Velkommen til
Utterslev-Kastager Vandværk


6. marts 2018 -------------  OBS OBS!

Vandværket har i dag konstateret et stort overforbrug af vand.


Der er ingen tvivl om, at overforbruget skyldes et eller flere brud på vandrør i en eller flere boliger.
Efter lang tids hård frost har vi nu fået tøbrud, og det betyder, at evt. frosne- og sprængte vandrør, nu tør op, og så har vi balladen.

Husk, at man – ud over omkostninger ved store vandskader – også kommer til at betale for alt det vand, der bare løber ud, og det kan i sig selv blive en kostbar affære!!

Det kan derfor være klogt at gå ud og tilse vandmålerbrønden. Hvis der konstateres forbrug, selv om alle tappesteder er lukket, så kan det skyldes et sprængt, men skjult vandrør.

Via Navigationspanelet (til venstre) kan du finde information om Utterslev-Kastager Vandværk. 


Hvis du mangler information eller har forslag til hjemmesiden, kan du kontakte bestyrelsen eller webmaster.
Nyheder

20. marts 2018

Generalforsamling 2018: Se referat og takstblad via sidepanelet.
Regnskab og budget for 2019 er på vej

                                                                         
 
https://sites.google.com/site/utterslevkastagervandvaerk/Home/P3050101.JPG?attredirects=0

Frostsprængte vandrør kan koste dyrt!
Sidst, vi havde brud var i februar 2014.
Her løb 154 kubikmeter ud - og det blev en dyr affære for ejer. Samlet pris for vand, incl. diverse afgifter til stat og kommune løb op i mange tusinde kroner.

Brug vores regneark til at udregne dine egne forbrugsomkostninger


 
Husk at låget til vandmålerbrønden altid skal være monteret! 

Ellers risikerer du: 
  • Frostsprængning af rør i vinterperioden.
  • Året rundt, at dyr falder i brønden.