Welkom op de website van de genealogische en heemkundige vereniging Vaertlinck vzw! 


Vaertlinck houdt zich bezig met alle aspecten van de geschiedenis en folklore van Groot-Willebroek en zijn inwoners.  In ons driemaandelijks tijdschrift brengen we het verhaal van de Willebroekenaars van lang en minder lang geleden, rijkelijk geïllustreerd met vaak zelden getoonde beelden uit de oude doos. 
 
Daarnaast organiseren we beurzen en activiteiten rond geschiedenis, heemkunde en stamboomonderzoek.  Tenslotte staat onze vereniging in voor het beheer van het unieke Fonds Van Auwenis en voor het inventariseren en openbaar maken van de historische archieven van de gemeente Willebroek.
 
Op de verdere pagina's vindt u alle informatie over onze vereniging en haar activiteiten.  Heeft u suggesties of vragen, neem dan contact met ons op.


Geplande activiteiten


03-03-2019                Devotionalia beurs  Meer... 
06-10-2019                 Devotionalia beurs  Meer...

Vanaf 29-09-14          Tentoonstelling ‘De Grote Oorlog’ i.s.m. het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
Nieuws
“Mijn klein dorpje” of de “Brabançonne” van Heindonk.


De herkomst, geschiedenis en bewerking van de muziek van een dorpslied dat door de jaren heen steeds populairder werd.
Het volledige artikel kan je lezen in ons tijdschrift Vaertlinck Contact (Jaargang 13, nr. 2 van 2018) en de melodie kan je hier beluisteren.
Veel luistergenot …


 Handleiding online opzoekingen in het Rijksarchief
De voorbije jaren werden ongeveer 15 miljoen pagina’s gescand met akten uit Parochieregisters en registers van de Burgerlijke Stand van bijna alle steden en gemeenten van ons land: akten van geboorte, doop, huwelijk en overlijden, van de 16e eeuw tot 1912. Genealogen en alle andere geïnteresseerden kunnen ze nu raadplegen op de website van het Rijksarchief.  Een handleiding om er opzoekingen te verrichten (opgemaakt door Dirk Binon) vind je op deze pagina.

12 december 2015: 20ste Stamboomdag!
Op zaterdag 12 december 2015 was het weer zover: voor de 20ste keer op rij organiseerde Vaertlinck zijn befaamde Stamboomdag, voor iedereen geïnteresseerd in genealogie en heemkunde.  Meer...

Gust Van Auwenis benoemd tot ere-voorzitter
Medestichter en bezieler van Vaertlinck Gust Van Auwenis werd recent door de raad van bestuur van onze vereniging benoemd tot ere-voorzitter. 
Dit nadat Gust besloot om als voorzitter een stap terug te zetten om de jongere krachten in het bestuur het roer te laten overnemen.  Het bestuur dankt Gust voor zijn voortrekkersrol in het ontstaan en de uitbouw van de vereniging en hoopt hem als ere-voorzitter nog lang tot het bestuur te mogen rekenen
(Foto Jan Boey/GvA).


Verwacht: uniek ooggetuigenverslag WO I
Eén van de Vaertlinck-bestuursleden werkt momenteel aan de vertaling van een uniek ooggetuigenverslag over het begin van de Eerste Wereldoorlog in Willebroek en omstreken.  Een non uit het klooster der Dochters van Maria vertelt erin hoe de Duitse invasie, de activiteiten rond het fort van Breendonk, de vluchtelingenstromen en de bombardementen in de omgeving door de lokale bevolking worden ervaren.  Publicatie van dit verhaal volgt in 2015. Radio 2 bracht wijdde er in tussentijd een kort nieuwsitem aan.  Je kan het hier herbeluisteren.  Een artikel uit Het Laatste Nieuws kan je hier downloaden.

Vaertlinck werkt mee aan Collectiedag
Op zaterdag 19 oktober 2013 verleende Vaertlinck zijn medewerking aan de Collectiedag van het provinciebestuur rond de Eerste Wereldoorlog.  Wie thuis nog documenten, foto's, brieven of andere stukken heeft rond de 'Grote Oorlog' kon die er laten inscannen en registreren, zodat ze bewaard blijven voor het nageslacht.  Meer info over dit initiatief vind je hier.

Geschiedenis van de Vrije Jongensschool Sint-Jozef Willebroek te boek
De geschiedenis van de Broedersschool werd heruitgegeven. 
Na het verdwijnen van deze school (afbraak) heeft de auteur besloten het hele hoofdstuk af te sluiten. Dit werkje bevat cronologisch de gebeurtenissen van af 1904 tot en met de sloop van de gebouwen. Zeer vele foto’s die de herinnering oproepen van vele oud-leerlingen. Meer...


