Nieuws & activiteiten

09 december  2017: Opendeurdag
Deze dag vervangt onze jaarlijkse stamboomdag, daarom zal ons documentatiecentrum geopend zijn vanaf 9 u. tot 17 u.11 maart  2018: 4de Devotionalia beurs
07 oktober 2018: 5de Devotionalia beurs
 

 


Tweede prijs 'Gust Van Auwenis'


Donderdag 14 september 2017 was een miserabele dag.
Tenminste, wat ons Belgisch weertje betrof. Zonneschijn, heel af en toe, werd afgewisseld met buien en hevige stortregens… de ganse dag en avond door.

Toch eindigde die dag heel feestelijk, aangenaam warm en gezellig.
’ s Avonds mocht ‘onze secretaris’, René Pattyn, als tweede, uit handen van burgervader Eddy Bevers, de oorkonde ‘Prijs Gust Van Auwenis’ ontvangen.


De prijs werd in het leven geroepen in 2015 toen Gust Van Auwenis aan ons bestuur te kennen gaf dat het voorzitterschap van Vaertlinck hem iets te zwaar begon te vallen.
Gust, de stichter en bezieler van de genealogische en heemkundige kring, werd op dat moment erevoorzitter en hij ontving , als eerste, op 18 juni 2015 de prijs ‘Gust Van Auwenis’, de prijs naar hemzelf vernoemd.
Het was René Pattyn die in 2015 het idee opperde om de ‘Prijs Gust Van Auwenis’ in het leven te roepen. De prijs zou om de twee jaar uitgereikt worden aan ‘iemand’ die zich verdienstelijk maakte binnen onze gemeenten, wat stamboomkunde en heemkunde betreft.

Het kostte wel wat tijd en moeite om met onze ‘druk bezette René’ een geschikte datum te prikken. Toen dit laatste gelukt was, was het nog niet zeker of René wel zou verschijnen op zijn eigen viering.

In één zin gezegd: René is iemand met wat lawaai … een klein hartje en wat ‘in het zonlicht’ staan betreft, een bescheiden persoonlijkheid. Maar daarnaast heeft hij een groot hart wat onze vereniging en gemeenten betreft. Steeds onderweg, steeds opzoek in archieven, steeds meer kennis opdoen … waar de man de energie vandaag blijft halen? We weten het niet.
Kortom René is één van die spilfiguren … met hem valt of staat onze vereniging, hij weet alles te vinden, op te lossen en te organiseren. Je klopt nooit tevergeefs aan zijn deur en dit al 27 jaar lang ...
Zo iemand verdiende dubbel en dik de Prijs Gust Van Auwenis.


De prijs werd hem overhandigd in zijn stamcafé Knock Palace, bij Patrick ‘aan het pleintje’. Patrick was zo vriendelijk om op zijn vrije dag, zijn café een aantal uren open te stellen.
Nogmaals bedankt aan Patrick, lid en sponsor van onze vereniging.
René, zijn familie en wijzelf hebben er van genoten …

Geniet samen met ons van enkele sfeerbeelden. Cursus Aldfaer

Heeft u ook al een massa notities over uw voorouders??? Stapelen ze zich op? Hier komt de oplossing: volg samen met ons een cursus Aldfaer.

Aldfaer is een gratis Nederlandstalig programma, een must voor stamboomonderzoekers.

In dit programma kan u ordelijk en overzichtelijk al de gegevens van uw familie ingeven. Telkens er een nieuw gegeven gevonden wordt of plaatsvind kan je dit heel gemakkelijk aanvullen en wijzigen.

Er kunnen ook foto’s bijgeplaatst worden bv. persoonsfoto, familiefoto, akte’s, …

Dit programma is geschikt voor jong en oud! Dit alles voor 4 euro per les.

De cursus gaat door op maandag 6 , 13, 20 en 27 februari 2017 en dit telkens om 19u.

Deze cursus zal plaatsvinden in de lokettenzaal (lokaal2) in het oude gemeentehuis, August van Landeghemstraat 101, 2830 Willebroek.

Raadzaam is een laptop met verlengkabel mee te brengen en eventueel papier en pen.

Indien je dit programma wilt volgen kan u inschrijven door vooraf 16 euro te storten op rekeningnummer: BE94 7512 0635 5214 (BIC: AXABBE22) en deelname bekend te maken per mail: rene.pattyn@telenet.be of GSM: 0477 266 537
01 oktober 2017: 3de Devotionalia beurs
05 maart 2017: 2de Devotionalia beurs
Wegens succes heeft het bestuur beslist deze activiteit verder te zetten, we hopen zoals vorig jaar op een talrijke opkomst.


10 december 2016: Documentatiecentrum uitzonderlijk geopend
Deze dag vervangt dit jaar onze jaarlijkse stamboomdag, daarom zal ons documentatiecentrum geopend zijn vanaf 9 u. tot 17 u.


