Untitled‎ > ‎

Susținerea tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat: D 36 532.02 – 11

postat 22 mai 2018, 03:54 de Universitatea Tiraspol
AVIZ

se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Pretendent: MARIN Maria

Conducători ştiinţifici:  LUPU Ilie, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar,Universitatea de Stat din Tiraspol
                                        CĂPĂȚÂNĂ Gheorghe, doctor în științe tehnice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova.

Consiliul ştiinţific specializat: D 36 532.02 – 11

Tema tezei: Metodologia formării şi dezvoltării competenţelor studenţilor în sistemul computerizat de instruire (la disciplina „Inteligenţa artificială”)

Specialitatea: 532.02 – Didactica Informaticii

Data: 23 iunie 2018

Ora: 10:00

Local: MD 2069, Republica Moldova, or. Chişinău, str. Iablocikin 5, Universitatea de Stat din Tiraspol, sala 304.

Teza şi autoreferatul pot fi consultate la biblioteca Universităţii de Stat din Tiraspol, Universităţii de Stat din Moldova, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, şi la pagina web www.cnaa.md
Comments