En heldag om framtidens bistånd den 9 december 2009

Hur skapar vi ett modernt, effektivt och öppet bistånd?

Hur skapar vi ett modernt, effektivt och öppet bistånd?

Denna fråga står i centrum när biståndsminister Gunilla Carlsson inbjuder till en heldag om framtidens bistånd på internationella antikorruptionsdagen den 9 december kl.08.30-17.00.

Den 24 augusti tog biståndsminister Gunilla Carlsson på Newsmill initiativ till en debatt om bistånd, effektivitet och antikorruption. Dagen därpå lanserades 100-dagarsinitiativet. Gunilla Carlsson uppmanade media, specialintresserade och allmänheten att granska biståndet och att bidra med sina åsikter och idéer om vad som krävs av biståndet i en värld där korruptionen är ett faktum.

Som ett led i detta fick Gunilla Törnqvist, generaldirektör vid Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (Sadev), i personlig kapacitet biståndsministerns uppdrag att arbeta fram tio innovativa förslag till effektivt bistånd.

På den internationella antikorruptionsdagen den 9 december har de 100 dagarna passerat. Det är då dags för Gunilla Törnqvist att presentera sina tio förslag och för biståndsministern att ge sin vision om framtidens bistånd i ljuset av de slutsatser som dragits under hösten. Professor Hans Rosling kommer att tala om behovet av en uppdaterad världsbild för att skapa ett bättre bistånd och seminariedeltagarna kommer att bjudas in att ge sin syn på biståndets utmaningar.


PROGRAM


08.15

Registrering och kaffe


09.00

Gunilla Carlsson, biståndsminister:

Visionen om framtidens bistånd


09.30

Hans Rosling, professor i internationell hälsa, Karolinska institutet och gapminder.org:

En uppdaterad världsbild för ett bättre bistånd


10.30

Kaffepaus


11.00

Gunilla Törnqvist, generaldirektör Sadev:

10 innovativa förslag för ett effektivt bistånd i en värld där korruptionen är ett faktum


12.15

Lunch


13.00

Gunilla Carlssonbiståndsminister:

Därför vill jag öppna biståndet


14.00

Workshop om framtidens bistånd:

Hur kan visionen om ett modernt, effektivt och öppet bistånd omsättas i praktiken?


15.00

Kaffe serveras


15.30

Paneldiskussion om framtidens bistånd (workshoprapportering)


16.15

Gunilla Carlsson, biståndsminister:

Bistånd 2.0: Så ska jag förverkliga visionen om ett modernt, effektivt och öppet bistånd


17.00

Dagen avslutas