Projektid

2018. aastal
 • Kodanikuühiskonna sihtkapitali arenguhüppe projekt “Tugev selts = seltsivam, tugevam ja võrgustunum kogukond”

2017. aastal
 • Pandivere peretalude päev (2017)Toetus kohaliku omaalgatuse programmist 2000 €
 • Taluturu renoveerimine. Toetus Leader-programmist
2016. aastal
2015. aastal
 • Väike-Maarja taluturu küttesüsteemi ümberehitamine (2015)
 • Väike-Maarja taluturu laoruumi remont ja välisukse vahetus (2015). Toetus kohaliku omaalgatuse programmist
 • Pandivere peretalude päev (2015). Toetus kohaliku omaalgatuse programmist 2000 €
2014. aastal

Alar Kotli 110. aastapäeva tähistamine:
 • Alar Kotli 110 - töötoad ja avaüritus (2014). Toetus kohaliku omaalgatuse programmist 930.60 €
 • Näituse "Alar Kotli 110 ettevalmistamine ja korraldamine" (2014). Eesti kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp 450 €.
 • Näituse "Alar Kotli 110" korraldamine (2014). Toetus Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitalilt 1200 €.
2013. aastal
 • Näituse "Alar Kotli 110" korraldamine (2013-2014). Toetus Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitalilt 5800 €.
 • "Alar Kotli – arhitekt Väike-Maarjast“ (2013-2014). Toetus läbi Leader-programmi meetme "Innovatsioon ja oskused on allikate allikas", projekti kogumaksumus 2219,4 €. Sisu: 1. teemapäev - Kotli Väike-Maarjas 23.11.2013; 2. teemapäev - Kotli Rakveres 01.03.2014; 3.teemapäev - Kotli Tallinnas 10.05.2014. Näitus augustis 2014 Väike-Maarja Gümnaasiumi algklassidemajas.
 • "XXVI Pandivere Päevad ja XVI Eesti Esivõistlused Naisekandmises" (2013). Toetus Leader-programmist
 • "Viru pael ja pastel" (2011-2013). 4. osa (2013), rahastus Rahvakultuuri Keskuse Virumaa pärimuskultuuri programmist
2012. aastal
 • "Vao põlisküla taluperede lood" (2012-2013). Toetus Väike-Maarja vallavalitsuselt 160 €, projekti kogumaksumus 180 €.
 • "Väike-Maarja Seltsimaja 100. aastapäeva tähistamine" (2012). Toetus Väike-Maarja vallavalitsuselt 2112.71 € 
  Juubeliraamatu "Väike-Maarja Seltsimaja - 100" väljaandmine"  (2012). Toetus kohaliku omaalgatuse programmist 1600 €.
 • "Väike-Maarja Seltsimaja 100. aastapäeva tähistamine (konverents "Seltsitegevuse aastasada", stiiliõhtu 1912 ja aastasajaball) (2012) Toetus läbi Leader-programmi meetme "Pandivere paeriik allikate allikal", projekti kogumaksumus 7101 €.
 • "Viru pael ja pastel" (2011-2013). 2. osa (2012), rahastus Rahvakultuuri Keskuse Virumaa pärimuskultuuri programmist 685 €, kokku 790 € ja 3. osa (2012), rahastus Rahvakultuuri Keskuse Virumaa pärimuskultuuri programmist 665 €, kokku 875 €
2011. aastal
 • Väike-Maarja seltsimaja 100. aastapäeva tähistamine (2011-2013): 
 • "Väike-Maarja Seltsimaja 100. aastapäeva tähistamise ettevalmistamine"  (2011-2012). Toetus läbi Leader-programmi meetme "Pandivere paeriik allikate allikal", projekti kogumaksumus 7077.04 €.
 • "Viru pael ja pastel" (2011-2013). 1. osa (2011-2012), rahastus Kultuuriministeeriumi Virumaa pärimuskultuuri programmist 500 €, kokku 614.38 €
 • Sepatöö projekt "Mis on selle meistri mõttes..." (2011-2012). Toetus läbi Leader-programmi meetme "Innovatsioon ja oskuste omandamine on allikate allikas". Projekti kogumaksumus 3990.20 €.
 • "Seltsi vabaõhutegevuseks tingimuste loomine" (2011). Rahastus läbi Kohaliku Omaalgatuse Programmi, projekti kogumaksumus 2054 €. 
2010. aastal
 • "Väike-Maarja rahvamaja saali renoveerimine ja sisustamine“ (2010). Rahastus PRIA meetmest 3.2 külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus 938 795 krooni. Projekti kogumaksumus on 1 102 715 krooni.
2009. aastal
 • "Talutoiduga tugevaks“ (2009-2011). Rahastus läbi Leader-programmi meetmest „Innovatsioon ja oskused on allikate allikas” 50 561 krooni. 
2008. aastal
 • ",Vao põlisküla sissesõidutee äärte korrastamine” (2008). Rahastus Väike-Maarja vallavalitsuselt 9000 krooni
 • "Väike-Maarja seltsimaja keldriruumide renoveerimine“ (2008). Rahastus PRIA meetmest 3.2 külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus 879 888 krooni. 
2007. aastal
 • "Aita aidata - avatud kõigile“ (2007). Väike-Maarja taaskasutuskeskuse ruumide inventari soetamine, rahastus läbi Kohaliku Omaalgatuse Programmi, projekti kogumaksumus 24 923 krooni 
2006. aastal
 • Rahvuskivi objektide avamine Pandivere piirkonnas (2006). Rahastus läbi Kohaliku Omaalgatuse Programmi 14 000 krooni
 • Väike-Maarja Põllumeeste Seltsitoa IT-vahendid ja sisustus. Seltsi 110. aastapäeva tähistamine (2006). Rahastus läbi Maaelu Arengu Sihtasutuse, Kohaliku Omaalgatuse Programmi, projekti kogumaksumus 25 530 krooni