STAGII DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 2018

Stagii de recalificare 

I. (1800 ore, 60 credite, 1 an) cu finanţare de la BUGET
 • Chimia 
 • Geografia
II. (1800 ore, 60 credite, 1 an) cu finanţare prin CONTRACT (3000 lei)
 • Fizică
 • Matematică
 • Informatica
 • Biologie
 • Pedagogia învăţământului primar
 • Pedagogie preşcolară
Acte necesare:
 1. Copie buletin de identitate;
 2. Copie diplomă de licenţă;
 3. Scrisoare de motivaţie;
 4. Recomandare de la direcţia instituţiei de învăţământ, unde se va indica: potenţialul de dezvoltarea profesională a candidatului, importanţa cadrului didactic pentru comunitatea locală, necesitatea de recalificare în contextul managementului resurselor umane (şarja didactică care îi poate fi atribuită după absolvirea cursului).

Depunerea actelor va avea loc în perioada 1-15 octombrie 2018 în aula 308, blocul de pe str. Gh. Iablocichin, 5, de la 8.30-17.00 (de luni până vineri). Informaţie suplimentară la tel. 068155955, 079111708 sau pe site –www.ust.mdIII. Stagii de formare profesională continuă, (150 ore, 20 de credite, 3 săptămîni)

 • Matematica: înregistrare aici 
 • Fizica: înregistrare aic
 • Informatica și Tehnologii WEB: înregistrare aici 
 • Biologia: înregistrare aici
 • Chimia: înregistrare aici 
 • Geografia: înregistrare aici
 • Limba română: înregistrare aici  
 • Limba rusă: înregistrare aici
 • Limba engleză: înregistrare aici
 • Limba franceză: înregistrare aici
 • Învățământ preșcolar (educatori): înregistrare aici
 • Pedagogia în învățământul primar: înregistrare aici
 • Managementul educațional: înregistrare aici
 • Istoria: înregistrare aici
 • Educație civică: înregistrare aici
 • Matematică și robotică: înregistrare aici
 • Fizică și robotică: înregistrare aici
 • Informatică și robotică: înregistrare aici
 • Pedagogia învățământului superior: înregistrare aici
 • Integrarea tehnologiilor digitale in procesul de predare – invatare centrat pe elev. Instruirea web mediată: înregistrare aici
 •  

IV. Stagii de formare profesională continuă, (225 ore, 30 de credite, 23 zile)


 • Matematică și informatică: înregistrare aici 
 • Matematică și fizică: înregistrare aici 
 • Fizică și informatică: înregistrare aici 
 • Biologia și chimie: înregistrare aici 
 • Geografie și biologie: înregistrare aici 


V. Stagii de formare profesională continuă, (75 ore, 10 de credite, 8 zile)

 • Formarea formatorilor locali: înregistrare aici   
 • Pedagogul versus exigențele atestării: înregistrare aici  
 • Metodologia elaborării rapoartelor de autoevaluare/lucrărilor metodice: înregistrare aici  
 • Utilizarea tablei interactive Smart board în procesul de învățământ: înregistrare aici  
 • Educație pentru integrarea europeană: înregistrare aici  
 • Metodologia utilizării laboratorului digital în procesul de învățământ: înregistrare aici  
 • Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului auxiliar din învățământ: înregistrare aici 
 • Metodologia elaborării proiectelor: înregistrare aici  
 • Politici educaționale europene: înregistrare aici  
 • Tehnologii digitale pentru predare: înregistrare aici 
 • Abordari pedagogice inovative: înregistrare aici  
 • Legislaţia educaţiei: înregistrare aici  
Ċ
Universitatea Tiraspol,
5 ian. 2018, 06:19
Ċ
Universitatea Tiraspol,
5 ian. 2018, 06:19