Noutăți

Proiecte pentru studenți – până la 100.000 lei

postat 17 iul. 2017, 09:57 de Universitatea Tiraspol

 
Conform deciziei Senatului UST din 22 iunie 2017 pentru studenții universității (ciclul I și ciclul II), asociați în echipe din 3-5 persoane, vor fi acordate proiecte de cercetare (~10 proiecte anual, bugetul – până la 100.000 lei) cu scopul dezvoltării competențelor investigative, sporirea interesului pentru cercetare, inovare și implementare, precum și susținerea ideilor studenților dotați din UST. Activitatea în cadrul proiectelor va contribui la exersarea practică a competențelor formate, dezvoltarea profesională individuală a studenților și acumularea rezultatelor științifice.

Ore publice în cadrul modulului EUTEACH

postat 14 iun. 2017, 01:08 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 14 iun. 2017, 01:08 ]

 Universitatea de Stat din Tiraspol, prin Modulul Jean Monnet EUTEACH, în cooperare cu Centrul de Informare și Documentare NATO și Ministerul Apărării al Republicii Moldova, a fost gazda unui eveniment informativ deosebit. Astfel, studenții Facultății de Biologie si Chimie au asistat la ora publica cu genericul „Rolul NATO în asigurarea securității ecologice”.

  

 Participanții au fost informați despre impactul pesticidelor asupra sănătății populației si mecanismele de identificare, stocare, prelucrare si depozitare a substanțelor nocive. A fost supus analizei rolul și locul NATO în evaluarea și monitorizarea situației ecologice din Republica Moldova, implicit prin programul de cooperare multilaterală Parteneriatul pentru Pace. În context, a fost prezentat cadrul legislativ si de reglementare a activității instituțiilor de resort pentru îmbunătățirea situației în domeniu și au fost propuse spre mediatizare cele mai semnificative rezultate pe acest segment.

 Discuțiile s-au finalizat cu sesiunea de întrebări și răspunsuri și diseminarea pliantelor informative.

Modernizarea mijloacelor didactice

postat 20 mai 2017, 11:12 de Universitatea Tiraspol

dispozitive și sensori pentru laboratorul digital și robotică

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) în parteneriat cu compania Tridimensional și compania NeuLog (Israel) au inițiat activități comune în domeniul instruirii pentru utilizarea noilor tehnologii în procesul didactic și modernizarea mijloacelor didactice cu dispozitive pentru laboratorul digital și robotică.

  


În perioada 27-28 aprilie 2017 la universitate a fost organizat un training de formare a cadrelor didactice universitare și preuniversitare la care au fost analizate perspectivele implementării dispozitivelor companiei NeuLog în procesul de învățământ la fizică, chimie, biologie, geografie și informatică.

Universitatea de Stat din Tiraspol la Erasmus+ o poveste de 30 de ani

postat 20 mai 2017, 11:08 de Universitatea Tiraspol

La data de 18 mai 2017 Universitatea de Stat din Tiraspol a participat la manifestarea organizată de oficiul ERASMUS + Moldova cu ocazia aniversării a 30-a de la lansarea activității proiectului. În cadrul evenimentului a fost organizată o expoziție ale materialelor elaborate în cadrul proiectelor de dezvoltare instituțională finalizate, finanțate de Uniunea Europeană, precum și ale proiectelor în derulare. La expoziție au fost prezenți studenți și cadre didactice și de cercetare din instituțiile de învățământ superior din țară care au beneficiat de facilitățile de finanțare oferite de ERASMUS+. Evenimentul a fost onorat cu prezența reprezentanților oficiali ai Uniunii Europene și ai Republicii Moldova.

  


În cadrul acestui eveniment studenții au avut posibilitatea să cunoască modalitățile de aplicare și subtilitățile care vizează obținerea mobilităților, experiența acumulată de persoanele care au beneficiat de mobilitate în instituțiile de învățământ din străinătate, dar și opiniile studenților străini despre mobilitatea în Republica Moldova și impresiile lor despre învățământul superior din țara noastră.

