Contacte

Bloc 1:
str. Iablocikin 5, mun. Chisinau, Republica Moldova MD 2069
tel. (373) 22 75-49-24

Bloc 2: 
str. Drumul Viilor, 26A, mun. Chisinau, Republica Moldova MD 2009 
tel: (373) 22 72-32-19


Rector:                  022 75-49-24
Prorector pe activitatea metodică 
și relații externe:
 

022 75-49-42 
Prorector pe activitate științifică:  022 24-00-84
Prorector pe gospodărire
și probleme studențești:
 

022 75-45-01
Facultatea Fizică, Matematică
și Tehnologii informaționale
 

022 74-79-19
Facultatea Geografie           022 79-84-19
022 72-59-98
Facultatea Filologie   022 28-05-37
Facultatea Biologie și Chimie   022 28-05-36
Facultatea Pedagogie:  022 75-06-44
Comitetul sindical:   022 75-49-51
BLOC 1: Str. Iablocikin, 5

Universitatea de Stat din Tiraspol


BLOC 2: str. Drumul Viilor, 26A

Strada Drumul Viilor 26