Publicaties

Tijdschrift 'Vaertlinckcontact'
In dit driemaandelijkse tijdschrift brengen de bestuursleden van Vaertlinck en gastauteurs van binnen en buiten Willebroek artikels over de lokale en soms ook bovenlokale geschiedenis, steeds rijk gestoffeerd met soms nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal uit de oude of minder oude doos.  
 
Prijs per jaargang (4 nummers): €20.00
Prijs per nummer: €5.00
 
 
 
 
 

NIEUW! Geschiedenis van de Vrije Jongensschool Sint-Jozef Willebroek

De geschiedenis van de Broedersschool werd heruitgegeven.

Na het verdwijnen van deze school (afbraak) heeft de auteur besloten het hele hoofdstuk af te sluiten. Dit werkje bevat cronologisch de gebeurtenissen van af 1904 tot en met de sloop van de gebouwen. Zeer vele foto’s die de herinnering oproepen van vele oud-leerlingen.

Het werkje is te verkrijgen bij de auteur. 
  • Prijs: 25 euro, wordt na betaling in Groot-Willebroek thuis bezorgd.
  • Betalen op rekeningnummer: BE02  7330 4320 4840, BIC: KREDBEBB van René Pattyn, Molenweg 24, 2830 Willebroek.
Dit is een uitgave van Vaertlinck vzw, Genealogische en Heemkundige Kring WillebroekNIEUW! DE FAMILIE PEETERS IN KLEIN-BRABANT EN VAARTLAND
De familiegeschiedenis van de Peetersen uit Klein-Brabant en Vaartland te boek gesteld.
  • formaat: A4
  • glanzend papier, 168 bladzijden
  • in kleur
  • met foto's, kaarten, grafieken
  • index op familienamen en plaatsnamen
  • paperback-omslag
  • kostprijs: 45 euro (eventuele verzending niet inbegrepen)
Bestellen kan rechtstreeks bij de auteur, Frans Peeters, Slagveldlaan 13, 2812 Muizen (Mechelen), e-mail frans.peeters_1@skynet.be.

 
 

De grafmonumenten van beeldhouwer Herman De Cuyper
Herman De Cuyper (Blaasveld, 22 november 1904 - 17 juni 1992) was een beeldend kunstenaar, geboren in een plattelandsgezin.
De Cuyper kreeg een driejarige vorming tot schilder, beeldhouwer en meubelsculpteur aan de Mechelse academie (1920-1923). Vanaf 1930 opteerde hij voor een artistieke loopbaan als beeldhouwer en vestigde zich in 1939 op de huidige locatie aan de Mechelsesteenweg 249. In de loop van de jaren dertig van de 20e eeuw ontpopte hij zich vrij vlug tot een vertegenwoordiger van de zogenaamde animistisch-intimistische beweging in de Belgische kunst. Zijn evolutie van lyrisch impressionist tot animist verliep zeer vlug en mondde vanaf 1937 uit in een persoonlijke stijl, waarin de rechtstreeks gebeitelde sculpturen in steen en hout domineren. Deze tailles directes geven gestalte aan de grote levensmomenten van de mens: huwelijk, paring, zwangerschap, geboorte, de wereld van het kind, het vrouwelijk naakt en de thematiek van het moederschap en tot slot ook de dood. Deze nieuwe publicatie, in samenwerking met Chris De Cuyper, zoon van de kunstenaar en conservator van het Museum Herman De Cuyper, belicht de talrijke grafmonumenten van de hand van deze veelzijdige kunstenaar.
 
Prijs: 7,5 euro

De vieringen in Tisselt van 1949 tot 1952
Deze CD-rom bevat unieke beelden van feestelijkheden in Tisselt tussen 1949 en 1952.  Alleen verkrijgbaar bij Vaertlinck!
 
Prijs: € 15.00
 
 
 
 
 
 
 
 

Burgerlijke Stand van Blaasveld van 1802-1897 en volledige bewerking met gezinsreconstructie, 3 delen
De bewerking is een uitgaven van de VVF afdeling Regio Mechelen.
 
Geboorten 1802-1897 (ca 320 p.) = 22 euro
Huwelijken  1802-1897 (ca 171 p.) = 14 euro
Overlijden 1802-1897 (ca 300 p.) = 20 euro
 
Delen kunnen besteld worden René Pattyn, e-mail: rene.pattyn@telenet.be (verzendingskosten niet inbegrepen - levering in Willebroek gratis na betaling).

Parochieregisters - Burgerlijke stand - BREENDONK" 1789-1950" (met gezinswedersamenstelling)
door Gust Van Auwenis
 
Deel 1: Adriaens-Heyvaerts - 640 blz.
Deel 2: Hiel-Van den Bogaert - 640 blz.
Deel 3: Van den Borre-Zubani + Index - 644 blz.
Totaal 1924 blz - 23.428 personen en 8.978 gezinnen
 
32,00 € per deel te bestellen door vooruitbetaling op rek. nr. 403-1104911-57
ten name van G. Van Auwenis met vermelding "Bewerking Breendonk + gewenst boekdeel.

Speciaal nummer: 475 jaar Koninklijke Sint-Niklaasgilde van de Handboogschutters
Onze kring heeft in samenwerking met de Koninklijke Sint-Niklaasgilde van de Handboogschutters te Willebroek een speciaal nummer uitgegeven naar  aanleiding van het 475-jarig bestaan van de gilde.  Dit uniek nummer is verschenen begin juni 2008
 
Prijs: €7.50
Bestellen

Extracten uit de SCHEPENBRIEVEN van TISSELT 1626-1792
Bewerking door Chris Apers
 
957 aktes - samen 205 bladzijden.
 
Prijs : 20 €, te storten op rekening 734-0129386-94 van Chris Apers