LANSARE DE CARTE

postat 16 mai 2017, 01:27 de Universitatea Tiraspol

la Facultate de Biologie și Chimie a UST 

La 11 mai 2017 în cadrul facultății Biologie și Chimie a avut loc lansarea cărții „Contribuții la studierea faunei și florei din cadrul ariei naturale a bazinului cursului inferior al râului Ichel”, care a fost elaborată în baza materialului științific acumulat în cadrul proiectului instituțional „Studiul acţiunii antropice asupra biodiversităţii, statusului fiziologic al populaţiei mun. Chişinău şi utilizarea rezultatelor în formarea competenţelor transdisciplinare în procesul educaţional”.

Această lansare de carte a fost organizată în memoria colegului de catedră și de activitate în proiectele de cercetare - Dnul doctor în biologie, conferențiar universitar Veaceslav Cîrlig, care a trecut veșnicie acum un an în urmă. Pe parcursul anilor 2010-2014 Dnul V. Cîrlig a fost coordonatorul proiectului instituțional de cercetare „Studiul ariei naturale din bazinul cursului inferior al râului Ichel în vederea conservării biodiversităţii şi protecţiei obiectelor geologice şi hidrologice”. Unele rezultate ale cercetărilor și-au găsit oglindire în lucrarea cu caracter monografic care a fost publicată. La manifestare au participat membrii facultății, membrii proiectului instituțional de cercetare, colegii din proiectul de cercetare anterior, colegi de la Institutul de Zoologie și de la Institutul de Ecologie și Geografie ale AȘM, prieteni ai răposatului, studenți și masteranzi care l-au cunoscut și i-au ascultat prelegerile și orele de laborator.

  

Vorbitorii din cadrul acestei manifestări: E. Chiriac, B. Nedbaliuc, A. Larion, A. Begu, V. Coadă, L. Moșanu, V. Nistreanu, T. Ilcu s-au referit la importanța cercetărilor efectuate pentru acest sector al mun. Chișinău în scopul conservării biodiversităţii şi protecţiei obiectelor geologice şi hidrologice.

Pentru toți membrii facultății V. Cîrlig, care a activat în cadrul UST cea mai mare partea a vieții lui, este un exemplu de bun profesor, cercetător, coleg care va rămâne în amintirea noastră așa cum l-am cunoscut: Om de omenie, echilibrat, cu verticalitate, corect și cu multe planuri pentru viitor.

Şcoala de Primăvară Jean Monnet

postat 14 mai 2017, 23:30 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 14 mai 2017, 23:36 ]

 Școala de Primăvară Jean Monnet

„Uniunea Europeană la 60 de ani. Replieri integraţioniste”

În perioada 10-12 în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol a fost organizată Şcoala de Primăvară Jean Monnet sub genericul „Uniunea Europeană la 60 de ani. Replieri integraţioniste”. Acţiunea face parte din grila de activităţi şi evenimente programate spre desfăşurare în cadrul Modului Jean Monnet, prin proiectul Formation of competences for teaching the course of european integration for you in modern school, EUTEACH în perioada 2016-2019.

Fiecare zi a Şcolii de Primăvară a fost marcată de prezentarea subiectelor distincte de discuţie şi analiză, ceea ce a oferit formarea unei viziuni de ansamblu asupra Uniunii Europene la 60 de ani de la formare, dar şi asupra Republicii Moldova în conjunctura replierilor integraţioniste favorizate de implementarea Acordului de Asociere.

