Publicaties

Tijdschrift 'Vaertlinckcontact'
In dit driemaandelijkse tijdschrift brengen de bestuursleden van Vaertlinck en gastauteurs van binnen en buiten Willebroek artikels over de lokale en soms ook bovenlokale geschiedenis, steeds rijk gestoffeerd met soms nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal uit de oude of minder oude doos.  
 
Prijs per jaargang (4 nummers): €20.00
Prijs per nummer: €5.00
 
 
 
 
 

NIEUW! Geschiedenis van de Vrije Jongensschool Sint-Jozef Willebroek

De geschiedenis van de Broedersschool werd heruitgegeven.

Na het verdwijnen van deze school (afbraak) heeft de auteur besloten het hele hoofdstuk af te sluiten. Dit werkje bevat cronologisch de gebeurtenissen van af 1904 tot en met de sloop van de gebouwen. Zeer vele foto’s die de herinnering oproepen van vele oud-leerlingen.

Het werkje is te verkrijgen bij de auteur. 
  • Prijs: 25 euro, wordt na betaling in Groot-Willebroek thuis bezorgd.
  • Betalen op rekeningnummer: BE02  7330 4320 4840, BIC: KREDBEBB van René Pattyn, Molenweg 24, 2830 Willebroek.
Dit is een uitgave van Vaertlinck vzw, Genealogische en Heemkundige Kring WillebroekNIEUW! DE FAMILIE PEETERS IN KLEIN-BRABANT EN VAARTLAND
De familiegeschiedenis van de Peetersen uit Klein-Brabant en Vaartland te boek gesteld.
  • formaat: A4
  • glanzend papier, 168 bladzijden
  • in kleur
  • met foto's, kaarten, grafieken
  • index op familienamen en plaatsnamen
  • paperback-omslag
  • kostprijs: 45 euro (eventuele verzending niet inbegrepen)
Bestellen kan rechtstreeks bij de auteur, Frans Peeters, Slagveldlaan 13, 2812 Muizen (Mechelen), e-mail frans.peeters_1@skynet.be.

 

“JEF – FONS – JAN CORTEBEECK JR, TISSELT ZENDT ZIJN MISSIONARISZONEN UIT”
Het eerste boek over “Pater Jan Cortebeeck sr, een Missionaris in oorlog en vrede” is meer dan een succes geweest.  Enorm veel mensen waren geïnteresseerd naar het leven en het werk van deze Missionaris uit Tisselt. In juni 2011 komt het tweede boek uit.
 
Het handelt over de drie broers, Jef, Fons jr en Jan jr Cortebeeck, allen zonen van Louis Cortebeeck en Celine Mertens, uit de Blaasveldstraat 47 te Tisselt. Het boek verhaalt het leven van elk van de drie Paters, alle drie zijn bij dezelfde Congregatie ingetreden, nl. bij de Missionarissen van het Heilig Hart. Jef, die na zijn wijding en eerste mis, overleden is en niet is kunnen vertrekken naar Congo. Fons, die opdrachten in België vervulde, vooral als overste van de verschillende MSC-kloosters en zelfs tweemaal Provinciaal Overste van MSC-België was.  Hij ondernam vier reizen naar de missieposten, waar Belgische MSC-Paters actief waren. Jan, die na propagandistenwerk in Vlaanderen, zijn Missionarisleven vooral in Brazilië ontwikkeld heeft.  Hij heeft daar belangrijke ontwikkelingen gerealiseerd, die vandaag nog altijd actueel en actief zijn.
 
Veel documenten worden getoond, veel foto’s zijn te zien, waarop heel wat bekende figuren uit Tisselt en omgeving te herkennen zijn.
Het boek telt 162 blz. en is op dezelfde luxueuze manier uitgegeven als het eerste boek van Jan sr.
 
Door de oplage en door de bereidwillige sponsoring van drie bedrijven kan dit boek besteld worden aan 25 euro per stuk, en dit voor de eerste groep van bestellers.  Nadien wordt het boek aan kostprijs verkocht: 45 euro per stuk.
 
U kan de bestelling doen door storting van 25 euro op rekening 788-5115201-42 van Erna Van den Heuvel.
Einde juni worden de boeken thuis bezorgd.
De bestelling kan telefonisch, via mail of schriftelijk t.a.v.
Cortebeeck Guy – 0476/45 25 55
Steenweg op Heindonk 78
2801 Mechelen – Heffen
Of via mail
guy.cortebeeck@skynet.be.
 
De bestelling, op welke wijze dan ook, is slechts pas geldig nadat de betaling is gebeurd.
Er wordt nu al gewerkt aan het derde en laatste boek, over Pater Fons Cortebeeck sr, die o.a. in de Filippijnen actief was. De bestellers van de eerste twee boeken worden hiervan op de hoogte gehouden.
 

