OSAAVA-KUUMA-vaativa 2016-2017

Vaativan erityisen tuen koulunkäynnin ja oppilashuollon rakenteet
erikoissairaanhoidon muutoksessa Keski-Uudellamaalla



1)     
OSAAVA-KUUMA-vaativa -hankkeessa järjestetään koulutusta lasten ja nuorten psyykkisen oireilun sekä opetus- ja oppilashuollon järjestämisen viitekehyksessä.

2)     
tehdään selvitys Keski-Uudenmaan vaativan erityisen tuen uudelleenjärjestelyistä toimintaympäristön muuttuessa