În prima zi a activităţilor, participanţii au făcut o incursiune virtuală în etapele şi procesele istorice ale formării Uniunii Europene, dar şi în actualitatea spaţiului comunitar, reformulată de BREXIT, semnarea acordurilor de cooperare economică cu Canada, avansarea europesimismului, precum şi fundamentarea solidarităţii europene în numele binelui european. De asemenea, studenţii au asistat la prelegerea publică organizată sub genericul „Războiul informaţional – ameninţări la adresa securităţii naţionale”, coordonată de Elena Marzac, Directorului Centrului de Informare şi Documnetare NATO în Republica Moldova.


În cea de-a doua zi activităţile au continuat prin vizita Excelenţei sale, Artur Michalski, Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova. Subiectul discuţiei a vizat modelul polonez de integrare europeană şi aspectele care au fortificat acest proces. Domnia sa a făcut o scurtă dar foarte interesantă incursiune în istoria Poloniei, atrăgând atenţie deosebită personalităţilor marcante care au trasat istoria, cultura, politica şi societatea Poloniei.

De asemenea, au fost prezentate etapele de integrare şi aderare a statului polonez la spaţiul comunitar. Realizând o paralelă cu Republica Moldova, a fost subliniat faptul că pe filiera documentelor semnate, Republica Moldova merge pe acelaşi traseu ca şi Polonia, semnând cu Uniunea Europeană Acordul de Parteneriat şi Cooperare şi Acordul de Asociere.

În cadrul forumului de discuţii au mai fost prezentate proiectele de cooperare moldo-poloneză, dar în special, o atenţie deosebită a fost acordată Parteneriatului Estic, care a fost lansat la iniţiativa Poloniei şi a României pentru a facilita accesul statelor din Europa de Est în Uniunea Europeană.

Activităţile Şcolii de Primăvară EUTEACH au culminat cu prezentarea proiectelor finanţate de Uniunea Europeană în Republica Moldova prin intermediul campaniei Europa pentru Moldova şi cu prezentarea filosofiilor de integrare europeană de către profesorul universitar, doctorul habilitat Grigore Vasilescu, discuţii care au readus în actualitate cele mai înalte şi frumoase valori pe care se fundamentează formarea şi activitatea Uniunii Europene.

Am reuşit să spunem împreună LA MULŢI ANI Uniunii Europene!!!

Școala de primăvara


Atelier de lucru

postat 3 mai 2017, 08:10 de Universitatea Tiraspol

 Abordări metodice privind predarea cursului de Robotică prin utilizarea senzorilor și roboților Neulog

Miercuri, 04 mai 2017, în cadrul facultății Fizică, Matematică și Tehnologii Informațiomale (FMTI) a Universității de Stat din Tiraspol s-a desfășurat ședința ordinară a Atelierului de lucru Abordări metodice privind predarea cursului de Robotică. În cadrul atelierului lectorii superiori ai catedrei Informa-tică și Tehnologii Informaționale Natalia Lupașco și Tatiana Veveriță au arătat cum pot fi utilizați senzorii și roboții NeuLog în predarea disciplinelor Informatica, Fizica, Chimia, Biologia și Geografia.

    

La atelier au participat cadre didactice și inginerii-programatori ai facultății FMTI.

Cercetările privind metodologia predării cursului Robotica pentru studenții specialităților din domeniul Științe ale Educației și pentru elevii ciclului preuniversitar se realizează la UST în cadrul Laboratorului de Programare și Robotică CYBER.Menționăm că în atelierile precedente au fost discutate aspecte metodologice de predare a Roboticii prin utilizarea robotilor LEGO® MINDSTORMS® EV3

Școala de vară la Universitatea Tehnologică din Tallinn

postat 28 apr. 2017, 00:45 de Universitatea Tiraspol


Tallinn University of Technology (TTÜ) Summer School is interested in tightening the cooperation with our partner universities in Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine.

Our aim is to offer to your high achieving students the best possibilities to enhance their professional knowledge, grow their international academic network and experience Estonian culture. Herewith we would like invite your universities students to participate in our fun and educational short-term courses from July 24 until August 6, 2017TTÜ Summer School takes place in modern and tech-savvy capital of Estonia, Tallinn.