De grafmonumenten van beeldhouwer Herman De Cuyper
Herman De Cuyper (Blaasveld, 22 november 1904 - 17 juni 1992) was een beeldend kunstenaar, geboren in een plattelandsgezin.
De Cuyper kreeg een driejarige vorming tot schilder, beeldhouwer en meubelsculpteur aan de Mechelse academie (1920-1923). Vanaf 1930 opteerde hij voor een artistieke loopbaan als beeldhouwer en vestigde zich in 1939 op de huidige locatie aan de Mechelsesteenweg 249. In de loop van de jaren dertig van de 20e eeuw ontpopte hij zich vrij vlug tot een vertegenwoordiger van de zogenaamde animistisch-intimistische beweging in de Belgische kunst. Zijn evolutie van lyrisch impressionist tot animist verliep zeer vlug en mondde vanaf 1937 uit in een persoonlijke stijl, waarin de rechtstreeks gebeitelde sculpturen in steen en hout domineren. Deze tailles directes geven gestalte aan de grote levensmomenten van de mens: huwelijk, paring, zwangerschap, geboorte, de wereld van het kind, het vrouwelijk naakt en de thematiek van het moederschap en tot slot ook de dood. Deze nieuwe publicatie, in samenwerking met Chris De Cuyper, zoon van de kunstenaar en conservator van het Museum Herman De Cuyper, belicht de talrijke grafmonumenten van de hand van deze veelzijdige kunstenaar.
 
Prijs: 7,5 euro

De vieringen in Tisselt van 1949 tot 1952
Deze CD-rom bevat unieke beelden van feestelijkheden in Tisselt tussen 1949 en 1952.  Alleen verkrijgbaar bij Vaertlinck!
 
Prijs: € 15.00
 
 
 
 
 
 
 
 

Burgerlijke Stand van Blaasveld van 1802-1897 en volledige bewerking met gezinsreconstructie, 3 delen
De bewerking is een uitgaven van de VVF afdeling Regio Mechelen.
 
Geboorten 1802-1897 (ca 320 p.) = 22 euro
Huwelijken  1802-1897 (ca 171 p.) = 14 euro
Overlijden 1802-1897 (ca 300 p.) = 20 euro
 
Delen kunnen besteld worden René Pattyn, e-mail: rene.pattyn@telenet.be (verzendingskosten niet inbegrepen - levering in Willebroek gratis na betaling).

Parochieregisters - Burgerlijke stand - BREENDONK" 1789-1950" (met gezinswedersamenstelling)
door Gust Van Auwenis
 
Deel 1: Adriaens-Heyvaerts - 640 blz.
Deel 2: Hiel-Van den Bogaert - 640 blz.
Deel 3: Van den Borre-Zubani + Index - 644 blz.
Totaal 1924 blz - 23.428 personen en 8.978 gezinnen
 
32,00 € per deel te bestellen door vooruitbetaling op rek. nr. 403-1104911-57
ten name van G. Van Auwenis met vermelding "Bewerking Breendonk + gewenst boekdeel.

Speciaal nummer: 475 jaar Koninklijke Sint-Niklaasgilde van de Handboogschutters
Onze kring heeft in samenwerking met de Koninklijke Sint-Niklaasgilde van de Handboogschutters te Willebroek een speciaal nummer uitgegeven naar  aanleiding van het 475-jarig bestaan van de gilde.  Dit uniek nummer is verschenen begin juni 2008
 
Prijs: €7.50
Bestellen

Extracten uit de SCHEPENBRIEVEN van TISSELT 1626-1792
Bewerking door Chris Apers
 
957 aktes - samen 205 bladzijden.
 
Prijs : 20 €, te storten op rekening 734-0129386-94 van Chris Apers

100 jaar volksmuziek (1909-2009) -  jaar Deugd & Vlijt te Willebroek  UITVERKOCHT!
samengesteld door Paul Cools, bijgestaan door René Pattyn
 
De Koninklijke Katholieke Harmonie "Deugd & Vlijt" Willebroek viert haar 100-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum geeft zij een Jubileumboek uit met zeer veel foto’s en een stuk geschiedenis.
Het boek bevat 240 foto’s, 140 documenten en is uitgegeven op A4 formaat. In totaal 207 bladzijden.

Pater Jan Cortebeeck sr. MSC - Missionaris in oorlog en vrede
door Guy Cortebeeck
 
Dit prachtig en uiterst verzorgd boek met zeer veel illustraties is te verkrijgen via Vaertlinck aan de prijs van € 45,00
Net zoals steeds bij uw bestelling graag uw naam en adres opgeven.
 
Bestelling :  door storting of overschrijving op rek.nummer : 068-2318314-41 van Vaertlinck vzw 
of telefonisch tel. 03/886 92 44.  E-mail : rene.pattyn@telenet.be