Vaertlinck zocht en... vond verhaal achter mysterie-foto
Een van de bestuursleden van Vaertlinck kreeg een tijdje terug een heuse mysterie-foto in zijn bezit.  De zoektocht naar het verhaal acter deze foto leidde tot in de VS, waar de Gazette van Detroit er dit stukje over publiceerde.  Een artikel in de Gazet van Antwerpen bracht ondertussen opheldering en de meer dan waarschijnlijke verklaring achter deze foto is dus bekend.  Lees hier de oorspronkelijke oproep in de krant, en hier het vervolgverhaal.  

Uitstap Mechelen (voorlopig) uitgesteld
De voor 9 juni e.k. geplande historische wandeling in Mechelen wordt door omstandigheden geannuleerd.  Het is de bedoeling om de uitstap op een latere datum alsnog te laten plaatsvinden.  Bent u geïnteresseerd om dan mee te gaan, laat het ons dan weten via onze contactpagina, we houden u dan op de hoogte. 

Filmpje boomplanting te Blaasveld anno 1972
Wie dacht dat boomplantacties een modern fenomeen zijn, heeft het mis. In de Willebroekse regio, meer bepaald in de deelgemeente (en toen nog zelfstandige gemeente) Blaasveld werd in 1972 al een boomplantactie gehouden rond het domein waar later watersportbaan Hazewinkel zou komen.  Een filmpje uit het rijke VRT-archief toont behalve minister Jos De Saegher en staatssecretaris Luc Dhoore ook een groot aantal bewoners aan het werk, tijdens de boomplantactie.  Je kan het filmpje hier bekijken.

Vaertlinck-documentatiecentrum erkend
Het vorig jaar opgerichte Vaertlinck-documentatiecentrum in de Captain Trippstraat te Willebroek werd recent erkend door de koepelvereniging Heemkunde Gouw Antwerpen.  Deze erkenning, waaraan ook een subsidie verbonden is, is uiteraard een opsteker voor onze vereniging, die hiermee haar inspanningen bekroond ziet en meteen ook wordt aangemoedigd om haar activiteiten rond genealogie en lokale geschiedenis verder te zetten. De website van de koepelvereniging vind je hier.  Meer info over ons documentatiecentrum kan je hier bekijken.

Lokaal radioverleden in beeld én klank
Vele Groot-Willebroekenaars denken ongetwijfeld met nostalgie terug aan de tijd van de lokale radiozenders.  Eén van die zenders, Radio Sint-Jan uit Tisselt, die actief was tussen 1979 en 1999, werd vorig jaar weer even nieuw leven ingeblazen met een mooie website en een (tijdelijke) terugkeer naar de ether.  Ook dit jaar beloven de DJ's van toen weer de draad op te pikken met enkele gelegenheidsuitzendingen.  Ondertussen wordt de site stilaan een waardevol archief van het lokale (radio)verleden, mét beeld- en geluidsfragmenten.  Een aanrader dus.  Meer info hier.
Filmpje Willebroeks turnfeest anno 1957
In het kader van een archiveringsproject van de VRT, verscheen een filmpje online (weliswaar zonder geluidsband) met unieke beelden van een turnfeest in Willebroek, dat gehouden werd op 4 juni 1957.  Tussen de toeschouwers kunt u onder meer toenmalig burgemeester Jan Van Winghe herkennen.  Het filmpje is hier te bekijken.


Catalogi nu on line raadpleegbaar
Voortaan kunnen geïnteresseerden de catalogi van het Fonds Van Auwenis en van de bibliotheek van het Vaertlinck-documentatiecentrum, alsook een overzicht van alle artikels uit het heemkundig tijdschrift Vaertlinck Contact raadplegen op deze website.  Neem een kijkje op de nieuwe pagina 'Catalogi'.

Nieuwe publicatie belicht familie Peeters
Tijdens onze Stamboomdag op 10 december 2012, werd een nieuwe publicatie voorgesteld, die de geschiedenis van de familie Peeters in Klein-Brabant en Vaartland belicht.  Meer info en bestelgegevens voor deze uitgave van auteur Frans Peeters, vind je op onze pagina Publicaties.

Tisseltse missionarissen te boek gesteld
Het eerste boek over “Pater Jan Cortebeeck sr, een Missionaris in oorlog en vrede” is meer dan een succes geweest.  Enorm veel mensen waren geïnteresseerd naar het leven en het werk van deze Missionaris uit Tisselt. In juni 2011 kwam het tweede boek uit. Meer...

Vaertlinck documentatiecentrum
Na een lange voorbereiding opende Vaertlinck in 2011 een nieuw, vast lokaal en documentatiecentrum in het Centrum Jan Van Winghe.  Daarnaast nam onze vereniging officieel het beheer in handen  van het Fonds Van Auwenis en van de historische archieven van de gemeente Willebroek. Meer...