 

TTÜ is the flagship of Estonian engineering and technology. TTÜ is internationally recognized and offers more than 30 study programmes conducted fully in English. We maintain active relationships and cooperation with over 50 top technological universities like Stanford, Technical University of Munich, Delft University of Technology and KTH Royal Institute of Technology in Europe.

Organizing the Summer School we focus on participants´ excellent learning experiences. We are very proud that our participants are highly satisfied with their TTÜ summer School experiences:

 

"The Summer School on Secure e-Governance provides the students with a good overview of several relevant aspects of e-governance. The international setting and

knowledgeable lecturers enable many fruitful discussions that widen your horizon"

Oscar (Denmark) participant of the e-Governance 2016

 

"During the two weeks of the summer school in addition to lectures we also explored Estonia and Tallinn, its beautiful nature and medieval architecture impressed us very much! Digital society and long history are a perfect combination of old and new in Estonia"

Yuki (China) participant of the English Language and Nordic Culture 2016

 

Tallinn University of Technology Summer School offers to all university students in Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine a possibility to participate in two summer programs with special discount price 1250 EUR per participant. Price includes tuition fee, study materials; certificate upon successful completion of the course, social events programme, accommodation in Academic Hostel (shared twin room, without breakfast. Breakfast is available at TTÜ campus canteen from 8.30 am on weekdays). Please add password “Friend discount” to Notice field during registration:  

  1. Summer School on Secure e-Governance (5ECTS) General Chair: Ingrid Pappel, PhD. Head of e-Governance Technologies and Services Master's Program at Tallinn University of Technology. Register here.
  2. Summer School on Practical Robotics with 3D printing (4ECTS)  General Chair: Raivo Sell, Ph.D in mechatronics and product development. Register here.

 

 

Additionally we offer up to 10 full scholarships per programme to partner universities´ students. The full scholarship covers travel costs up to 350 EUR, tuition fee, study materials, certificate upon successful completion of the course, social events programme, accommodation in Academic Hostel (shared twin room, without breakfast). The scholarships are provided by Estonian Ministry of Foreign Affairs via Estonian developing cooperation funds. 

 

To use this offer students must register before 10th of May 2017. Applicants are requested to write a short description of their motivation. Also we will conduct a Skype interview with all applicants to select the most suitable candidates. The stipendiaries will be announced by 24th of May 2017

 

More info and registration: www.ttu.ee/summerschools  

Facebook: facebook.com/TUTsummerschools

Contact: summerschools@ttu.ee

 

Welcome to Tallinn University of Technology Summer School in Estonia.

Colaborări internaționale: UST - Universitatea Pedagogică din Cracovia

postat 30 mar. 2017, 11:54 de Universitatea Tiraspol


 Consolidarea relațiilor de colaborare a Universității de Stat din Tiraspol și Universitatea Pedagogică din Cracovia.

În perioada 27-28 martie 2017 Universitatea de Stat din Tiraspol a fost gazda a două evenimente deosebit de importante pentru comunitatea academică atât din Republica Moldova, cât şi din Polonia.

În cadrul Conferinței științifice internaționale ” Provocările lumii moderne. Societate. Cultură. Educaţie”, organizată de Catedra Ştiinţe Sociale, la care au participat oaspeţi de la Universitatea Pedagogică din Cracovia, cadre științifico-didactice din Universitatea de Stat din Tiraspol, studenți, masteranzi şi doctoranzi au fost prezentate comunicate valoroase și pline de interes pentru spațiul pedagogic din Republica Moldova.

Conferința s-a remarcat prin originalitate, autenticitate și dinamism. Cei prezenți au evocat experiența poloneză în provocările lumii moderne, dialogul intercultural și lingvistic. Participanţii la conferinţă au realizat un schimb de opinii şi au trasat perspective de cooperare pe viitor.

