פרויקט מרכז מיחזור שכונתי - מנהל קהילתי יובלים


תכנון מרכז מיחזור ברחוב קדיש לוז רמת שרת
במרכז תחזוקה של עיריית ירושלים

במצגת תראו שיש מכולה / מיכל למגוון רחב של מוצרים.

זכוכית, שקיות ניילון, מיכלי פלסטיק, קופסאות פח, מתכת, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, פסולת אורגנית, שמן בישול, בגדים, ספרים, נייר, קרטון.

ניתן למחזר כמעט את כל המוצרים שאנו מסלקים מהבית.

מפת מרכז מיחזור - אגף תברואה

בהמשך לישיבה שקיימנו עם הנהלת אגף תברואה, בראשות ציון שטרית, בתאריך  3.5.2009

סיירנו במרכז המיחזור החדש של אגף התברואה במרכז תחזוקה, רחוב גבעת שאול. הכניסה מול בית חולים הרצוג.

תודה ליוסי אלביליה מנהל מכולות על ההדרכה.

במרכז מיחזור ניתן למחזר את כל סוגי הפסולת הביתית.

המכולות המוצבים במרכז תופסים שטח של כ 16 מטר אורך על 2.5 מטר רוחב.


פרויקט מרכז מיחזור שכונתי
אגף תברואה - עיריית ירושלים, מנהל קהילתי יובלים
ואגף שפ"ע עיריית ירושלים.

רציונאל
תושבי מדינת ישראל יוצרים כמויות אדירות של פסולת ביתית. תופעה זו יוצרת שתי בעיות.
א. מחיר גבוהה להטמנת הפסולת גם מבחינת עלויות הובלה וגם מבחינת זיהום סביבתי.
ב. בזבוז חומרים הניתנים למיחזור. 
הפרדת פסולת במקור תאפשר למחזר חלק מהפסולת , יקטין את כמות הפסולת שצריך להטמין ויצמצם את זיהום הסביבה.
ועדת איכות הסביבה העירונית בראשות סגנית ראש העיר נעמי צור קבעה את נושא טיפול בפסולת ביתית כיעד חיוני. ציון שטרית מנהל אגף תברואה מוביל את הנושא. אגף התברואה יזמה תכנית להקמת מרכז מיחזור ראשון במרחב מנהל קהילתי יובלים. ועדת איכות הסביבה של מנהל קהילתי יובלים בראשות ענת אלטמן ובריכוז עובדת קהילתית חגית דיוויס אשרה הקמת מרכז מיחזור בשכונות מנהל קהילתי יובלים. 
 
 אוכלוסיית יעד:
כלל התושבים
 מטרה:
לנהל את משאב הפסולת בצורה חכמה.
 יעדים:
  • הפחתת פסולת המובלת להטמנה.
  • הפחתת זיהום כדור הארץ
  • ניצול חומרים למחזור
  • יצירת מוקד קהילתי לעשייה סביבתית
 
תכנית עבודה:
  • מרץ 2009 – יזום הראיון ע"י ועדת איכות הסביבה – מנהל קהילתי יובלים
  • מאי 2009 –  פגישה עם צוות אגף תברואה בראשות מנהל האגף ציון שטרית
  • מאי 2009 – איתור אתר להקמת מרכז מחזור
  • יוני 2009 עד ספטמבר 2009 - תכנון מרכז מחזור בשיתוף אגף תברואה.
  • דצמבר  2009 - הקמה והפעלה של מרכז מחזור.
  • דצמבר  2009 והלאה – קמפיין הסברה
  • 23 פברואר 2011 - בימים אלו אגף תברואה מקים את מרכז המיחזור.
  • ראשית מרץ 2011 נקים במקום גינה קהילתית.
 
 
גורמים שותפים:
ועדת איכות סביבה – עיריית ירושלים, ועדת איכות סביבה –  מנהל קהילתי יובלים, מתכננת אורבאנית של השכונה, רכז סביבה ירוקה-מינהל קהילתי יובלים, אגף תברואה עירית ירושלים, אגף שפ"ע עיריית ירושלים.
 
 לקחים ומסקנות:
בעלות יחסית נמוך ניתן להקים מרכז מחזור שכונתי.עירוני מושך אנשים.
הציבור משתמש במרכז מחזור עירוני למרות מרחקו אך ברור שנכון להקים מרכז מיחזור קרוב לבתי התושבים.