12 december 2015: 20ste Stamboomdag
Altijd al willen weten of er toevallig geen blauw bloed door je aderen stroomt, wat het beroep was van je betovergrootvader of waar je voorouders woonden? Op dit soort vragen en meer kan je een antwoord krijgen op de Stamboomdag van Vaertlinck, waarvan de recentste editie plaatsvond op zaterdag 12 december 2015.  De volgende editie zal plaatsvinde in december 2016. 
Voor meer info over deelname kan je ons hier contacteren.


Vaertlinck op de Dag van het Park
Op zondag 27 mei tekende Vaertlinck weer present op de Dag van het Park, in park Bel-Air te Blaasveld.  Van 13 tot 17u kon het publiek terecht op onze infostand, waar het publicaties kon inkijken en streekbier kon proeven, maar waar het tevens (opnieuw) kon kennis maken met enkele vergeten volksspelen.   Tal van bezoekers probeerden de spelen uit en konden meteen getuigen dat die helemaal niet zo makkelijk zijn als ze er vaak uit zien!  De winnende deelnemers van onze 'prijskamp' worden persoonlijk verwittigd.  Ondertussen kunt u hieronder of via deze link een fotoverslag bekijken.

      
      

(foto's (c) Kevin Polfliet / Eric Van Winghe - Vaertlinck vzw).

Vaertlinck-documentatiecentrum erkend
Het vorig jaar opgerichte Vaertlinck-documentatiecentrum in de Captain Trippstraat te Willebroek werd recent erkend door de koepelvereniging Heemkunde Gouw Antwerpen.  Deze erkenning, waaraan ook een subsidie verbonden is, is uiteraard een opsteker voor onze vereniging, die hiermee haar inspanningen bekroond ziet en meteen ook wordt aangemoedigd om haar activiteiten rond genealogie en lokale geschiedenis verder te zetten. De website van de koepelvereniging vind je hier.  Meer info over ons documentatiecentrum kan je hier bekijken.

10 december 2011: 16de Stamboomdag
Op 10 december 2011 van 10.00 tot 17.00 uur konden geïnteresseerden weer terecht op onze traditionele Stamboomdag.  De zestiende editie vond plaats in het parochiaal centrum aan de Beekstraat in Tisselt.  Talrijke verenigingen boden er aan verschillende stands genealogisch en heemkundig materiaal aan.  Daarnaast kon het publiek die dag ook de archieven in het lokaal van Vaertlinck raadplegen. 

  
  
   
  

Vaertlinck opende nieuw documentatiecentrum
Vaertlinck heeft een nieuwe, vaste thuis.  Onze vereniging opende op 3 mei haar nieuwe documentatiecentrum, dat dé uitvalsbasis moet worden voor het toegankelijk maken van de eigen archieven én van het historisch archief van de gemeente Willebroek. 
  
Vaertlinck verleent al jaren op rij haar vrijwillige medewerking aan de inventarisering van laatsgenoemd archief.
Uit erkenning voor deze inspanningen en met het oog op een betere onstluiting van het historisch archief, stelt het gemeentebestuur nu behalve een jaarlijkse subsidie ook een vast lokaal ter beschikking aan onze vereniging.  Dat lokaal, in het centrum Jan Van Winghe aan de Captain Trippstraat 33 te Willebroek, wordt als ‘Vaertlinck-documentatiecentrum’ dé uitvalsbasis voor opzoekingen in het Vaertlinck-archief en het gemeentelijk archief.  Iedereen is er op de vaste maandelijkse bezoekdagen welkom om gratis opzoekingen te verrichten naar verschillende aspecten van de rijke Willebroekse geschiedenis, of naar de eigen familiegeschiedenis.
Wat dit laatste betreft beschikt Vaertlinck sinds kort met het ‘Fonds Gust van Auwenis’, over een schat aan informatie.  Het Fonds omvat honderden registers van de Burgerlijke Stand en parochieregisters uit Willebroek en meer dan twintig omringende gemeenten en omvat historische gegevens over enkele tienduizenden families.  Al deze informatie werd gedurende vele jaren verzameld en verwerkt door Vaertlinck-voorzitter Gust Van Auwenis. Die geeft ze nu in beheer aan de vereniging, met de opdracht ze raadpleegbaar te maken voor het grote publiek. 
 
Meer info over de inhoud en openingsuren van de door Vaertlinck beheerde archieven, vindt u hier.
 

Nacht van de Geschiedenis: Feest!
In 1871 startte Leonard Moortgat vlakbij de Breendonkse dorpskern een brouwerij op.  Het bedrijf groeide al snel uit tot één van de machtigste brouwers van België, met als parel aan de kroon het in 1917 als 'Victory Ale' gelanceerde, maar sinds 1940 als 'Duvel' bekende en internationaal geroemde bier.
 
Vaertlinck organiseerde naar aanleiding van de Nacht van de Geschiedenis op 22 maart 2011 i.s.m. Davidsfonds Willebroek een bezoek aan het legendarische brouwbedrijf.  Een proeverij naderhand ontbrak uiteraard niet... en men proefde dat het goed was.
 
