Noutăți

Conferinţa ştiinţifico-didactică națională cu participare internațională

postat 14 mai 2018, 05:04 de Universitatea Tiraspol Conferinţa ştiinţifico-didactică națională cu participare internațională 

 „PROBLEME ACTUALE ALE DIDACTICII ŞTIINŢELOR REALE” 

 ediția a II-a 

 consacrată aniversării a 80-a de la nașterea profesorului universitar Ilie LUPU 


În acest mijloc de primăvară, la 25 aprilie 2018, ilustrul savant Ilie Lupu a împlinit 80 de ani şi peste cinci decenii de activitate ştiinţifico-didactică.

Profesorul Ilie Lupu activează la catedra Didactica Matematicii, Fizicii și Informaticii a Universității de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău începând cu anul 2003. Este unicul doctor habilitat în domeniul didacticii matematicii din Republica Moldova.

Realizările sale ştiinţifice, obţinute de-a lungul anilor, s-au materializat în circa 100 de lucrări didactico-științifice, inclusiv 12 monografii. Aceste realizări au fost înalt apreciate atât în ţară, cât şi departe de hotarele ei. Profesorul Ilie Lupu s-a învrednicit de titlul „Om Emerit”, a fost decorat cu Ordinul „Gloria Muncii” şi „Ordinul Republicii”. Deţine titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți și al AȘM.

În calitate de expert CNAA, dumnealui este în căutare de noi forme şi metode de lucru în vederea sporirii eficienţei cercetărilor şi valorificării potenţialului ştiinţific existent, sporirii impactului realizărilor ştiinţifice.

La 11 mai 2018 Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, în parteneriat cu Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, a organizat Conferinţa ştiinţifico-didactică națională cu participare internațională consacrată aniversării a 80-a de la nașterea profesorului universitar Ilie LUPU.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, savanți, cadre didactice, doctoranzi, studenți.

Cu un mesaj de salut adresat participanților a venit Eduard Coropceanu - rectorul Universității de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău. Elena Belei, Secretar de stat în domeniul Cercetării la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, i-a urat domnului profesor universitar Ilie Lupu sănătate, discipoli mulți dintre care cel puțin câțiva să-l depășească, deoarece prin aceasta un om al științei își consideră misiunea îndeplinită. Dumneaei a menționat că Laudatio adresat domnului profesor, este îndreptățit să fie adresat și Universității de Stat din Tiraspol, care are merite deosebite în spațiul academic al Republicii Moldova. Doamna Elena Belei a reiterat faptul că reformele din sistemul educațional au drept scop încurajarea excelenței în învățământul superior și cercetare, dar a accentuat și faptul că rezultatele estimării calității formează convingerea că UST poate fi o universitate lider, nucleu la care se vor asocia, probabil, alte universități.

În sesiunea plenară, moderată de către Andrei Braicov - decanul Facultății de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, au venit cu alocuțiuni:

Mitrofan Cioban, academician al Academiei de Ştiințe a Moldovei, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău - „Profesorul Ilie LUPU la vârsta de 80 de ani și 50 de ani de activitate științifică”;

Anatol Gremalschi, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Politici Publice - „Didactica Informaticii: o știință cu rădăcini adânci in didactica matematicii”;

Liubomir Chiriac, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău - „Probleme nerezolvate de informatică și matematică”;

Valeriu Cabac, doctor în științe fizico-matematice, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți - „Didactica: știință sau artă”;

Ilie Lupu, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău - „Traseul cercetării științifice pe parcursul a 50 de ani de activitate în învățământul superior”.

  


Conferința a continuat cu sesiunile de comunicări în următoarele secțiuni:

  • Secţiunea 1. Didactica Matematicii.
  • Secţiunea 2. Didactica Informaticii.
  • Secţiunea 3. Didactica Științelor naturii
  • Secţiunea 4. Educația și instruirea: confluențe și contradicții moderne

În cele patru secţiuni ale Conferinţei au fost pr ezentate circa 85 de rapoarte ştiințifice.

Simpozionul Internațional - „Geografia în învățământul preuniversitar – prezent și perspective”

postat 8 mai 2018, 06:18 de Universitatea Tiraspol

 Simpozionul Internațional - „Geografia în învățământul preuniversitar – prezent și perspective” La 05 mai 2018, Facultatea de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol a găzduit un grup de 51 profesori de geografie din județul Neamț, România, aflați în cadrul Ediției a XXIV a Simpozionului Internațional „Geografia în învățământul preuniversitar – prezent și perspective”. 

