skyrius bei poskyrius: traumatologijos ir ortopedijos, astrologijos; LOR, endokrinologijos, nefrologijos, gastroenterologijios, dermatologijos. Taikomos šios medicininės reabilitacijos priemonės: kineziterapija, fizioterapija, purvo terapija, gydomosios vonios, masažas, teikiama psichologo pagalba, socialinio darbuotojo paslaugos. Yra  baseinas. Profesionalus personalas pagelbsti kiekvienam atvykstančiajam.

Gydymosi trukmė: 18 - 22 dienos (pagal susirgimą gydymas gali būti tęsiamas iki 60 dienų).

Tėvams aktualu, kad sanatorijoje vaikai būtų ugdomi. Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“ mokykloje pamokos vyksta 5 dienas per savaitę. Pamokų trukmė 45 minutės (1 klasės mokinaims - 35 min). Mokiniai gali mokytis šių užsienio kalbų: anglų ir rusų. Mokytojai kvalifikuoti, turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. Pamokos ir popamokiniai renginiai dažnai vyksta žymiose Kačerginės literatūrinėse bei istorinėse vietose. Po pamokų su ugdytiniais dirbantys auklėtojai suburia vaikus į kūrybinę veiklą. Vyksta tradiciniai renginiai (talentų šou, susipažinimo vakaronės, sporto šventės ir kt.). 

Sanatorijoje įrengta bioenergijos ir saulės energijos sistema, taip pat naudojamas tik natūralus šaltinio vanduo. Skirtumas nuo paprasto vandens pajuntamas iškart.

„Žibutės“ sektoriuje įdiegta pirmoji Lietuvoje kompiuterizuota fizinio aktyvumo skatinimo sistema vaikams, sergantiems nutukimu. Sistemos „I-Dance" mokymus pravedė vienas iš sistemos kūrėjų Basilius Bas van Houte.

„I-Dance" - tai kompiuterizuota fizinio aktyvumo skatinimo programa, taikoma kineziterapijos procese. Skambant ritmingai muzikai vaikai šoka ant individualios platformos - taip žaismingai vaikai skatinami judėti. Judėjimas yra neatsiejama sveikos gyvensenos dalis, ypač svarbi viršsvorio profilaktikoje ir gydyme.

 

Ligoninė yra viena pirmųjų Europoje, kur "I-Dance" instaliuota gydymo/ligų prevencijos tikslu. Gamintojui „Positive Gaming“ (Olandija) tai taip pat svarbus įvykis.

Laimutė Bičiūnienė
 
 

Mokykla

užtikrina bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdymo procesų tęstinumą besigydantiems vaikams nuo 1 iki 16 metų,
vykdo neformaliojo švietimo ikimokyklinio ugdymo programą, formaliojo švietimo pradinio ir pagrindinio  ugdymo programas,
laikydamasi medikų nustatyto gydomojo režimo organizuoja pamokinį mokymą klasėse ir individualų mokymą palatose.

Sanatorijos paslaugos

vaikų sanatorinis gydymas, vaikų reabilitacinis gydymas, kvėpavimo sutrikimai, endokrininės ligos,
kraujotakos sutrikimai, 
virškinimo sutrikimai, 
ausų, nosies, gerklės ligos,
judėjimo atramos susirgimai,
gydymas po traumų, 
vaikų sveikatingumo stovykla, 
poilsio vaikams organizavimas, 
gydytojų konsultacijos, 
pediatras, 
vaikų  pulmonologas, 
vaikų gastroenterologas,
vaikų  kardiologas, 
vaikų endokrinologas, 
vaikų  traumatologas,
psichologas, 
socialinis darbuotojas,
kineziterapeutas.

Papildomi puslapiai (1): 2015-11-20 respublikinė konferencija
Comments