Untitled‎ > ‎

Ședinţa Seminarului Stiintific de Profil 531. Pedagogie generală

postat 22 sept. 2017, 03:56 de Universitatea Tiraspol
 AVIZ

Vineri, 06 octombrie 2017, ora 14 00, în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil 531. Pedagogie generală din cadrul Universității de Stat din Tiraspol

va fi examinata teza de doctor în științe pedagogice a drd. ATAMNI KAMLI

cu tema: MANAGEMENTUL PROGRAMELOR DE TUTORAT PENTRU INCLUZIUNEA ELEVILOR CU TULBURĂRI EMOȚIONALE ȘI DE COMPORTAMENT ÎN ȘCOLILE DE CULTURĂ GENERALĂ DIN IZRAEL,

Specialitatea 531.01 - Teoria generală a educaţiei. Conducător ştiinţific: ZUBENSCHI ECATERINA, doctor în ştiinţe pedagogice, conferențiar universitar

Ședința se va desfășura în aula 108, blocul 1, str. Iablocikin 5, Universitatea de Stat din Tiraspol
Comments