Tematica simpozionului din anul curent a fost „Studii geografice prin aplicații de teren”. Simpozionul a derulat cu succes grație implicării Societății de Geografie „Al. Ungureanu” Filiala Neamț, Inspectoratului Școlar județean Neamț, Facultatea de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol. Cuvânt de salut în deschiderea lucrărilor simpozionului au prezentat Decanul Facultății Geografie (UST), dr., conf. univ. ION MIRONOV, Președinta Societății de Geografie „Al. Ungureanu” Filiala Neamț, Inspector școlar de geografie, prof. SAVA CAMELIA NINA, Șeful Centrului de formare profesională continuă a UST dr., conf. univ. VIOREL BOCANCEA, precum și câțiva membri ai Comitetului de organizare al evenimentului: prof. IRINA PĂTRĂUCEANU (Colegiul de Educație Fizică din Piatra Neamț), dr., conf. univ. ANATOLIE PUȚUNTICĂ (Facultatea Geografie UST, Chișinău), dr., conf. univ. VASILE BUDUI (Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava). 
                                                        

Tuturor participanților le-au fost decernate diplome de participare. În scopul mențienerii relațiilor de colaborare a fost semnat Acordul de Parteneriat între Societatea de Geografie „Al. Ungureanu” Filiala Neamț și Facultatea Geografie, UST.


Ziua Ușilor Deschise la UST

postat 2 mai 2018, 03:22 de Universitatea Tiraspol


 La 28 aprilie 2018 la Universitatea de Stat din Tiraspol a avut loc Ziua Ușilor Deschise, la care au participat elevi și profesori din instituțiile de învățământ preuniversitar din toată republica. Pentru cadrele didactice au fost organizate seminare științifico-metodice pe domenii certificate cu credite, iar pentru elevi au fost organizate diverse concursuri intelectuale, demonstrări experimentale și ale tehnologiilor moderne. 
    


În cadrul manifestării a fost organizată și ceremonia de premiere a participanților la concursul republican „Cea mai bună lecție SMART”, la care au participat profesori din diverse domenii educaționale. Fondul de premiere – 20000 lei a fost repartizat celor mai interesante lucrări cu utilizarea tablei interactive.


Diplomă de recunoștință pentru promovarea culturii calității

postat 4 apr. 2018, 04:30 de Universitatea Tiraspol

  În cadrul ceremoniei de lansare oficială a Agenţiei Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) și decernare a premiilor „Cristalul Calității” din 26 martie 2018, la care a fost prezentă Monica Babuc, Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Universității de Stat din Tiraspol i-a fost acordată diploma de recunoștință pentru promovarea culturii calității în domeniul învățământului pedagogic și „Cristalul Calității”. Această apreciere înaltă este bazată pe tradiția bogată a primei instituții de învățământ superior din Republica Moldova (88 de ani), asigurarea calității în procesul de formare a cadrelor didactice și acreditarea programelor de studii la ciclul I (licență).


Universitatea de Stat din Tiraspol – Laureată a Salonului Internațional de Inventică (Spania)

postat 21 mar. 2018, 05:28 de Universitatea Tiraspol

 În perioada 5-12 martie a.c., în orașul Valencia din Spania și-a desfășurat lucrările Salonul Internațional de Inventică la care au participat savanți-inventatori din lume, unde au fost prezentate cele mai performante invenții din diverse domenii științifice. La acest Salon a participat și delegația Republicii Moldova alcătuită din academicienii Aurelian GULEA, Valeriu RUDIC, Ion TODERAȘ și profesorul universitar Tudor COZARI; conducător al delegației – academicianul Aurelian GULEA, președintele Secției Științe Naturale și Exacte a Academiei de Științe a Moldovei, deținătorul Medaliei de Aur a Comunității Europene pentru promovarea inventatorilor.