De asemenea, au fost trasate perspective pe termen lung pentru cooperarea pe segmentul activităților vizate de Programul Erasmus +, care din acest an îşi desfăşoară activitatea şi la universitatea noastră. În cadrul întâlnirilor organizate a fost semnat un acord de colaborare pe filiera schimbului de experiență și programe de studii pentru studenții şi profesorii Universității Pedagogice din Cracovia și Universității de Stat din Tiraspol.


În cadrul vizitei date, la 28 martie 2017, Universitatea de Stat din Tiraspol a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa domnului profesor Norbert Pikuła, directorul Institutului de Asistență Socială al Universității Pedagogice din Cracovia. Astfel, apreciată activitatea unei distinse personalități în domeniul ştiinţei şi educaţiei din Polonia, care are relații frumoase de colaborare cu comunitatea didactică şi ştiinţifică a Universităţii de Stat din Tiraspol, participând de aproape un deceniu la organizarea conferințelor științifice moldo-polone, la intensificarea relațiilor de colaborare între universitatea noastră și Universitatea Pedagogică din Cracovia, la promovarea mobilității academice între Universitatea de Stat din Tiraspol și instituțiile din Polonia.

În cadrul şedinţei festive au fost evocate realizările ştiinţifice şi manageriale remarcabile ale Profesorului Norbert Pikuła, realizări recunoscute pe plan internaţional, care au contribuit la consolidarea relațiilor moldo-polone. A fost exprimată părerea că aceste relaţii vor continua şi în viitor chiar şi la un nivel calitativ nou. La ceremonia de decernare a distincţiei de Doctor Honoris Causa a fost prezent și consulul Republicii Polone la Chişinău Jerzy Stankiewicz care a apreciat înalt colaborarea dintre Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău şi Universitatea Pedagogică din Cracovia şi şi-a exprimat disponibilitatea de a susţine toate eforturile care vin în susţinerea colaborării moldo-polone.

REZULTATELE CONCURSULUI ABSOLVENŢILOR LA MATEMATICĂ 2017

postat 15 mar. 2017, 06:18 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 21 mar. 2017, 07:42 ]

REZULTATUL CONCURSULUI ABSOLVENŢILOR LA MATEMATICĂ, 2017La „Concursul absolvenţilor la matematică”, organizată de Universitatea de Stat din Tiraspol în perioada 03.02.2017-18.02.2017, au participat 212 de elevi din clasele a XII-a, dintre care 41 sunt premiaţi cu diplome de gradul I, II şi III (a se vedea tabelele care urmează).

 

DIPLOME DE GRADUL I

Nr.

Numele Prenumele

Data naşterii

Localitatea

Liceul

1.    

Gorea Ion

16.06.1998

mun. Chişinău

Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani"

2.    

Cebotari Sandu

21.06.1998

or. Ştefan Vodă

Liceul Teoretic "Ştefan Vodă"

3.    

Prisac Cristina

24.11.1998

or. Ştefan Vodă

Liceul Teoretic "Ştefan Vodă"

4.    

Ungurean Elena

02.10.1998

or. Ştefan Vodă

Liceul Teoretic "Ştefan Vodă"

5.    

Buga Anghelina

07.07.1998

r-l Străşeni, s. Lozova

Liceul "Mitropolit Nestor Vornicescu"

6.    

Negură Marina

28.12.1997

mun. Chişinău

Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani"

7.    

Cojocari Dorina

 

or. Ştefan Vodă

Liceul Teoretic "Ştefan Vodă"

8.    

Şchiopu Diana

15.06.1998

r-l Soroca, s. Visoca

Liceul Teoretic Visoca

9.    

Barbaroş Doina

18.03.1999

r-l Soroca, s. Visoca

Liceul Teoretic Visoca

10.         

Bîcu Cătălin

29.10.1998

r-l Soroca, s. Visoca

Liceul Teoretic Visoca

11.         

