טיפול בסחיפת קרקע בוואדיות דרום מערב ירושלים


מי הגשם היורדים באזור רחוב תורה ועבודה מתנקזים אל מערכת ניקוז המשחרר את המים אל וואדי היובל. 
הפרש גבהים של עשרות מטרים בין בית וגן לנקודת היציאה בוואדי היובל יוצר זרם מים המתחתר בקרקע , יוצר ערוצים וסוחף את הקרקע. עיריית ירושלים - מחלקת אחזקה ומחלקת גננות, חברת הגיחון , ילדי רחוב זנגוויל ושבט יובל פעולים לשקם את וואדי היובל ולעצור את סחף הקרקע.   
פרוייקט וואדי היובל נתמך ע"י עיריית ירושלים, המשרד להגנת הסביבה, פורום אייטק, קרן של"י וקרן פורד
תלמידי תיכון הימלפרב בנו טרסות ושתלו עצי תאנה במרכז הוואדיטיפול בסחף קרקע בפארק בוסתניה - עמק אזבסטונים
מחלקת אחזקה ומחלקת גננות, באגף שפ"ע עיריית ירושלים, יצרו מערכת מסלעות העוצרות כמויות גדולות של נגר עילי 
היורדות מרחוב ניסן בקרית היובל אל פארק בוסתניה


נוער ירוק שהשתתפו בפרויקט שבצענו עם חטיבת קידום נוער, 
בנו מערכת טרסות בפארק בוסתניה.
אגף שפ"ע סלל שביל עם חומר חיפוי שקבלנו מהקק"לעד קום המדינה בשנת 1948 וואדיות תפקדו כשטח חקלאי לתושבים  שחיו באזור מזה אלפי שנים.

בוואדי טיפוסי עבדו חיטה ושעורה ברצפת הוואדי ובטרסות בדפנות הוואדי גדלו עצי בוסתן. 

בוואדיות שנפתחו למרגלות מעיינות החקלאים 

עבדו גידולי  שלחין.

אחרי קום המדינה וואדיות דרום מערב העיר הוזנחו במשך עשרות שנים.

עיקר תפקידו של הוואדי אחרי קום המדינה היה להעביר את מי הנגר שזרמו מאזור גב ההר לכיוון נחל רפאים ונחל שורק.

מנהל קהילתי יובלים לקח על עצמו לשקם את הוואדיות ולעצור את סחף הקרקע שנגרם ממי הנגר הזורמים על פני הקרקע.

 

אנו זוכים לסיוע רב מאגף שפ"ע - עיריית ירושלים וחברת הגיחון.


משקעים מנוקזים מקרית מנחם וקרית יובל אל צינור פליטה בראש ואדי המעיין בעין כרם.
מדובר על הפרש גובה של 150 מטר. הכוח הגדול של המים יוצרת הרס גדול וסחף קרקע בוואדי.
צינור 80 ס"מ


צולם ע"י נעה וייס בראשית אירוע הגשם הגדול ב 26-2-2010

זרם המים יצר קניון של מעל 3 מטר עומק, מחק את שביל האופניים העובר במקום,
יצר סכנה גדולה להולכי רגל ורוכבי אופניים וסחף טונות של אדמת סחף משובחת.

Comments