Lid worden


Wilt u zich abonneren op ons
tijdschrift 'Vaertlinck contact' en zodoende lid worden van onze vereniging? 
 
Dat kan eenvoudig door storting van 20 euro op het rekeningnummer IBAN: BE94 7512 0635 5214 – BIC: AXABBE22 met vermelding van 'Nieuw lid Vaertlinck' (of 'Hernieuwing lidmaatschap', als u in het verleden al een abonnement nam). 
 
U bent dan één jaar lid, ontvangt driemaandelijks ons tijdschrift en wordt uitgenodigd voor onze diverse activiteiten.
 
Wenst u meer info of wilt u onze vereniging op een andere manier ondersteunen, neem dan hier contact met ons op.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments