Štovanje Božjega milosrđa

POVIJEST ŠTOVANJA BOŽJEGA MILOSRĐA

Božje se milosrđe zazivalo kroz či­tavu povijest Crkve ali njegovo štovanje u novom obliku počinje 22. veljače 1931. Tada je dvedesetpetogodišnja redovnica Kongregacije Naše Gospe od Milosrđa, sestra Faustina Kowalska (1905-1938), u poljskom gradu Plocku imala prvo viđe­nje Milosrdnog Isusa. U toj viziji Krist je izrazio svoju želju da se naslika Njegova slika te da ispod nje budu napisane riječi: Isuse, uzdam se u Tebe. O tome je sestra Faustina zapisala u svome dnevniku:

„Navečer, kad sam bila u ćeliji, ugledala sam Isusa, Gospodina, u bijeloj odjeći. Jedna ruka je podignuta za blagoslov, druga je dodirivala odjeću na grudima. Iz otvorenog dijela odjeće na prsima izlazile su dvije velike zrake: crvena i bijela. Šuteći promatrah Gospo­dina. Moja duša je bila prožeta strahom ali i velikom radošću. Nakon nekog vremena Isus mi reče: Naslikaj sliku prema onom što vidiš, s potpisom: Isuse, ja se uzdam u Tebe. Ja želim da se ta slika štuje, najprije u vašoj kapeli, a onda u cijelom svijetu.“ (Dn 47)

Kada ga je sestra Faustina zapitala za značenje tih zraka, Isus joj ih je objasnio riječima:

„Obje zrake znače krv i vodu. Bijela zraka označuje vodu koja opravdava duše. Crvena zraka označuje krv koja je život duša… Ove dvije zrake izvirale su nekoć iz dubina Mog milosrđa, kad je koplje otvorilo moje umiruće srce na križu.“ (Dn 299)

Zanimljivo je kako je u Krakowu crkva po­svećena Milosrđu Božjemu postojala još od 1629. godine. Svetkovina se slavila 14. rujna kao Uzvišenje svetoga Križa. Zato se jednom sestra Faustina obratila Isusu riječima:

„Čudi me da mi zapovijedaš govoriti o svetkovini milosrđa, a meni se govori da postoji takva svetkovi­na. Čemu trebam onda o tom govoriti?“

Isus joj odgovora:

„Tko od ljudi zna o tom? Nitko. Čak i oni koji treba­ju propovijedati milosrđe i ljude poučavati, često oni sami ne znaju. Stoga želim da se ova slika svečano bla­goslovi i javno štuje prve nedjelje poslije Uskrsa, da to upozna svaka duša.“ (Dn 341)

Tijekom mnogih ukazanja koja su još slijedila, Isus je preko se­stre Faustine – koja je po Isusovoj želji o tome pisala u svome dnevniku, zahtijevao pet  novih oblika štovanja Božjega milosrđa: štovanje slike Milosrdnog Isusa, štovanje blagdana Božjega mi­losrđa, štovanje Časa milosrđa (15 sati – čas Isusove smrti), molitva krunice Božjega milosrđa i širenje pobožnosti Božjemu milosrđu.

Sveti papa Ivan Pavao II. je dne 30. travnja 2000. na prvu nedjelju poslije Uskrsa (u narodu poznatu kao Bijelu nedjelju) kanonizirao sestru Faustinu i ujedno proglasio svetkovinu Božjega milosrđa obvezatnim blagdanom za cijelu Crkvu.

Dvije godine kasnije, 17. kolovoza 2002. Papa je u Krakowu posvetio drevnu bazi­liku Božjega milosrđa proglasivši ju svjetskim svetištem Božjega milo­srđa a na posvetnoj je misi cijeli svijet povjerio Bož­jem milosrđu:

“Bože, Oče milosrd­ni, koji si svoju Ljubav objavio u svojem Sinu Isusu Kristu, i nanovo izlio na nas u Duhu Svetome, Tješitelju, povjeravamo Ti danas sudbinu svijeta i svakog čo­vjeka. Prigni se nad nas grešnike, izliječi našu sla­bost, porazi svako zlo, učini da svi stanovnici zemlje iskušaju Tvoje milosrđe, kako bi u Tebi, Bogu Jed­nom i Trojstvenom, našli uvijek izvor nade. Vječni Oče, po pregorkoj Muci i Uskrsnuću Svojega Sina, smiluj se nama i cijelom svijetu! Amen.”
MOLITVE ZA ŠTOVANJE BOŽJEGA MILOSRĐA


*Ovo je nov način moljenja molitava u čast Božjemu milosrđu koji je Hrvatska biskupska konferencija odobrila Koordinaciji zajednica, pokreta i udruga štovatelja Božjega milosrđa.