Printre medaliații acestui Salon, a fost și reprezentatul universității noastre – profesorul Tudor COZARI, care a prezentat lucrarea sa monografică „PĂSĂRILE. Enciclopedie ilustrată”, în care au fost prezentate rezultatele cercetărilor ornitologice ale autorului în decurs de 7 ani. Lucrarea conține descrierea detaliată a 229 de specii de păsări din spațiul românesc și este însoțită de peste 1300 de imagini color originale, realizate de profesorul Tudor Cozari în cele mai diverse condiții naturale.Autorul, pentru această lucrare inedită și prețioasă a fost apreciat la cel mai înalt nivel: Medalia de Aur a Salonului Internațional de Inventică și Premiul Special al Delegației Poloniei la acest Salon.

Parteneriat Universitatea de Stat din Tiraspol – Universitatea din Craiova

postat 21 mar. 2018, 05:21 de Universitatea Tiraspol

 În perioada 19-25 februarie 2018 delegația UST reprezentată de rector, decani, șefi de catedre și departamente a realizat o vizită de lucrul la Universitatea din Craiova (România) – una dintre cele mai prestigioase universități din România, care implementează cu succes cele mai performante tehnologii în procesul educațional, racordând obiectivele, conținuturile și finalitățile la exigențele pieții muncii. 

     


În cadrul vizitei reprezentanții delegației au fost familiarizați cu structura, specificul, realizările și obiectivele instituției-gazdă. A fost semnat acordul de colaborare bilaterală, care prevede dezvoltarea parteneriatelor pe diferite domenii. Vizitele în cadrul facultăților, departamentelor, precum și a Infrastructurii de Cercetare în Științe Aplicate (INCESA) au evidențiat politica fermă promovată în direcția integrării instruirii cu cercetarea și piața muncii. Rectorii universităților: Prof. univ., dr. Cezar Spînu și Prof. univ. interim., dr. Eduard Coropceanu au trasat o serie de obiective necesare pentru implementarea celor mai bune experiențe, implicarea cercetătorilor și cadrelor didactice în diverse proiecte comune.

LANSARE DE PROIECT NATO - MIDAS

postat 7 mar. 2018, 13:46 de Universitatea Tiraspol

La 6 martie 2018 în incinta Universității de Stat din Tiraspol a avut loc lansarea proiectului MIDAS ”Control of team of mini unmanned aerial vehicles to support counter-terrorism missions” (Controlul asupra unei echipe de mini-drone (UAV) în scopul susținerii misiunilor antiteroriste), susținut de NATO prin programul său Science for Peace and Security. 

Evenimentul a fost deschis de către co-directorul proiectului, doctorul în științe, conferențiarul universitar Mihail Calalb (UST). 

Proiectul MIDAS este realizat de către UST în parteneriat cu Link Campus University din Italia, Kingston University din Marea Britanie, Institutul Internațional de Management din Republica Moldova, Inspectoratul General de Poliție al Republicii Moldova, European Security Organization din Bruxelles. 

La evenimentul de lansare a proiectului MIDAS au fost prezenți: Kristina Baleysite - şefa Biroului de legătură NATO în Chişinău; Prof. Alessandro Figus - co-director de proiect, IMI NOVA; Prof. Vasilis Argiriou – membru al echipei proiectului, cercetător, Universitatea Kingston, Marea Britanie; Viorel Gandrabur - co-director de proiect, Comisar - șef, Inspectoratul General de Poliţie, Republica Moldova; Vladimir Cojocaru - colonel, șeful Catedrei Militare UST; Mareţ Eugen - locotenent colonel, Ministerul Apărării al Republicii Moldova; Ana Negru, Sanda Sandu - coordonatoare de programe, Centrul de informare NATO în Republica. Moldova; administrația UST, cercetători și cadre didactice de la UST.


În cuvântul de salut rectorul UST, prof. E. Coropceanu a felicitat echipa proiectului și a subliniat importanța și actualitatea cercetărilor din cadrul MIDAS.

Profesorul A. Figus, care a stat la baza elaborării proiectului, a menționat receptivitatea și operativitatea UST în elaborarea aplicației proiectului și a comunicat că MIDAS este doar un bun început, urmat de al doilea proiect, WITNESS, fiind deja aprobat și gata să demareze. 

Ofițerul de legătură NATO, Kristina Baleysite, a accentuat că proiectul dat a fost câștigat într-o competiție foarte grea, existând multe aplicații foarte bune, iar faptul că UST este implicată în realizarea a două proiecte NATO este un caz unic pentru Republica Moldova. Dna Baleysite a remarcat că Biroul NATO este deschis pentru colaborare și a invitat UST să fructifice toate posibilitățile oferite de programul NATO de susținere a științei. 

