Seltsitegevuse tugevdamine

Projekti nimi: Ühisprojekt "Seltsitegevuse tugevdamine läbi kultuurilise ühistegevuse"
Taotleja: Väike-Maarja Põllumeeste Selts 
Meede: 2.2 Kultuuriküllane Pandivere 
Viitenumber: 619216590063 
Partner: Väike-Maarja Pasunakoor MTÜ
Tegevuste elluviimise aeg: 20.07.2016- 20.12.2018 
Kontakt: Marju Metsman (marju.metsman@gmail.com)
Eeesmärk:
Piirkonna vanimate järjepidevuse alusel tegutsevate seltside Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi ja Väike-Maarja Pasunakoori ühistegevuse kaudu Pandivere koostööpiirkonna identiteedi tugevdamine, paikkonna kultuuri väärtustamine, elanikkonna aktiivsemaks muutmine, piirkonna ühingute kaasamine, paiga turundamine. 

Tegevused:
  • Piirkonna esimeste ühistegevuslike organisatsioonide Väike-Maarja Pasunakoori ja Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi loomise 120. aastapäeva tähistamine avaliku piduliku ühissündmusega. Ajalooliste seltside liikmete ühtekuuluvustunde tugevdamine. (29. oktoober 2016) Ettevalmistavad tegevused perioodil juuli-oktoober 2016) 
  • Piirkonna seltsielu arendamiseks ja tugevdamiseks ühissündmuste korraldamine põllumeeste seltsi organiseeritava Pandivere Peretalude päeva raames puhkpillikontserdid külades ( juuliaugust 2017) 
  • Uuenduslike ideede juurutamiseks ja loovuse arendamiseks põllu ja pillimeeste vahel eksperimentaalpillide (juurviljapillid) valmistamise töötubade korraldamine suunitlusega noortele, juhendajateks professionaalsed muusikud( september-oktoober 2017) 
  • Piirkonna vanimate seltside tutvustamiseks nii paikkonnas kui teiste piirkondade külastamisel siinse ühistegevuse tutvustamiseks infomaterjali koostamine ja väljaandmine (rollup stendid) (juuni 2016 -juuli 2017) 
  • Piirkonna ühistegevuse teavet koondava ja kaasava veebikeskkonna väljatöötamiseks ajurünnakute läbiviimine. Uudse väljundina Eestis toimib see ühisturunduse printsiibil, samuti nii piirkonna kui terve Eesti teadlikkuse tõstmise eesmärgil paikkonna eripärast. Veebilehele koondatakse Eesti Vabariigi 100. sünniaastapäevaks piirkonnas tegutsevate seltside ja ühingute teave, sündmused, teenused jne. Veebilehest kujuneb siinse seltsielu kajastamise visiitkaart. Veebilehe avamissündmus toimub kodanikupäeval, 26.novembril 2018 (ettevalmistavad tegevused juuni 2016-november 2018) 

Comments