Imprimatur: Hrvatska biskupska konferencija, 29. siječnja 2014.; br. 79/2014.


KRUNICA BOŽJEGA MILOSRĐA

Moli se na običnoj krunici.

Na prva tri zrnca:
Oče naš... Zdravo Marijo... Vjerovanje... Slijedi pet desetica.

Velika zrnca
Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.

Mala zrnca (deset puta)
Po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.

Završetak Krunice
Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu! (3x)

Zaključna molitva
O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe!
Marijo, Majko milosrđa, moli za nas!
Isuse, uzdam se u tebe! (3x)
Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine!


DEVETNICA U ČAST BOŽJEMU MILOSRĐU

Milosrdni Isus izrazio je sestri Faustini želju da se uoči svetkovine Božjega milosrđa obavi devetnica njemu u čast. Devetnica počinje na Veliki petak, a završava u subotu uoči prve nedjelje po Uskrsu – nedjelje Božjega milosrđa. (Devetnica se može moliti i u bilo koje drugo vrijeme). Gospodin je sv. Faustini rekao: Želim da tijekom devet dana dovodiš duše izvoru mojega milosrđa kako bi crpile snagu, utjehu i svekolike milosti koje trebaju u životnim mukama, osobito u času smrti. Svakoga ćeš dana moliti mojega Oca milosti za njihove duše po mojoj pregorkoj muci (Dn 1209).

Evo kako se moli devetnica:

Prvi dan
Isus: Dovedi mi danas cijelo čovječanstvo, a osobito sve grješnike i uroni ih u more mojega milosrđa. Time me tješiš u gorkoj žalosti u koju me utapa gubitak duša. (Dn 1210).

Kao odgovor na Isusov poziv moli se Krunica Božjega milosrđa, a preporučuje se moliti i zazive Božjemu milosrđu.

Drugi dan
Isus: Danas mi dovedi duše svećenika i redovnika i uroni ih u moje neizmjerno milosrđe. One su mi dale snagu podnijeti pregorku muku. Po njima se kao kroz rukavce izlijeva moje milosrđe na čitavo čovječanstvo (Dn 1212).

Slijede molitve kao prvoga dana.

Treći dan
Isus: Danas mi dovedi sve pobožne i vjerne duše i uroni ih u more mojega milosrđa. Te su me duše tješile na križnome putu i bile kapi okrjepe usred mora gorčine (Dn 1214).

Slijede molitve kao prvoga dana.

Četvrti dan
Isus: Danas mi dovedi duše pogana i onih koji me još nisu upoznali. I na njih sam mislio u svojoj gorkoj muci. Njihov je budući žar tješio srce moje. Uroni ih u more mojega milosrđa (Dn 1216).

Slijede molitve kao prvoga dana.

Peti dan
Isus: Danas mi dovedi duše heretika i odmetnika i uroni ih u more mojega milosrđa. U gorkoj muci razdirale su mi tijelo i srce – moju Crkvu. Kada se vraćaju u jedinstvo Crkve, zacjeljuju moje rane i na taj mi način ublažavaju muke (Dn 1218).

Slijede molitve kao prvoga dana

Šesti dan
Isus: Danas mi dovedi tihe i ponizne duše te duše male djece i uroni ih u more mojega milosrđa. Te su duše najsličnije mojemu srcu. One su me krijepile u mojoj gorkoj smrtnoj muci; vidio sam ih kao zemaljske anđele što bdiju uz moje oltare. Na njih izlijevam rijeke svojih milosti. Samo ponizna duša sposobna je primiti moje milosti. Poniznim dušama darujem svoje povjerenje (Dn 1220).

