SENATUL UST

Informaţie generală

Organul suprem de elaborare şi adoptare a deciziilor în Universitate este Senatul. Acest organism se constituie din reprezentanții aleşi ai consiliilor facultăţilor, rector, prorectori, reprezentanţi ai studenţilor, preşedinţii comitetelor sindicale al profesorilor şi al studenţilor.

Normele de reprezentare în Senat sunt stabilite în funcţie de numărul de posturi ocupate cu cadre didactice titulare. Studenţii sunt reprezentaţi în Senat în proporţie de peste 25% din numărul total de membri. Senatul se întruneşte lunar, în şedinţe ordinare. Senatul deleagă prerogativele gestionării activităţilor curente în Universitate Biroului Senatului și Consiliului de administrație. Biroul Senatului este format din: rector, prorectori, decani, academician şi secretarul ştiinţific al Senatului.

Biroul Senatului se întruneşte la necesitate, sub preşedinţia rectorului şi asigură conducerea operativă a Universităţii. Consiliul de administrație este format din: rector, prorectori, decanii facultăţilor, contabilul-şef, președintele Comitetului sindical. Consiliul de administraţie este coordonat de către rector şi îşi desfăşoară activitatea în baza Cartei universităţii.

Domeniile principale de competenţă constau în: organizarea şi controlul activităţii în plan administrativ şi de secretariat; propunerea de măsuri pentru optimizarea activităţii administrative şi financiar-contabile; elaborarea bugetului anual al Universităţii; identificarea altor surse de finanţare, în afara celor alocate de la buget; stabilirea criteriilor de repartizare a resurselor economice şi financiare pe facultăţi, catedre, servicii, alte structuri organizatorice ale universităţii.
Membrii Senatului 
 1. Coropceanu Eduard – președintele Senatului UST
 2. Bordan Valeriu - prorector
 3. Moșanu-Șupac Lora - prorector
 4. Postolachi Igor - prorector
 5. Braicov Andrei - decan al facultății Fizică, matematică și tehnologii informaționale
 6. Aluchi Nicolae - decan al facultății Biologie și chimie
 7. Mironov Ion - decan al facultății Geografie
 8. Gherlovan Olga - decan al facultății Filologie
 9. Chirică Galina - decan al facultății Pedagogie
 10. Nedbaliuc Boris – președinte al Comitetului Sindical al angajaților UST
 11. Cioban Mitrofan –facultatea Fizică, matematică și tehnologii informaționale
 12. Chiriac Liubomir - facultatea Fizică, matematică și tehnologii informaționale
 13. Cozma Dumitru - facultatea Fizică, matematică și tehnologii informaționale
 14. Bocancea Viorel - facultatea Fizică, matematică și tehnologii informaționale
 15. Cozari Tudor - facultatea Biologie și chimie
 16. Chiriac Eugenia - facultatea Biologie și chimie
 17. Coșcodan Diana - facultatea Biologie și chimie
 18. Volontir Nina - facultatea Geografie
 19. Puțuntică Anatol - facultatea Geografie
 20. Ionaș Anatol - facultatea Filologie
 21. Stah Diana - facultatea Filologie
 22. Procopii Liuba - facultatea Filologie
 23. Botnari Valentina - facultatea Pedagogie
 24. Șofron Larisa - facultatea Pedagogie
 25. Silistraru Nicolae - catedre universitare
 26. Taban Elena – reprezentant al personalului nedidactic (auxiliar)
 27. Ceban Iulia – student, președinte al Comitetului Sindical Studențesc al UST (facultatea Filologie)
 28. Lupan Victoria – student (facultatea Filologie)
 29. Gorea Geta -  student (facultatea Fizică, matematică și tehnologii informaționale)
 30. Popescu Luminiţa - student (facultatea Fizică, matematică și tehnologii informaționale)
 31. Rotaru Mihaela – student (facultatea Biologie și chimie)
 32. Crețu Victoria - student (facultatea Biologie și chimie)
 33. Garștea Andrei – student (facultatea Geografie)
 34. Bîrcă Veronica - student (facultatea Geografie)
 35. Arion Mihaela – doctorand (facultatea Pedagogie)
 36. Bucur Valentina – student (facultatea Pedagogie)


Biroul Senatului:

 1. Coropceanu Eduard – președintele Senatului UST
 2. Bordan Valeriu - prorector
 3. Moșanu-Șupac Lora - prorector
 4. Postolachi Igor - prorector
 5. Braicov Andrei - decan al facultății Fizică, matematică și tehnologii informaționale
 6. Aluchi Nicolae - decan al facultății Biologie și chimie
 7. Mironov Ion - decan al facultății Geografie
 8. Gherlovan Olga - decan al facultății Filologie
 9. Chirică Galina - decan al facultății Pedagogie
 10. Cioban Mitrofan –facultatea Fizică, matematică și tehnologii informaționale
 11. Secretarul Senatului UST 

Comisiile permanente ale Senatului UST:


Comisia Dezvoltarea activităților de cercetare 
 • Președintele comisiei: Cioban M.; 
 • Membrii comisiei: Chiriac L., Botnari V., Gherlovan O., Arion M. 

Comisia Dezvoltarea relațiilor externe și promovarea imaginii universității
 • Președintele comisiei: Cozari T.; 
 • Membrii comisiei: Puțuntică A., Stah D., Cozma D., Lupan V. 

Comisia Îmbunătățirea condițiilor de instruire și dezvoltare curriculară
 • Președintele comisiei: Silistraru N.; 
 • Membrii comisiei: Chirică G., Chiriac E., Volontir N., Ionaș A., Gorea G. 

Comisia Promovarea intereselor studenților
 • Președintele comisiei: Garștea A.; 
 • Membrii comisiei: Procopii L., Șofron L., Ceban I., Rotari M., Bucur V., Popescu L. 

Comisia Economie, buget, finanțe

 • Președintele comisiei: Aluchi N.; 
 • Membrii comisiei: Chiriac L., Mironov I., Bordan V., Ceban I. 

Comisia Admitere și formare profesională

 • Președintele comisiei: Bocancea V.; 
 • Membrii comisiei: Braicov A., Aluchi N., Mironov I., Gherlovan O., Bîrcă V. 

Comisia Elaborarea mecanismelor de motivare a implicării angajaților și studenților în dezvoltarea universității
 • Președintele comisiei: Puțuntică A.; 
 • Membrii comisiei: Cioban M., Nedbaliuc B., Coșcodan D., Taban E., Crețu V.
Comments