Cung cấp các dịch vụ chuyên ngành với chất lượng cao nhất

Trang nhất

 

Dịch vụ

 

Dịch vụ Kiểm toán

 

Dịch vụ Tư vấn

 

Dịch vụ kế toán

 

Dịch vụ định giá

 

Dịch vụ đào tạo

 

Nhân sự chủ chốt

 

Liên hệ

 

Tra cứu văn bản

 

Liên kết Website

Dịch vụ tư vấn

Với kiến thức sâu rộng, am hiểu về môi trường pháp lý cùng với kinh nghiệm làm việc thực tiến, VAFC đã cung cấp đến khách hàng những dịch vụ tư vấn sau:

• Tư vấn tài chính: Tư vấn xác định giá trị tài sản doanh nghiệp phục vụ cho việc chuyển đổi hình thức sở hữu Công ty, tham gia thị trường chứng khoán, góp vốn liên doanh, hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh.

• Tư vấn thuế: Tư vấn cho các doanh nghiệp về các luật thuế có liên quan như: Thuế Giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu,... Ngoài ra, Công ty VAFC còn thực hiện các dịch vụ về kê khai thuế, khiếu nại thuế, hoàn thuế,... đảm bảo quyền lợi của các Doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế và tôn trọng pháp luật Nhà nước đã ban hành.

• Tư vấn nguồn nhân lực gồm đào tạo và tuyển dụng nhân lực, xây dựng cơ cấu tổ chức.
• Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin.

• Tư vấn quản lý: Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả, Xây dựng quy chế tài chính cho doanh nghiệp, Xác định cơ cấu và chiến lược kinh doanh, Tư vấn quản lý tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, Tư vấn lập dự án khả thi cho các doanh nghiệp trong giai đoạn đầu, Tư vấn đầu tư lựa chọn phương án kinh doanh cho doanh nghiệp.

Chúng xác định rằng thuế là một vấn đề hết sức quan trọng và là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Theo đó, dịch vụ tư vấn nói chung, dịch vụ tư vấn thuế nói riêng của VAFC luôn mang lại hiệu quả cao cho các doanh nghiệp bởi sự kết hợp giữa đội ngũ chuyên gia tư vấn thuế giầu kinh nghiệm của VAFC cùng với sự quan hệ chặt chẽ và mật thiết với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Các cơ quan thuế địa phương.

Chúng tôi luôn trợ giúp các khách hàng trong việc lập kế hoạch và tính toán một cách hiệu quả các sắc thuế được áp dụng tại từng doanh nghiệp cụ thể nhằm hỗ trợ cho mục đích kinh doanh của họ, đồng thời trợ giúp cho khách hàng giảm ảnh hưởng của thuế đến các giao dịch kinh doanh.

Chúng tôi còn thực hiện trợ giúp cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam về các thủ tục cần thiết như thành lập doanh nghiệp, thuê đất của Nhà nước, tuyển dụng nhân sự và thiết lập các mối quan hệ kinh doanh với các đối tượng khác nhau.