Cung cấp các dịch vụ chuyên ngành với chất lượng cao nhất

Trang nhất

 

Dịch vụ

 

Dịch vụ Kiểm toán

 

Dịch vụ Tư vấn

 

Dịch vụ kế toán

 

Dịch vụ định giá

 

Dịch vụ đào tạo

 

Nhân sự chủ chốt

 

Liên hệ

 

Tra cứu văn bản

 

Liên kết Website

 

 

Dịch vụ đào tạo

Với đội ngũ chuyên gia đào tạo của Công ty VAFC bao gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và thực hành kế toán, kiểm toán ở Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia nước ngoài. Công ty VAFC thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo về kế toán, tài chính, kiểm toán quốc tế, quản trị kinh doanh, thuế tại các doanh nghiệp hoặc tại các địa phương nhằm cập nhật kiến thức cũng như việc cung cấp các thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Để hỗ trợ nhiều hơn nữa nhu cầu trang bị nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên của khách hàng, chúng tôi đã xây dựng các chương trình đào tạo và đã tổ chức thành công nhiều khoá học thuộc các chuyên đề Kế toán, Kiểm toán, Phân tích tài chính, Thẩm định dự án đầu tư ... theo yêu cầu của khách hàng.

Trong nội bộ Công ty VAFC, chúng tôi thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu cho các cấp bậc nhân viên của mình để không ngừng nâng cao chất lượng của các dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đáp ứng các yêu cầu ngày càng phức tạp của nền kinh tế thị trường.