บุคลากรกลุ่มนิเทศ


เกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-7070401

ชัชวาลย์
นายชัชวาลย์ มาเกิด 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
089-4364364


 วิเชียร
ศน.วิเชียร จันทร 
095-9589995
 อนุสรณ์
ศน.อนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ 
081-8863736
 สุกัญญา
ศน.สุกัญญา ชูอินทร์ 
086-0280982
 ณัฐชญา
ศน.ณัฐชญา ดิษฐเจริญ 
089-9595590
 สมเดช
ศน.สมเดช ภู่ศรี 
081-9710175
 จำแรง
ศน.จำแรง นกเอี้ยง 
081-7072783
 ธีรยุทธ
ศน.ธีรยุทธ ภูเขา 
084-8014099
 จตุรภัทร
ศน.จตุรภัทร วรรณภักตร์ 
086-9271696 
 ปุณยาพร
ศน.ปุณยาพร ปฐมพัฒนา 
084-8225625
 ธนพร
ศน.ธนพร ศรีษะเกตุ 
081-7408165
 รัญญาภัทร์
ศน.รัญญาภัทร์ อัยรา 
081-7277625
  นพนเรน
ศน.นพนเรนทร ชัชวาลย์ 
082-2292445
   สุภัทรา
ศน.สุภัทรา ฐิติวรรธนะ
081-7851870
  พัชรา
ศน.พัชรา จงเกษกรณ์ 
089-0858089