 
 

15de Stamboomdag
Op zaterdag 11 december organiseerde Vaertlinck de 15de editie van haar Stamboomdag, met tal van stands rond genealogie en heemkunde. De beurs vond plaats in Kalfort-Puurs (Dorp) in de zaal van café 't Fikske.  Er konden talrijke registers geraadpleegd worden en meerdere standen boden genealogische informatie. Daarnaast waren er talrijke boeken over heemkunde en stamboomkunde, enz... te koop.
 
 
 
 
 

Derde Vaertlinckquiz
Op vrijdag 8 oktober 2010 organiseerde Vaertlinck zijn derde algemene quiz. Maar liefst 36 ploegen dongen naar een plaatsje in de eregalerij.  Uiteindelijk kaapten De Pollepels de eerste plaats weg, gevolgd door Archimedes en De Haasjes.  De keuze voor een ruimere locatie bleek niet overbodig, gezien het recordaantal inschrijvingen: maar liefst 36 ploegen wilden deelnemen. Niettegenstaande dat de tafeltjes wat klein uitvielen gaven de meeste van die ploegen na afloop aan zich goed geamuseerd te hebben. De opgestelde vragenrondes konden iedereen boeien, de horeca-afdeling draaide goed en de extra aandacht voor de prijzentafel werd zichtbaar op prijs gesteld. Al bij al een geslaagde editie dus, zodat een vierde editie zich al stilletjes aandient.  Vaertlinck dankt alvast alle deelnemers én vrijwilligers voor hun aanwezigheid. 
 
De eindstand en de vragen van dit jaar kan u onderaan deze pagina downloaden.
 

 
150 jaar Fabrieken Louis De Naeyer
In 2010 is het exact 150 jaar geleden dat Louis De Naeyer in Willebroek startte met de uitbouw van zijn papier- en ketelfabriek en daarmee het aangezicht van de gemeente veranderde.  De fabriek groeide immers niet alleen uit tot een multi-national avant-la-lettre, De Naeyer en zijn echtgenote investeerden ook in de uitbouw van de gemeente, met voor die tijd indrukwekkende sociale en culturele voorzieningen.  Hoewel de fabrieken van De Naeyer enkele jaren geleden definitief verdwenen en ondertussen deels werden gesloopt, zindert deze episode uit de geschiedenis nog volop na in Willebroek én is er nog heel wat erfgoed dat er aan herinnert.  Samen met de firma CMI en met de cultuurdienst van de gemeente Willebroek, zette Vaertlinck dan ook een herdenking op het getouw.  Op 3 oktober organiseerde Vaertlinck in dit kader een kleine overzichtstentoonstelling rond de figuur De Naeyer.  Niettegenstaande zijn kleinschaligheid kon de tentoonstelling op heel wat belangstelling en positieve commentaren rekenen.  Vaertlinck kon, met de medewerking van diverse privé-personen en instellingen, dan ook uitpakken met enkele unieke, nooit vertoonde stukken zoals een origineel plan van de bezittingen van de fabriek en een (bijna) levensgroot portret van de 'philantrope' De Naeyer. Met dit succes in het achterhoofd, hoopt Vaertlinck ook in de toekomst te kunnen uitpakken met gelijkaardige heemkundige tentoonstellingen. Wordt allicht vervolgd.
 
       


Dag van het Park
Op 30 mei 2010 nam Vaertlinck voor de tweede keer deel aan de 'Dag van het Park'.   Onze aanwezigheid viel echter enigszins in het water. Tal van interessante stands en een tof animatieprogramma beloofden er nochtans een heerlijke dag tussen het groen van park Bel-Air in Blaasveld.  Spijtig genoeg strooiden de weergoden roet in het eten, waardoor de grote opkomst van 2009 wat uitbleef.  Aan de stand van Vaertlinck konden belangstellenden onze publicaties inkijken, het Vaertlander-streekbier of een ander drankje nuttigen én deelnemen aan een fotozoektocht doorheen het park.  Ook voor dit laatste waren er merkelijk minder gegadigden in 2010, maar alleszins  genoeg deelnemers om er drie winnaars uit te selecteren.  Rita Peters en Eliane Geets uit Willebroek en Paula De Keersmaeker uit Bornem zijn de gelukkigen: zij kregen hun beloning thuisbezorgd.  Enkele sfeerbeelden kan je hier bekijken (foto's (c) Kevin Polfliet, Vaertlinck vzw).
 

 
Uitstap naar het Canal du Centre
Op zaterdag 15 mei organiseerde Vaertlinck een uitstap naar de Centrumregio, de streek rond het Canal du Centre.  Een kort verslag met foto's vind je hier

Ċ
Kevin Polfliet,
3 mei 2012 04:24
Ċ
Kevin Polfliet,
3 mei 2012 04:05
Ċ
Kevin Polfliet,
5 nov. 2010 07:33
Ċ
Kevin Polfliet,
5 nov. 2010 07:33
Ċ
Kevin Polfliet,
12 okt. 2010 07:02
ą
Kevin Polfliet,
31 mei 2012 00:13
Ċ
Kevin Polfliet,
17 nov. 2011 11:17
ą
Kevin Polfliet,
17 okt. 2013 04:35
Ċ
Kevin Polfliet,
12 okt. 2010 07:02