Kululaskut

Tältä sivulla on ohjeet Vaaran Vaeltajien johtajille sähköisen kululaskujen tekemiseksi. Paperisia kuitteja ei enää voi palauttaa, vaan kaikki kululaskut tehdään sähköisesti.

Kululaskun voit tehdä osoitteessa vava.kululaskut.fi !

Ohjeet kululaskun tekemiseksi:


Kululaskut

Miten teen kululaskun?

Ohjeet ryhmien retkien kulutilitykseen täällä ja kaikkiin muihin kulutilityksiin täällä. Tutustuthan ohjeisiin, ennen kuin teet ensimmäisen kululaskun!

Jos olet saanut ennakkoa esimerkiksi retkeä tai hankintaa varten, niin kysy Leolta, miten kulutilitys tehdään!

Mikä on kululasku?

Kululaskulla voit laskuttaa lippukunnalta Vaaran Vaeltajien toimintaan käyttämäsi rahat. Kululaskuun liitetään kuva tai skannaus kuitista, tarkemmat ohjeet löydät kululaskuohjeesta.

Mitä kuluja voin laskuttaa lippukunnalta?

Ryhmillä on käytössä toimintaansa 50 euroa per puoli vuotta. Ryhmien retkiin saa tukea 20 euroa (Vavakalle tehtävä retki tai laavuretki) tai 110 euroa (muulle kämpälle tehtävä retki). Tapahtumiin liittyvistä kuluista pitäisi sopia etukäteen tapahtumavastaavan kanssa. Kaikista muista kuluista tulisi olla etukäteen yhteydessä lippukunnanjohtajaan.

Kuka hyväksyy kululaskun?

Kaikki kululaskut hyväksyy lippukunnanjohtaja tai apulaislippukunnanjohtaja.

Milloin kululasku pitää lähettää?

- Tapahtumiin liittyvät kulutilitykset (myös ryhmien retket) on tehtävä 7 päivän sisällä tapahtuman päättymisestä.

- Kaikista muista kuluista on tehtävä kululasku viimeistään 14 päivää kulun syntymisen jälkeen.

- Tee kuitenkin kululasku mielellään heti, kun olet tehnyt ostoksen!