1. Strona Główna

Spotkanie organizacyjne w sprawie rekrutacji nowych członków: 28 marca 2012r. godz 15.00.


Terminy spotkań Koła w roku akademickim 2011/2012:

marzec 2012:

  • 23.03.2012r. g.18.15- krótkie omówienie zmian, które nastąpiły w Kodeksie Pracy od maja 2011 do marca 2012..

kwiecień 2012:

  • 3.04.2012r. g.17.00

  • 17.04.2012r. g.17.00

maj 2012:

  • 8.05.2012r. g.17.00

  • 22.05.2012r.g.17.00

czerwiec 2012:

  • 4.06.2012r.

Miejsca spotkań na bieżąco podam na stronie internetowej.


Maj 2012r. spotkanie z prelegentem z Państwowej Inspekcji Pracy.


Spotkania Koła:

Lista proponowanych tematów:

1. Zatrudnianie młodocianych. KP

2. Układy zbiorowe pracy. KP

3. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy KP

4. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika KP

5. Zatrudnianie pracowników tymczasowych - Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

6. Zatrudnienie socjalne - Ustawa z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

7. Dyscyplinarne rozwiązanie umowy przez pracownika.

8. Dodatkowy urlop macierzyński lub na warunkach urlopu macierzyńskiego

9. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2012 r.

10. Świadectwo pracy.

11. Promocja zatrudnienia i instytucja rynku pracy.

12. Ochotnicze Hufce Prac.

13. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych - Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

14. Rehabilitacja zawodowa - Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

15. Zwolnienia grupowe.


Propozycje innych tematów uwagi, sugestie mile widziane, proszę nadesłać je na adres e-mail Koła.Pozdrawiam,

Przewodnicząca KNPPiUS Karolina Poturaj

Comments