Cung cấp các dịch vụ chuyên ngành với chất lượng cao nhất

Trang nhất

 

Dịch vụ

 

Dịch vụ Kiểm toán

 

Dịch vụ Tư vấn

 

Dịch vụ kế toán

 

Dịch vụ định giá

 

Dịch vụ đào tạo

 

Nhân sự chủ chốt

 

Liên hệ

 

Liên kết Website

 

 

 

Dịch vụ định giá

Cùng với công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, nhu cầu của xã hội về dịch vụ thẩm định giá ngày càng cao, nhu cầu về thẩm định giá ngày càng được nhân rộng hơn bởi tính chính xác và hiệu quả của nó. Dịch vụ thẩm định giá đã đóng góp một cách tích cực vào việc làm lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia nói chung và hệ thống kế toán tài chính doanh nghiệp nói riêng.

VAFC là một doanh nghiệp hoạt động về thẩm định giá có uy tín, đã và đang giúp nhiều khách hàng nhìn nhận và làm lành mạnh hệ thống tài chính kế toán của mình góp phần vào tính hiệu quả của công việc. Trên cơ sở đó, VAFC được sự tín nhiệm của không ít khách hàng là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị liên doanh.

Dịch vụ kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp là một phần trong nghiệp vụ thẩm định giá, đóng góp phần quan trọng vào quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. VAFC có một đội ngũ nhân viên giầu kinh nghiệm trong lĩnh vực xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hoá.