FORMARE CONTINUĂ


Stagii de formare profesională continuă 2018


I. Stagii de formare profesională continuă, (150 ore, 20 de credite, 3 săptămîni)

 • Matematica: înregistrare aici 
 • Fizica: înregistrare aic
 • Informatica și Tehnologii WEB: înregistrare aici 
 • Biologia: înregistrare aici
 • Chimia: înregistrare aici 
 • Geografia: înregistrare aici
 • Limba română: înregistrare aici  
 • Limba rusă: înregistrare aici
 • Limba engleză: înregistrare aici
 • Limba franceză: înregistrare aici
 • Învățământ preșcolar (educatori): înregistrare aici
 • Pedagogia în învățământul primar: înregistrare aici
 • Managementul educațional: înregistrare aici
 • Istoria: înregistrare aici
 • Educație civică: înregistrare aici
 • Matematică și robotică: înregistrare aici
 • Fizică și robotică: înregistrare aici
 • Informatică și robotică: înregistrare aici
 • Pedagogia învățământului superior: înregistrare aici
 • Integrarea tehnologiilor digitale in procesul de predare – invatare centrat pe elev. Instruirea web mediată: înregistrare aici
 •  

II. Stagii de formare profesională continuă, (225 ore, 30 de credite, 23 zile)


 • Matematică și informatică: înregistrare aici 
 • Matematică și fizică: înregistrare aici 
 • Fizică și informatică: înregistrare aici 
 • Biologia și chimie: înregistrare aici 
 • Geografie și biologie: înregistrare aici 


III. Stagii de formare profesională continuă, (75 ore, 10 de credite, 8 zile)

 • Formarea formatorilor locali: înregistrare aici   
 • Pedagogul versus exigențele atestării: înregistrare aici  
 • Metodologia elaborării rapoartelor de autoevaluare/lucrărilor metodice: înregistrare aici  
 • Utilizarea tablei interactive Smart board în procesul de învățământ: înregistrare aici  
 • Educație pentru integrarea europeană: înregistrare aici  
 • Metodologia utilizării laboratorului digital în procesul de învățământ: înregistrare aici  
 • Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului auxiliar din învățământ: înregistrare aici 
 • Metodologia elaborării proiectelor: înregistrare aici  
 • Politici educaționale europene: înregistrare aici  
 • Tehnologii digitale pentru predare: înregistrare aici 
 • Abordari pedagogice inovative: înregistrare aici  
 • Legislaţia educaţiei: înregistrare aici  
Ċ
Universitatea Tiraspol,
5 ian. 2018, 06:19
Ċ
Universitatea Tiraspol,
5 ian. 2018, 06:19