Cung cấp các dịch vụ chuyên ngành với chất lượng cao nhất

Trang nhất

 

Dịch vụ

 

Dịch vụ Kiểm toán

 

Dịch vụ Tư vấn

 

Dịch vụ kế toán

 

Dịch vụ định giá

 

Dịch vụ đào tạo

 

Nhân sự chủ chốt

 

Liên hệ

 

Tra cứu văn bản

 

Liên kết Website

 

 

Dịch vụ kế toán

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập của nền kinh tế và cập nhật những đổi mới trong các hoạt động tài chính kế toán của Việt Nam, VAFC đã áp dụng công nghệ, phương pháp tiếp cận và phương pháp luận mới nhất của Việt Nam và quốc tế khi cung cấp dịch vụ kế toán cho khách hàng để đảm bảo rằng các dịch vụ đó đạt chất lượng cao nhất. Các dịch vụ kế toán do VAFC cung cấp bao gồm:

  • Hướng dẫn, cập nhật, và thực hiện ghi chép các sổ kế toán, hạch toán kế toán,lập các Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế;

  • Thiết kế, tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán;
  • Thiết kế, cung cấp và lắp đặt phần mềm kế toán;     

Các chuyên gia kế toán của VAFC có thể trợ giúp cho khách hàng trong việc xây dựng hệ thống kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý đặc thù ngành của doanh nghiệp và quy định của Chế độ kế toán Việt Nam.