Avize‎ > ‎

Elaborarea Sistemului Informațional al UST

postat 4 mai 2017, 13:31 de Universitatea Tiraspol

AVIZ!


Concurs de selectare a proiectului ștințifico-aplicativ

”Elaborarea Sistemului Informațional al UST”!


În perioada 5 mai – 20 mai 2017, Universitatea de Stat din Tiraspol anunță Concurs de selectare proiectului ștințifico-aplicativ   prin care se urmărește digitizarea activităților instituționale ale UST prin elaborarea unui Sistem Informațional (SI).

Sistemul Informațional UST va digitaliza următoarele procese și activități:

 1. Admiterea la studii (separat pe cicluri de instruire);

 2. Managementul informațional al studenților  (separat pe cicluri de instruire);

 3. Activitatea scolii doctorale;

 4. Formarea contină;

 5. Managementul informațional al colaboratorilor;

 6. Gestionarea bibliotecii digitale.


Criterii de selectare a proiectului:

 • Cost de implementare (mai mic de $35 000 USD, echivalentul - 700 000 MDL),  perioada de elaborare (nu mai mare decât 36 luni);

 • Cost de mentenanță ulterioară (nu mai mare decât $3 000 USD anual);

 • Deviz de chetuieli detaliat.

 • Urgenţa şi relevanţa;

 • Calificarea echipei de proiect;

 • Cadrul legal şi regulatoriu;

 • Durabilitatea;

 • Servicii de instruire inițială a utilizatorilor.


Etapele de realizare:

 1. Analiza si identificarea cerintelor față de SI.

 2. Elaborarea caietului de sarcini.

 3. Proiectarea preliminară.

 4. Proiectarea detaliată pe ani și acțiuni.

 5. Elaborarea-programarea modulelor.

 6. Implementarea și testarea SI. Elaborarea documentației de întreținere.

 7. Validarea SI prin experiment (insculiv instruirea personalului).

 8. Omologarea și asigurarea mentenanței SI.


Dosarul candidaților la concurs va include următoarele acte:

 1. Propunerea de proiect cu devizul de cheltuieli.

 2. CV-urile membrilor echipei;

 3. Descrierea succintă a etapelor de proiect, costurilor și duratei acestora;


Informații suplimentare. Caietul de sarcini va fi elaborat prin consultarea tuturor serviciilor UST și va  fi aprobat de către Rectorul UST.

 1. Selectarea finală a Proiectului câștigător va fi realizată de către o comisie creată ad-hoc de către Consiliul Administrativ al UST, care va include specialiști din domeniu, reprezentanți ai Consiliului Administrativ și ai Serviciului Cercetări Științifice.

 2. Semnarea Contractului cu UST.

 1. Echipa proiectului câștigător va semna un Contract cu UST,  prin care se va stabili planul de proiectare-dezvoltare-implementare a SI, cadrul de timp, responsabilităţile fiecărei părţi în procesul de proiectare, dezvoltare şi implementare a SI.

 2. Contractul va prevedea, desemnarea de către UST a unui responsabil instituțional pentru acest proiect, crearea Grupului de lucru comun pentru concretizarea caietului de sarcini (responsabilii din UST).


Dosarul va fi depus în termenii indicați la Serviciul Cercetări Științifice, biroul 211, orele 9.00 – 16.

Tel. 022 244085, 022 24008 4.


Comments