Colesnic Olesea

20.07.1998

r-l Soroca, s. Visoca

Liceul Teoretic Visoca

12.         

Donscoi Alina

16.05.1998

r-l Cahul, s. Slobozia Mare

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

13.         

Mardari Marin

09.07.1998

r-l Ştefan-Vodă, s. Tudora

Liceul Teoretic "Bogdan Petriceicu Haşdeu"

14.         

Ganja Elena                                                

 

r-l Ştefan-Vodă , s. Olăneşti

Liceul Teoretic "Bogdan Petriceicu Haşdeu"

15.         

Pîslaru Alexandru                                              

 13.10.1998

r-l Strășeni , s. Lozova

Liceul  "Mitropolit Nestor Vornicescu"

 

DIPLOME DE GRADUL II

Nr.

Numele Prenumele

Data naşterii

Localitatea

Liceul

1.    

Vascan Alina

12.03.1998

or. Ştefan Vodă

Liceul Teoretic "Ştefan Vodă"

2.    

Zamfir Arina

26.08.1998

or. Ştefan Vodă

Liceul Teoretic "Ştefan Vodă"

3.    

Jorovlea Ecaterina

26.06.1998

mun. Chişinău

Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani"

4.    

Lazarescu Profira

13.05.1998

r-l Rezina, s. Ignăţei

Liceul Teoretic "Ioan Sârbu"

5.    

Gojineţchi Sergiu

20.09.1998

or. Ungheni

Liceul Teoretic "Gheorge Asachi"

6.    

Carapcevschi Luminiţa

15.03.1998

r-l Sîngerei, or. Biruinţa

Liceul Teoretic Luceafărul

7.    

Valescu Dan

24.06.1998

or. Ungheni

Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri"

8.    

Matei Irina

26.06.1998

or. Cimişlia

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

9.    

Cozari Corina

04.05.1998

or. Drochia

Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare"

10.         

Cernei Elena

28.09.1998

r-l Cahul, s. Roşu

Liceul Teoretic "Ioan Vodă"

11.         

Cujbă Rodica

27.05.1998

or. Drochia

Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare"

12.         

Lişcinscaia Victoria-Maria

21.08.1998

r-l Glodeni, s. Balatina

Liceul Teoretic Balatina

13.         

Pociumbanu Valeria

21.03.1998

r-l Glodeni, s. Balatina

Liceul Teoretic Balatina

14.         

Doroncianu Cristina

08.07.1998

r-l Hînceşti, s. Şipoteni

Liceul Teoretic Lăpuşna

15.         

Profir Dorina

 

or. Străşeni

Liceul Teoretic "Ion Vatamanu"

16.         

Talmaci Antoanela

 

 

 

17.         

Nirca Ion

07.06.1998

r-l Dubăsari, s. Cocieri

Liceul Teoretic "Vlad Ioviţă” "

 

DIPLOME DE GRADUL III

Nr.

Numele Prenumele

Data naşterii

Localitatea

Liceul

1.    

Ceban Valeria

12.02.1998

or. Ştefan Vodă

Liceul Teoretic "Ştefan Vodă"

2.    

Pricop Alexandra

07.05.1998

mun. Chişinău

Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani"

3.    

Ciobanu Anatol

23.10.1998

mun. Chişinău

Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani"

4.    

Critac Nicoleta

04.12.1998

mun. Chişinău

Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani"

5.    

Andronachi Alina

16.03.1998

mun. Chişinău

Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani"

6.    

Popa Corina

09.11.1998

mun. Chişinău

Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani"

7.    

Jardan Dumitru

10.09.1998

r-l Străşeni, s. Lozova

Liceul " Mitropolit Nestor Vornicescu"

8.    

Rugaliov Dumitru

28.01.1999

r-l Edineţ, s. Zăbriceni

Liceul Teoretic "Valeriu Topală"

9.    

Ciuntu Daniela

30.01.1999

or. Cimişlia

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

 

1-10 of 26