Slijede molitve kao prvoga dana.

Sedmi dan
Isus: Danas mi dovedi duše koje posebno časte i slave moje milosrđe i uroni ih u moje milosrđe. Te su duše najčešće oplakivale moju muku i one su najdublje prodrle u moj duh. One su živo ogledalo mojega milosrdnog srca. Te duše svijetlit će u budućemu životu posebnom svjetlošću. Ni jedna od njih ne će propasti u ognju paklenomu, u času njihove smrti posebno ću se brinuti za svaku od njih (Dn 1224).

Slijede molitve kao prvoga dana.

Osmi dan
Isus: Danas mi dovedi duše koje su u tamnici čistilišta i uroni ih u ponor mojega milosrđa. Neka rijeke moje krvi ohlade njihov oganj. Te duše posebno ljubim jer daju zadovoljštinu mojoj pravednosti. U tvojoj je moći donijeti im olakšanje. Uzmi iz blaga moje Crkve sve oproste i prikazuj za njih... O, kada bi znala njihove muke, neprestano bi za njih prinosila duhovnu milostinju i plaćala njihove dugove mojoj pravednosti (Dn 1226).

Slijede molitve kao prvoga dana.

Deveti dan
Isus: Danas mi dovedi ozeble duše i uroni ih u ponor mojega milosrđa. Te duše najbolnije ranjavaju srce moje. Moja je duša u Maslinskome vrtu doživjela najveće gađenje zbog ozeble duše. One su bile povod mojim riječima: "Oče, ukloni ovaj kalež, ako je to volja tvoja." Za njih je moje milosrđe posljednja slamka spasa (Dn 1228).

Slijede molitve kao prvoga dana.


ZAZIVI BOŽJEMU MILOSRĐU

Veliku moć zaziva Božjemu milosrđu objavio je Milosrdni Isus sestri Faustini: Božja je ljubav cvijet – a milosrđe je plod. Neka sumnjičava duša čita ove zazive milosrđa i steći će pouzdanje (Dn 949).


Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!


Milosrđe Božje, ti neshvatljiva tajno Presvetoga Trojstva,  uzdam se u tebe!
Milosrđe Božje, ti izrazu Njegove najveće moći,
Milosrđe Božje, koje si se objavilo u stvaranju nebeskih duhova,
Milosrđe Božje, koje si nas iz ništavila pozvalo u život,
Milosrđe Božje, koje obuhvaćaš čitav svijet,
Milosrđe Božje, koje nam daruješ besmrtan život,
Milosrđe Božje, koje nas zaštićuješ od zasluženih kazna,
Milosrđe Božje, koje nas oslobađaš od bijede grijeha,
Milosrđe Božje, koje nam u Riječi što je Tijelo postala daruješ opravdanje,
Milosrđe Božje, koje se na nas izlijevaš iz rana Kristovih,
Milosrđe Božje, koje nam izvireš iz Presvetoga Srca,
Milosrđe Božje, koje si nam dalo Presvetu Djevicu za Majku milosrđa,
Milosrđe Božje, vidljivo u ustanovljenju Crkve koja obuhvaća cijeli svijet,
Milosrđe Božje, vidljivo u ustanovljenju i dijeljenju svetih sakramenata,
Milosrđe Božje, neograničeno u sakramentu krštenja i pokore,
Milosrđe Božje, neizmjerno u sakramentu oltara i svećeništva,
Milosrđe Božje, koje si nas pozvalo k svetoj vjeri,
Milosrđe Božje, u obraćenju grješnika,
Milosrđe Božje, koje posvećuješ pravednike,
Milosrđe Božje, koje usavršuješ svete,
Milosrđe Božje, vrelo bolesnicima i patnicima,
Milosrđe Božje, utjeho i blago svih onih koji su skršena srca,
Milosrđe Božje, ufanje onih koji očajavaju,
Milosrđe Božje, koje uvijek i svugdje pratiš sve ljude,
Milosrđe Božje, koje nas ispunjaš milostima,
Milosrđe Božje, mire umirućih,
Milosrđe Božje, koje nas čuvaš od paklenoga ognja,
Milosrđe Božje, koje olakšavaš patnje dušama u čistilištu,
Milosrđe Božje, ti slasti i neizmjerna radosti sviju svetih,
Milosrđe Božje, beskrajno u svim tajnama vjere,
Milosrđe Božje, neiscrpivi izvore čudesa,