Co-directorul proiectului, Mihail Calalb a vorbit despre obiectivele și sarcinile ce stau în fața UST în cadrul acestui proiect, dar și despre impactul MIDAS asupra UST la nivel de cercetare, imagine, relații internaționale. De asemenea, în prezentarea sa dl M. Calalb a vorbit și despre posibilitățile de continuare și aplicare a cercetărilor. 


În încheierea evenimentului prof. Vasilis Argiriou a prezentat publicului modul de funcționare a senzorilor și a soft-ului dronelor în materie de identificare în mediul urban a pericolelor de natură teroristă și a dorit succes tuturor partenerilor proiectului.


Prezentarea romanului „TE BLESTEM SĂ TE ÎNDRĂGOSTEȘTI DE MINE”

postat 20 ian. 2018, 08:05 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 20 ian. 2018, 08:09 ]

  Joi, 18 ianuarie 2018, la orele 13 30 , în sala de lectură a Bibliotecii Științifice a UST a avut loc o întâlnire cu scriitorul, istoricul literar și omul politic din Republica Moldova, membru de onoare al Academiei Române (din 2003) și membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei (din 2012) Nicolae Dabija. În cadrul manifestării organizată de Biblioteca Științifică a
UST, cunoscutul scriitor a vorbit despre creația sa, tradusă și editată în peste 20 de țări ale lumii, despre importanța studiului, a lecturii, a cărții în viața fiecărui student, a fiecărui om; s-a referit la problemele actuale ale țării noastre; a prezentat noua sa apariție editorială - romanul „TE BLESTEM SĂ TE ÎNDRĂGOSTEȘTI DE MINE”.

Discursul Domniei Sale a fost ascultat cu mare atenție și interes, într-o tăcere deplină. La finele acestei frumoase întâlniri, cei prezenți în sală – studenți, elevi din licee, profesori, bibliotecari i-au adresat mai multe întrebări despre creația sa, la care Nicolae Dabija a răspuns cu plăcere.

    Lecții publice a Profesorului Angela Repanovici

postat 6 ian. 2018, 07:36 de Universitatea Tiraspol

 Lecția publică a Profesorului Angela Repanovici de la  Universitatea „Transilvania”, Brașov

În cadrul „Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis 2017” și schimbului de experiență internațională în incinta Universității de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău a avut loc o întâlnire importantă. Universitatea a găzduit un oaspete de la Universitatea „Transilvania”, Brașov, România - prof., dr. în marketing Angela Repanovici, care a venit în fața unui auditoriu larg (profesori, doctoranzi, masteranzi, studenți) cu prezentarea „Cercetarea și comunicarea științifică, aspecte scientometrice”. Dna Repanovici a vorbit despre impactul cercetării științifice, evaluarea vizibilității cercetării la nivel internațional, proiecte europene și atragerea de fonduri pentru colaborare, accesul la literatura științifică și beneficiile scientometrice pentru oamenii de știință, reviste cu Acces Deschis indexate în BD internaționale „Web of science”, „Scopus”, „Google scholar” . Acest eveniment a fost reflectat în săptămânalul „Literatura și arta” (nr. 45).

    Lansarea monografiei ”Flora Basarabiei”

postat 2 ian. 2018, 02:54 de Universitatea Tiraspol

 La 20 decembrie 2017, în incinta Sălii de Conferințe a căminului UnAȘM a avut loc lansarea volumului I și II a monografiei „Flora Basarabiei” – lucrare elaborată din ideile și la inițiativa regretatului Academician Andrei Negru (28.07.1937-21.12.2011). La eveniment a participat un grup de profesori ai facultății Biologie și Chimie a UST în frunte cu rectorul universității dnul doctor, profesor universitar interimar Eduard Coropceanu. O deosebită mândrie pentru noi constituie faptul, că Dl Academician și-a început cariera de biolog de pe băncile Facultății Biologie și Chimie a Universității de Stat din Tiraspol, fiind student în perioada 1955-1960. În 1992 Dl Andrei Negru devine Academician al AȘM. Omul, Savantul, Pedagogul și Managerul Andrei Negru a rămas în memoria celor care l-au cunoscut ca un specialist de valoare și om cu suflet mare.


1-10 of 43