Untitled‎ > ‎

Ședinţa Seminarului Stiintific de Profil

postat 22 oct. 2017, 07:17 de Universitatea Tiraspol
AVIZ

Miercuri, 01 noiembrie 2017, ora 14 00, în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol 
(Profilul: 531.Pedagogie generală;533.Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01.Teoria generală a educației; 533.01.Pedagogie universitară) 

va fi examinata teza de doctor în științe pedagogice a dnei GOREA Svetlana,

cu tema: ABORDAREA COMUNICATIV-DIDACTICĂ A FORMĂRII COMPETENŢEI DIDACTICE A STUDENŢILOR PEDAGOGI,
Specialitatea 533.01-Pedagogie universitară,


Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie

Ședința se va desfășura în aula 108, blocul 1, str. Iablocikin 5, Chișinău, Universitatea de Stat din Tiraspol

Comments