Click on links to go to photo album. For more photos, go to News page
2016 Sri Ramanavami Brahmotsavam
Apr 14 - Apr 23, 2016

Day 1 - Dwajaarohanam (Flag Hoisting), Thirukalyana Sevai
Day 2 - Pallaku Mara Vuri Sevai, Surya Prabhai (Sun God)
Day 3 - Pallaku Baalaroopa Sevai, Sesha Vahanam (Aadi Sesha/Serpent)
Day 4 - Pallaku Balarama Sevai, Garuda Sevai (Garuda, the king of birds)
Day 5 - Pallaku Nachiar Thirukolam, Hanumantha Vahanam
Day 6 - Nagarvalam, Mohana Alankaram, Yaanai Vahanam(Ramar), Hamsa Vahanam(Thayar)
Day 7 - Kalyanotsavam, Choornabhishekam, Thiruchivigai Purapadu
Day 8 - Pallaku Navaneetha Krishnan Alankaram, Haya (Horse) Vahanam
Day 9 - Thiruther/Rathotsavam
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser