Noutăți

TeachMe newsletter nr 3

postat 28 nov. 2018, 00:25 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 28 nov. 2018, 00:34 ]

A apărut cel de al treilea număr al revistei proiectului TeachMe: TeachMe newsletter 3. În acest numărul veţi găsi mai multe informaţii despre desfăşurarea proiectului şi activităţile realizate.

https://drive.google.com/open?id=1LudJI832GU6Bck5V3L8J8fHnGn93S-5o


Ziua Internațională a Profesorului

postat 10 oct. 2018, 02:25 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 10 oct. 2018, 02:27 ]

Cu ocazia Zilei Internaționale a Profesorului, marcată tradițional la 5 octombrie, mai multor cadre didactice din țară le-au fost conferite diplomele Guvernului Republicii Moldova și diplomele Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru aportul incontestabil al cadrelor didactice în formarea tinerei generații.


Printre premiați sunt și cadre didactice cunoscute din cadrul Universității de Stat din Tiraspol. Astfel, au fost conferite:

Diploma Guvernului de gradul I:

1.       Coropceanu Eduard, rector, profesor universitar, dr., Facultatea Biologie și Chimie;

  1. Corlat Sergiu, lector universitar, Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale.

Diploma Guvernului de gradul II:

1.       Braicov Andrei, dr., conferențiar universitar, Decan, Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale.

Diplomă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării:

1.       Globa Angela, dr., conferențiar universitar, Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale;

2.       Silistraru Nicolae, dr. hab., profesor universitar, Catedra Pedagogie și Psihologie Generală;

3.       Sochircă Elena, dr., conferențiar universitar, Facultatea Geografie;

4.       Mîslițchi Valentina, dr., conferențiar universitar, Facultatea Pedagigie.

La evenimentul organizat în ajunul Zilei Internaționale a Profesorului au participat prim-ministrul Pavel Filip, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, și cca 2000 de cadre didactice din instituțiile de învățământ din țară.

În mesajul său, ministrul Monica Babuc a apreciat contribuția substanțială a cadrelor didactice în formarea tinerei generații, subliniind că pentru Guvernul Filip educația reprezintă o prioritate națională. 

„Suntem unica universitate care are 3 diplome acordate de Guvern, iar din 4 diplome de gradul I acordate universitarilor, 50% (2 diplome) sunt pentru UST. Aceste lucruri vorbesc despre valoarea mărcii UST care ne-a oferit ocazia să fim ÎMPREUNĂ în această echipă frumoasă, muncitoare și solidară”, a menționat rectorul Universității de Stat din Tiraspol, dl Eduard Coropceanu, dr., profesor universitar.

 

Universitatea de Stat din Tiraspol – factor de dezvoltare și promovare a performanței în educație

postat 29 iun. 2018, 11:34 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 27 sept. 2018, 03:55 ]

Universitatea de Stat din Tiraspol – factor de dezvoltare și promovare a performanței în educație


La 27-28 iunie 2018 în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol (Chişinău, str. Iablocikin 5) a avut loc Workshop-ul „Tehnologii performante în educaţie”. La acest eveniment au participat peste 600 de cadre didactice din republică, atât din mediul universitar, cât și din instituțiile preuniversitare și preșcolare, inclusiv persoane din mediul de afaceri și organizatii nonguvernamentale.

Evenimentul a fost deschis de dl Coropceanu Eduard, Rectorul UST, care prin mesajul de salut a evidențiat importanța de a informa comunitatea pedagogică cu tendințele actuale în metodologia didactică și cele mai inovative tehnologii care vin în ajutorul profesorului, în scopul organizării unor activități educaționale productive, interactive și creative. Dl Rector a mai subliniat faptul, că datorită evoluției socio-economice, se impune revizuirea și perfecționarea unor elemente ale procesului educațional. În acest context, învățământul universitar și învățământul general în politicile sale de activitate, necesită să păstreze legătura și continuitatea procesului de dezvoltare a personalității elevului și pedagogului.

Ne bucurăm să menționăm faptul, că la acest deosebit eveniment a participat reprezentantul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Dl Păgânu Victor – specialist principal, care a subliniat că inovația, performanța și dezvoltarea încep în universitate și necesită a fi în același context cu cerințele pieții muncii.

Activitățile practice în cadrul workshop-ului „Tehnologii performante în educaţie” au fost realizate în cadrul celor 5 ateliere:

  • Atelierul I. Demonstrarea experimentelor efectuate cu laboratorul digital în procesul de învăţământ la fizică, chimie, biologie şi geografie.
  • Atelierul II. Demonstrarea roboţilor în acţiune.
  • Atelierul III. Prezentarea lecţiilor la tabla interactivă Smart Notebook a laureaţilor concursului „Cea mai bună lecţie Smart”.
  • Atelierul IV. Tehnici interactive de predare-învăţare-evaluare.
  • Atelierul V. Tehnici de dezvoltare a creativităţii practice şi a percepţiei culorilor.

WorkShop_27_06_2018


Invenții apreciate la Salonul Internațional „Traian Vuia”

postat 25 iun. 2018, 13:17 de Universitatea Tiraspol

 Invenții apreciate la Salonul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara În perioada 13-15 iunie 2018 Societatea Inventatorilor din Banat a organizat la Timișoara Salonul Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia”, ediția a IV-a. Universitatea de Stat din Tiraspol a participat cu două invenții (Eduard Coropceanu), care au fost apreciate cu medalie de aur și medalie de argint.

Medalie de aur la Salonul de Creativitate și Inventică EUROINVENT

postat 9 iun. 2018, 12:51 de Universitatea Tiraspol

 Cel mai prestigios Salon (român și regional) de Creativitate și Inventică EUROINVENT a înregistrat în acest an un jubileu frumos – 10 ani de succes în promovarea celor mai valoroase idei inovative, fapt pentru care este felicitat și susținut de comunitatea academică din Europa de Sud-Est și la nivel global. În perioada 17-19 mai, la Iași (România) s-a desfășurat a 10-a ediție a Expoziţiei Europene a Creativităţii şi Inovării „EUROINVENT-2018”, la care au participat cercetători din peste 40 de țări de pe diferite continente.

Universitatea de Stat din Tiraspol, care a participat cu lucrarea „The complex agent with antioxidant properties” (Eduard Coropceanu) a obținut medalia de aur, fapt care confirmă valoarea tradițiilor școlilor științifice a instituției fondatoare a învățământului superior din Republica Moldova.

TeachMe newsletter nr 2

postat 1 iun. 2018, 22:59 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 1 iun. 2018, 23:00 ]

A apărut cel de al doilea număr al revistei proiectului TeachMe: TeachMe newsletter 2. În numărul curent veţi găsi mai multe informaţii despre desfăşurarea proiectului, activităţile realizate, în curs de desfăşurare şi planificate pentru viitor.

Revista în format digital este anexată la această postare şi poate fi descărcată gratuit.


Concursului Național „Mediul local și Dezvoltarea Durabilă”, Ediția I, 2018

postat 31 mai 2018, 12:48 de Universitatea Tiraspol

 La 19 mai 2018, Facultatea de Geografie, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a organizat prima ediție a Concursului Național „Mediul local și dezvoltarea durabilă” pentru elevii din liceele Republicii Moldova. Concursul s-a desfășurat în 2 etape (raională și republicană).

Etapa republicană s-a desfășurat în incinta Facultății de Geografie, la care au participat elevii selectați la etapa raională. La deschiderea festivă a concursulu au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cadre didactice universitare, cadre didactice preuniversitare, studenți și elevi ai claselor liceale.

Cu un mesaj de salut, adresat participanților, a venit Lora Moșanu-Șupac - prorector pentru activitatea științifică și RI, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău); Corina Lungu - consultant principal, MECC; Ion Mironov - decanul Facultății de Geografie.

Concursul a continuat cu prezentarea lucrărilor în următoarele secțiuni: Poster, Prezentare Power-Point, Film.

Învingătorii concursului au fost premiați cu diplome și premii bănești, oferite de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, pentru lucrările prezentate la fiecare secțiune.

Locul I – 1000 lei,
Locul II – 800 lei;
Locul III – 600 lei;
Mențiune – 400 lei.Locul             Secțiunea Film                                 Secțiunea Prezentare Power-Point                 Secțiunea Poster

I                     IPLT „C. Stere”, Soroca                         IPLT „C. Stere”, Soroca                       IPLT „M. Grecu”, Chișinău
II                    IPLT „C. Spătarru”, Leova                     IPLT „Ion Creangă”, Cimișlia                IPLT „Cotiujenii Mari”, Șoldănești
III                   IPLT „I. Creanga”, Căuseni                   IPLT „Dm. Cantemir”, Rîșcani               IPLT „Recea”, Rîșcani
Mențiune       IPLT „Cotiujenii Mari”, Șoldănești          IPLT „Cruglic”, Criuleni                         IPLT „H. Botev”, s. Valea Perjei, Taraclia      


Conferinţa ştiinţifico-didactică națională cu participare internațională

postat 14 mai 2018, 05:04 de Universitatea Tiraspol Conferinţa ştiinţifico-didactică națională cu participare internațională 

 „PROBLEME ACTUALE ALE DIDACTICII ŞTIINŢELOR REALE” 

 ediția a II-a 

 consacrată aniversării a 80-a de la nașterea profesorului universitar Ilie LUPU 


În acest mijloc de primăvară, la 25 aprilie 2018, ilustrul savant Ilie Lupu a împlinit 80 de ani şi peste cinci decenii de activitate ştiinţifico-didactică.

Profesorul Ilie Lupu activează la catedra Didactica Matematicii, Fizicii și Informaticii a Universității de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău începând cu anul 2003. Este unicul doctor habilitat în domeniul didacticii matematicii din Republica Moldova.

Realizările sale ştiinţifice, obţinute de-a lungul anilor, s-au materializat în circa 100 de lucrări didactico-științifice, inclusiv 12 monografii. Aceste realizări au fost înalt apreciate atât în ţară, cât şi departe de hotarele ei. Profesorul Ilie Lupu s-a învrednicit de titlul „Om Emerit”, a fost decorat cu Ordinul „Gloria Muncii” şi „Ordinul Republicii”. Deţine titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți și al AȘM.

În calitate de expert CNAA, dumnealui este în căutare de noi forme şi metode de lucru în vederea sporirii eficienţei cercetărilor şi valorificării potenţialului ştiinţific existent, sporirii impactului realizărilor ştiinţifice.

La 11 mai 2018 Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, în parteneriat cu Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, a organizat Conferinţa ştiinţifico-didactică națională cu participare internațională consacrată aniversării a 80-a de la nașterea profesorului universitar Ilie LUPU.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, savanți, cadre didactice, doctoranzi, studenți.

Cu un mesaj de salut adresat participanților a venit Eduard Coropceanu - rectorul Universității de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău. Elena Belei, Secretar de stat în domeniul Cercetării la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, i-a urat domnului profesor universitar Ilie Lupu sănătate, discipoli mulți dintre care cel puțin câțiva să-l depășească, deoarece prin aceasta un om al științei își consideră misiunea îndeplinită. Dumneaei a menționat că Laudatio adresat domnului profesor, este îndreptățit să fie adresat și Universității de Stat din Tiraspol, care are merite deosebite în spațiul academic al Republicii Moldova. Doamna Elena Belei a reiterat faptul că reformele din sistemul educațional au drept scop încurajarea excelenței în învățământul superior și cercetare, dar a accentuat și faptul că rezultatele estimării calității formează convingerea că UST poate fi o universitate lider, nucleu la care se vor asocia, probabil, alte universități.

