Links

Algemeen / common
    Het Weer - METEOTINES
    News / actualiteiten - http://www.universetoday.com/ (Nieuws op gebied van astronomie en ruimtevaart - Astronomy and space news)
    
Markt plaatsen / Market places
    Marktplaats.nl - http://kopen.marktplaats.nl/
    Te-le-skopen - http://www.te-les-koop.nl/
    G.A.S. - http://www.groupeastronomiespa.be/gaspa.htm (Belgian-France language market place - Belgisch franstalige marktplaats).

Verenigingen / tijdschriften
    Stichting de Koepel - http://www.sterrenkijkdagen.nl

Programs/ software
    Microsoft world wide telescope - http://www.worldwidetelescope.org

Astro imaging
Canon EOS movie recording - http://valexvir.narod.ru/ (Movie recording met canon 450D/500D / Opnemen van film beelden met een canon 450D/500D)
Registar - http://www.aurigaimaging.com/ (Image processing / Foto bewerking)
Bahtinov mask & generator - http://astrojargon.net/ (Focussing mask / Scherpstel masker)
Making Flat's - http://www.astrosurf.com (How to make flat's / het maken van flat fields).


Sterrenwachten / observatories


Amateur websites


Observing:

RCX400 Related topics
RCX400 and exoplanets hunting - http://brucegary.net/XO1/x.htm
RCX400 and pempro testcase for periodic error - http://www.siriusimaging.com/Help/PEMProV2/rcx400casestudy.htm

Comments