P. Bog je milosrdan i pun smilovanja, spor na srdžbu i pun dobrote.
O. Zato ću dovijeka klicati milosrđu Božjemu.

Pomolimo se! O, vječni Bože, čije je milosrđe neistraživo i čije je blago smilovanja neiscrpivo, milosno pogledaj na nas i umnoži u nama svoje milosrđe da u teškim trenucima ne očajavamo i ne budemo obeshrabreni, nego da se predamo s velikim povjerenjem u tvoju svetu volju, koja je sama ljubav i smilovanje! Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Kralju milosrđa, koji nam s tobom i Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve vijeke vjekova. Amen.


ZAZIVI (LITANIJE) BOŽJEMU MILOSRĐU (2)
Prema Dnevniku sv. Faustine (Dn 949)

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!


Milosrđe Božje, što izlaziš iz krila Očeva,  uzdam se u tebe!
Milosrđe Božje, ti najveća Božja osobitosti,
Milosrđe Božje, ti neshvatljiva tajno,
Milosrđe Božje, izvore što izlaziš iz tajne Presvetoga Trojstva,
Milosrđe Božje, neistraživo razumom ljudi i anđela,
Milosrđe Božje, iz kojega teče sav život i sreća,
Milosrđe Božje, više od neba,
Milosrđe Božje, izvore čuda i tajni,
Milosrđe Božje, što obuhvaća svemir,
Milosrđe Božje, došlo na svijet u osobi utjelovljene Riječi,
Milosrđe Božje, što izlazi iz otvorene Rane Srca Isusova,
Milosrđe Božje, što se za nas nalazi u Srcu Isusovu, a posebno za grješnike,
Milosrđe Božje, neistraživo u uspostavi Presvete Hostije,
Milosrđe Božje, u osnivanju svete Crkve,
Milosrđe Božje, u sakramentu svetoga Krštenja,
Milosrđe Božje, u našemu opravdanju po Isusu Kristu,
Milosrđe Božje, što nas posebno obuzima u času naše smrti,
Milosrđe Božje, što nam poklanja Vječni život,
Milosrđe Božje, što je uz nas u svakome trenutku našega života,
Milosrđe Božje, što nas zaštićuje od vatre pakla,
Milosrđe Božje, u obraćenju okorjelih grešnika,
Milosrđe Božje, čuđenje anđela i neshvatljivo svetima,
Milosrđe Božje, neistraživo u svim Božjim tajnama,
Milosrđe Božje, što nas podiže iz sve bijede,
Milosrđe Božje, izvore naše sreće i radosti,
Milosrđe Božje, što nas poziva iz ništavila u život,
Milosrđe Božje, što obuhvaća sva djela njegovih ruku,
Milosrđe Božje, što kruni sve što jest i što će biti,
Milosrđe Božje, u koje smo svi uronjeni,
Milosrđe Božje, slatka utjeho izmučenih srdaca,
Milosrđe Božje, jedina nado očajnih duša,
Milosrđe Božje, odmore srdaca, mire usred užasa,
Milosrđe Božje, srećo i zanose svetih duša,
Milosrđe Božje, što budiš pouzdanje usprkos beznadnosti,

Jaganjče Božji, koji si iskazao najveće milosrđe u spasenju svijeta na križu, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji se milosrdno žrtvuješ na svakoj svetoj misi, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji nam opraštaš grijehe, smiluj nam se!

O neshvatljivo i neistraživo Božje milosrđe… smiluj se nama i cijelomu svijetu!

Pomolimo se!
O, Vječni Bože, čije je milosrđe neistraživo i čije je blago smilovanja neiscrpivo, milosno pogledaj na nas i umnoži u nama svoje milosrđe da u teškim vremenima ne očajavamo i ne budemo obeshrabreni, nego se predamo s velikim povjerenjem u tvoju svetu volju, koja je sama ljubav i smilovanje. Amen.

