Muuseumist

Väike-Maarja Muuseum on paigamuuseumina kogukonna identiteedi kandja, omakultuuri hoidja, uurija ja tutvustaja. 

Paikkonna kultuuripärandit hakati koguma juba 1958. aastal, mil Väike-Maarjas Pikk 1 koolihoone raamatukoguruumis loodi koduloonurk. 1963-1970 kujunes järk-järgult välja kooli muuseum. Eksponeeritud esemeid ja dokumente kogus koduloolane Eduard Leppik koos õpilastega. 1970. aasta 3. märtsi koolimaja tulekahju tagajärjel sai kannatada palju muuseumi materjali. 

Väike-Maarja muuseumi asutas Väike-Maarja kolhoos 1986.aastal. Muuseum asub endises kihelkonnakooli majas, mis renoveeriti pärast 1984. aasta põlengut kooliaegse plaani järgi. Kolhoosi ajalugu käsitlev ekspositsioon avati maja teisel korrusel 1988.aasta aprillis.Viis aastat hiljem, 1993. aasta mais, valmis Väike-Maarja ajalugu kajastav väljapanek - põhikorruse kuues ruumis on käsitletud aeg 19.sajandi viimasest veerandist nõukogude okupatsioonini.
20. märtsil 2013 avasime muuseumi II korrusel talutoa.
Väike-Maarja muuseumis on hoiul nii omaaegne koolimuuseumi kogutu kui alates 1986. aasta oktoobrist arvele võetud fotod, esemed, dokumendid, raamatud, helikassetid, DVDd jm. 2011. aasta maikuuks on arvele võetud 38 272 teaduslikult kirjeldatud museaali, neist eksponeeritud on alla 2000 eseme. Kogude tutvustamiseks koostab Väike-Maarja muuseum näitusi. 
Paikkonna loo talletamiseks korraldab muuseum mälestuste kogumise retki.     
Pärandkultuuri kogumisretkel Käru külas, september 2009
Foto: M. Metsman