Cung cấp các dịch vụ chuyên ngành với chất lượng cao nhất

Trang nhất

 

Dịch vụ

 

Dịch vụ Kiểm toán

 

Dịch vụ Tư vấn

 

Dịch vụ kế toán

 

Dịch vụ định giá

 

Dịch vụ đào tạo

 

Nhân sự chủ chốt

 

Liên hệ

 

Tra cứu văn bản

 

Liên kết Website

 

 

 

 

Thành viên chủ chốt

1. Ông Khúc Đình Dũng - Giám đốc

Ông Dũng là một trong những người sáng lập ra Công ty VAFC. Ông là người đã có Chứng chỉ Kiểm toán viên Quốc gia (CPA) do Bộ Tài chính cấp. Ông đã tham gia vào nhiều khóa đào tạo do hãng kiểm toán quốc tế Deloitte Touche Tohmatsu tổ chức, ông cũng đã tham gia các khóa đào tạo về thị trường chứng khoán và Luật về thị trường chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức, khoá học về thẩm định giá do Bộ Tài chính tổ chức... Ông Dũng cũng tham gia nhiều khóa đào tạo về kế toán - kiểm toán do Bộ Tài chính tổ chức.

2. Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Giám đốc 

Ông Dũng là một trong những người sáng lập ra Công ty VAFC. Ông là người đã có Chứng chỉ Kiểm toán viên Quốc gia (CPA) do Bộ Tài chính cấp. Ông đã tham gia vào nhiều khóa đào tạo do hãng kiểm toán quốc tế Deloitte Touche Tohmatsu tổ chức. Ông Dũng cũng tham gia nhiều khóa đào tạo về kế toán - kiểm toán do Bộ Tài chính tổ chức, khoá học về thẩm định giá do Bộ Tài chính tổ chức...

3. Ông Trịnh Thanh Hưng - Phó Giám đốc

Ông Hưng là một trong những người sáng lập ra Công ty VAFC. Ông đã tham gia vào nhiều khóa đào tạo do hãng kiểm toán quốc tế Deloitte Touche Tohmatsu tổ chức. Ông Hưng cũng tham gia các khóa đào tạo về kế toán - kiểm toán do Bộ Tài chính tổ chức, khoá học về thẩm định giá do Bộ Tài chính tổ chức...