 

ČIN POSVETE SVIJETA BOŽJEMU MILOSRĐU

Bože, Milosrdni Oče, koji si objavio svoju ljubav u svome Sinu Isusu Kristu, a na nas si je izlio u Duhu Svetom, Tješitelju, danas ti povjeravamo sudbine svijeta i svakoga čovjeka. Sagni se nad nas grešnike, ozdravi našu slabost, porazi svako zlo, učini da svi stanovnici zemlje dožive tvoje milosrđe da bi u tebi, Bogu Jedinom i Trojstvenom, uvijek nalazili izvor nade. Vječni Oče, po pregorkoj muci i uskrsnuću svoga Sina, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu. Amen.  (sv. Ivan Pavao II.)
OSTALE MOLITVE


Molitva sv. Benedikta Milosrdnom Isusu

Milosrdni Isuse, molim Te daj mi:
Um da Te razumijem,
Razum da Te prepoznam,
Marljivost da Te tražim,
Mudrost da Te pronađem,
Duh da Te spoznam,
Srce da Te razmatram,
Uši da Te čujem,
Oči da Te vidim,
Jezik da Te naviještam,
Način života Tebi ugodan,
Strpljenja da Te čekam,
I upornosti da tragam za Tobom.
Podari mi savršen kraj, Svoju svetu prisutnost, blaženo uskrsnuće i vječni život. Amen.Strelovita molitva
(moli se u tri sata popodne u času Isusove smrti)

U času Tvoje smrti na križu, razapeti, Milosrdni Isuse
klanjam Ti se, slavim Te i molim, svojim neizmjernim Milosrđem
obuhvati cijeli svijet, naročito grješnike i umiruće.

Može se dodati:
O Krvi i Vodo što si potekla iz Srca Isusova kao izvor Milosrđa za nas,
uzdamo se u Tebe!

Božje Milosrđe, utjelovljeno u Srcu Isusovu,
preplavi cijeli svijet i izlij se na nas!

Isuse, uzdam se u Tebe.
Majko Milosrđa, moli za nas.
Sv. sestro Faustino i oče Mihaele, molite za nas.
Amen.


Molitva sv. Faustine Milosrdnom Isusu

O presveto Srce Isusovo, izvore milosrđa iz kojeg izviru nepojmljive rijeke milosti nad čitavo čovječanstvo, usrdno Te molim da prosvijetliš jadne grješnike i budeš im milostiv. O Isuse, spomeni se svoje pregorke Muke i ne dopusti da se izgube duše koje si Predragocjenom Krvlju i Vodom svoga Srca otkupio. O Isuse, spominjući se silne cijene Tvoje Predragocjene Krvi raduje me njezina veličina jer je i jedna kap dovoljna da spasi sve grješnike. Premda grijeh predstavlja bezdan zlobe i nezahvalnosti, za nas je plaćena neusporediva cijena. Zato neka svaka duša nađe povjerenje u Tvoje beskonačno Milosrđe. Amen.

 

Molitva za zdravlje po Milosrdnom Isusu

Milosrdni Gospodine,
Ti si primjerom pokazao kako s pouzdanjem u Boga treba prihvatiti patnju i nositi svoj križ.
Svrni svoj pogled na nas i ozdravi naše duše i tijela.
Daj da Tvoja Predragocjena Krv prokola našim bolesnim tijelima, daj da nam olakša boli, donese utjehu a ako je volja Tvoja i u potpunosti neka nam vrati zdravlje.

Tvojoj se svetoj volji u potpunosti predajemo, pa ako treba trpjeti, neka to bude iz ljubavi prema Tebi!
Daj nam jakosti i ustrajnosti nositi teški križ bolesti i trpljenja te ga neprestano prikazivati Tebi, u znak zadovoljštine za sve uvrjede koje se nanose Tvom Presvetom Srcu, na nakanu za svetu Crkvu, za svetog Oca Papu i sve koji su u potrebi.
Isuse ja se uzdam u Tebe, smiluj se nama i cijelomu svijetu. Amen.
Comments