În sesiunea plenară, moderată de către Andrei Braicov - decanul Facultății de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, au venit cu alocuțiuni:

Mitrofan Cioban, academician al Academiei de Ştiințe a Moldovei, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău - „Profesorul Ilie LUPU la vârsta de 80 de ani și 50 de ani de activitate științifică”;

Anatol Gremalschi, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Politici Publice - „Didactica Informaticii: o știință cu rădăcini adânci in didactica matematicii”;

Liubomir Chiriac, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău - „Probleme nerezolvate de informatică și matematică”;

Valeriu Cabac, doctor în științe fizico-matematice, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți - „Didactica: știință sau artă”;

Ilie Lupu, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău - „Traseul cercetării științifice pe parcursul a 50 de ani de activitate în învățământul superior”.

  


Conferința a continuat cu sesiunile de comunicări în următoarele secțiuni:

  • Secţiunea 1. Didactica Matematicii.
  • Secţiunea 2. Didactica Informaticii.
  • Secţiunea 3. Didactica Științelor naturii
  • Secţiunea 4. Educația și instruirea: confluențe și contradicții moderne

În cele patru secţiuni ale Conferinţei au fost pr ezentate circa 85 de rapoarte ştiințifice.

Simpozionul Internațional - „Geografia în învățământul preuniversitar – prezent și perspective”

postat 8 mai 2018, 06:18 de Universitatea Tiraspol

 Simpozionul Internațional - „Geografia în învățământul preuniversitar – prezent și perspective” La 05 mai 2018, Facultatea de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol a găzduit un grup de 51 profesori de geografie din județul Neamț, România, aflați în cadrul Ediției a XXIV a Simpozionului Internațional „Geografia în învățământul preuniversitar – prezent și perspective”. 

Tematica simpozionului din anul curent a fost „Studii geografice prin aplicații de teren”. Simpozionul a derulat cu succes grație implicării Societății de Geografie „Al. Ungureanu” Filiala Neamț, Inspectoratului Școlar județean Neamț, Facultatea de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol. Cuvânt de salut în deschiderea lucrărilor simpozionului au prezentat Decanul Facultății Geografie (UST), dr., conf. univ. ION MIRONOV, Președinta Societății de Geografie „Al. Ungureanu” Filiala Neamț, Inspector școlar de geografie, prof. SAVA CAMELIA NINA, Șeful Centrului de formare profesională continuă a UST dr., conf. univ. VIOREL BOCANCEA, precum și câțiva membri ai Comitetului de organizare al evenimentului: prof. IRINA PĂTRĂUCEANU (Colegiul de Educație Fizică din Piatra Neamț), dr., conf. univ. ANATOLIE PUȚUNTICĂ (Facultatea Geografie UST, Chișinău), dr., conf. univ. VASILE BUDUI (Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava). 
                                                        

Tuturor participanților le-au fost decernate diplome de participare. În scopul mențienerii relațiilor de colaborare a fost semnat Acordul de Parteneriat între Societatea de Geografie „Al. Ungureanu” Filiala Neamț și Facultatea Geografie, UST.


Ziua Ușilor Deschise la UST

postat 2 mai 2018, 03:22 de Universitatea Tiraspol


 La 28 aprilie 2018 la Universitatea de Stat din Tiraspol a avut loc Ziua Ușilor Deschise, la care au participat elevi și profesori din instituțiile de învățământ preuniversitar din toată republica. Pentru cadrele didactice au fost organizate seminare științifico-metodice pe domenii certificate cu credite, iar pentru elevi au fost organizate diverse concursuri intelectuale, demonstrări experimentale și ale tehnologiilor moderne. 
    


În cadrul manifestării a fost organizată și ceremonia de premiere a participanților la concursul republican „Cea mai bună lecție SMART”, la care au participat profesori din diverse domenii educaționale. Fondul de premiere – 20000 lei a fost repartizat celor mai interesante lucrări cu utilizarea tablei interactive.


1-10 of 50