Utsjoen kalastusalue

Kalastusrajoitukset

Lapin ELY-keskus on 31.5.2017 päättänyt hyväksyä Utsjoen kalastusalueen kokouksessaan 27.3.2017 tekemän kalastusrajoitusesityksen, mutta kalastusrajoitukset ovat voimassa vain vuoden 2017 loppuun.  Kalastusrajoitukset on lueteltu ELY-keskuksen tekemän päätöksen liitteessä.

Lisäksi Lapin ELY-keskus on tehnyt 27.6.2014 päätöksen, joka kieltää läänikohtaisen viehekalastuksen Pulmankijärvessä, Vetsijoen kaikissa järvilaajentumissa Vetsijoen suulta Vetsijärven alapuolella olevaan Oivusluobbaliin asti se mukaan lukien ja kaikissa Utsjoen järvilaajentumissa Utsjoen suulta Mierasjärveen se mukaan lukien. Kielto on voimassa 4.7.2014-3.7.2019.

Kalastusta Utsjoen kalastusalueella on rajoitettu myös kalastuslain 11 §:n nojalla tehdyillä onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskielloilla, jotka on lueteltu Maa- ja metsätalousministeriön Kalastuskieltoalueiden karttapalvelussa hakusanalla "Utsjoki".  Onginta, pilkintä tai viehekalastus kyseisissä kohteissa on siis sallittu ainoastaan vesialueen omistajan mahdollisesti myöntämällä kirjallisella luvalla.

Kalastusta Utsjoen kalastusalueella rajoittaa myös valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä.

Yllä mainittujen rajoitusten lisäksi sekä Metsähallitus että Utsjoen kalastusalueen osakaskunnat ovat voineet asettaa omia vesialueitaan koskevia kalastusrajoituksia.