Въведение

Южният полюс е математическа точка, в която се пресичат ротационната ос на Земята със земната повърхност, един от двата географски полюса. Той е и най-южната точка на Земята. За пръв път е достигнат от Руал Амундсенна 14 декември 1911 г.

Намира се в континента Антарктида на голо, обдухвано от вятъра ледено плато, разположено на 2835 метра  надморска височина. Дебелината на ледената покривка в района се оценява на около 2700 метра, което означава, че скалната повърхност под ледения щит се намира приблизително на морското равнище. От 1956 година на полюса функционира американската изследователска станция „Амундсен-Скот“.

Южният полюс не е най-студената точка на планетата. Най-ниската достоверна температура на Земята е измерена на руската станция Восток: −89.2 °C. Станцията е разположена на около 1300 километра от полюса.