Tenojoen lohennousualue

 

Kalastusta Tenojoen lohennousualueella säätelee Suomen ja Norjan välinen sopimus kalastuksesta Tenojoen vesistössälaki sen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä 1.6.2017 voimaan tullut valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä Muutokset Tenon sivuvesien kalastukseen dokumentiin on koottu karkea yhteenveto sivuvesikalastukseen kaudeksi 2017 tulleista muutoksista.

Turistikalastukselle Tenojoessa on omat sääntönsä, joista löytyy tietoa Lapin ELY-keskuksen Kalastus Tenojoella sivulla.