UWIELBIENIE

„Uwielbienie” związane z muzyką śpiewem, modlitwą, jego rola:

1. Służba Bogu – ten czas kiedy na nabożeństwie śpiewamy, gramy, modlimy się w celu adoracji naszego Boga robimy to koncentrując się  na Nim tworząc jeden*1 (zespół + zbór) zharmonizowany*2 zespół uwielbienia.

* 1 – nie ma podziału na „my” (zespół) „wy” (zbór). Trzeba uciekać od form, które mentalnie powodują ten podział np. ustawienie zespołu (zespół na scenie a zbór pod sceną – niech np. Krzyż będzie w centrum). Ubiór – niech będzie  w miarę elegancki mając na uwadze naszą kulturę - wskazana elegancka koszula itp. (mam na myśli nabożeństwo), raczej nie na „sportowo” np. koszulka i krótkie spodenki czy dresy. Gramy i śpiewamy razem ze zborem a nie za niego (tu poruszam kwestię prowadzenia, roli Ducha Św., nauczania) mimo wszystko uważam, że gdyby nie było widać zaangażowania ze strony zboru w uwielbienie my mamy zrobić swoje czyli uwielbiać przy wielkim pragnieniu robienia tego wspólnie (powody niezaangażowania zboru mogą być różne nie koniecznie musi to być forma muzyczno wokalna –  np. postawa „dzieci na rynku”-„… dzieci, które siadają na rynku i wołają na swoich rówieśników i mówią: Graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście, śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście….”, lub jakieś problemy, choroba itd.) nasza postawa jest bardzo ważna

* 2 – zauważmy, że inaczej jeśli chodzi o formę modlimy się w domu a inaczej w kościele. Biblia zachęca nas do grania Bogu na harfie itp. i my to robimy w domu tak jak nam się podoba. Gdyby każdy muzyk przyniósł instrument do kościoła i grał dla Boga jak chce (tak jak to robi w domu). Co by to było? Biblia uczy nas o pewnym porządku na zgromadzeniach - ja nazywam to harmonią gdzie każdy wie co ma robić i w którym momencie, jak ciało, które słucha mózgu.

2. Służba ludziom – to ogólnie szukanie optymalnej formy muzyczno wokalnej dla zboru, aby dostosować się do możliwości technicznych naszej wspólnoty. Co do styli muzycznych na dzień dzisiejszy wskazana jest różnorodność ale jak będzie dalej zobaczymy. Formy muzyczne często u jednych wzbudzają zachwyt a u drugich ta sama forma wręcz przeciwnie.  To jest bardzo trudne każdemu w tej kwestii dogodzić ale przy odpowiedniej wszystkich (cały zbór) postawie (rola nauczania) można osiągnąć główny cel – czyli uwielbienie w jedności, harmonii naszego Boga. Zauważcie, że jest to  ukłon i troska o ludzi w zboże (kościele) aby dobrze im się śpiewało. Nie chcemy być ignorantami, nasłuchujemy co podoba się zborownikom. Nie oznacza to, że nie podamy czegoś nowego innego do spróbowania

Służba ludziom – to także: „nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, …..”, „rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne…”,

3.     WOLNA MYŚL

- " Uwielbienie ma szeroki zakres. Biorąc pod uwagę Stary , Nowy Testament zwracając uwagę na objawienie Jana  jako zapowiedź przyszłości - Pan Bóg chce by mu oddawać chwałę, cześć, hołd itp.
Strona werbalna:
Nasze życie ma być uwielbieniem (wypełnianie w posłuszeństwie woli Ojca) ale jest też aspekt werbalnego uwielbiania (modlitwa dziękczynna, pochwalna, pieśni) powinno się to praktykować każdego dnia. Ma to też miejsce gdy się zgromadzamy - powinniśmy bez względu na okoliczności uwielbiać Boga (jak apostołowie w więzieniu). Kiedy przychodzimy na nabożeństwo to mamy nastawienie, że będziemy wielbić i to tak by się podobało Bogu czyli czystym sercem  z miłością i wdzięcznością do Niego, to On ma się czuć dobrze w tej chwale, ty w tym momencie nie skupiasz się na sobie.

psalm 104

(33) Będę śpiewał Panu, pókim żyw,Będę grał Bogu memu, póki jestem. (34) Oby mu miła była pieśń moja! Ja radować się będę w Panu!

Mat. 15:8
Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie.
Więc aby słowa przynosiły miłą woń dla Boga muszą wypływać z przemienionego "mięsistego" serca. Myślę, że śpiewanie, modlitwa refleksyjna - jest w sercu mięsistym:)

Ezech. 11:19-20
Wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem.

Osoba, która chce podobać się Bogu będzie wypełniać Jego wolę każdego  dnia (uwielbiać Go w szerokim tego słowa znaczeniu) a w niedzielę ma PRZYWILEJ chwalić Pana (ustami z odpowiednim nastawieniem) z braćmi i siostrami wspólnie gdzie muzyka jest tylko wzmocnieniem. Zespół jest skoncentrowany na Bogu wraz z całym kościołem (wszyscy są lewitami - kapłanami)".

- „Moim pragnieniem jest by podczas zgromadzenia bez względu na wszystko (mam tu na myśli nastroje, okoliczności itp.) był czas przeznaczony wyłącznie na chwałę , dziękczynienie, uwielbienie BOGA kiedy razem (mam tu na myśli kościół w którym mówi się , że przyszedłem do "swoich" Dz.Ap. 4: 23...) adorujemy naszego Stwórcę, Boga miłosierdzia i tu można by pisać...jest to obraz, który noszę w swoim sercu. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że na nabożeństwo przychodzą osoby z różnymi problemami ale są priorytety najpierw Bóg później my.

- „Trzeba unikać działania od niedzieli do niedzieli bez tzw. środka (życie w woli Bożej każdego dnia i w relacji a nie w religii). Wiem, że jeśli ktoś wypełnia wolę Ojca to doświadcza Jego działania a przy tym towarzyszą super emocje i rośnie entuzjazm. Na pewno będzie walka (z ciałem, światem, szatanem) by nie być w centrum woli Bożej. Załóżmy, że 80% ludzi w kościele jest w woli Bożej (przywództwo ma w tym pomóc) i przychodzi na niedzielne nabożeństwo - to wierzcie mi, że nie będzie trzeba zachęcać do chwalenia Pana nawet jeśli raz po raz będzie jakiś niecelowy fałsz muzyczny (ponieważ ludzie z „ławki” i ci na „scenie” to jedno, razem walczą, razem się wspierają i doświadczają Bożego działania, składają świadectwa ku zachęcie i w życiu jeden drugiemu brzemię nosi - mają silne więzi). Nie będzie też sporów o formę muzyczną bo to będzie drugorzędna sprawa”.

TEMAT UWIELBIENIA:

- Praktyczne uwielbienie - G. Kendrick, D. Fellingham, C. Bowater - materiał ze strony: http://uwielbienie.kdm.pl/artykuly.htm

- Chris Jack - Zrozumieć uwielbienie: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII  - materiał ze strony: http://uwielbienie.kdm.pl/artykuly.htm

 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Wyświetl Pobierz
  397 KB wersja 1 22 sty 2011, 12:20 Piotr T
Comments