Untitled‎ > ‎

În atenția masteranzilor UST!

postat 6 nov. 2018, 12:37 de Universitatea Tiraspol

AVIZ

în atenția masteranzilor UST

Începând cu 3 decembrie 2018, în baza acordul  bilateral de colaborare  cu Universitatea Pedagogică în numele Comisiei Educației Naționale din Cracovia, Polonia, vor fi realizate stagii de mobilitate academică pentru masteranzii UST la domeniul Științe ale Educației. În conformitate cu ”Regulamentul cu privire la mobilitatea academică în UST” aprobat de către Senatul UST la 25.10.2016, proces verbal nr. 3, pentru selectarea candidaților la mobilitate se anunță concurs.

Pretendenții la concurs vor prezenta:

1.      Certificat care atestă situația academică și o confirmare de la decanat că nu au sancțiuni disciplinare;

2.      CV;

3.      Scrisoare de motivare;

4.      Dovezi referitoare la participarea în activități extracurriculare organizate în universitate și exterior (exemplu: copii de certificate, mențiuni, diplome etc.);

Depunerea dosarelor va avea loc până la 15 noiembrie 2018 la decanatele facultăților.

 

            Departamentul de Cercetare și Relații Internaționale al UST

Comments