Untitled‎ > ‎

CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE

postat 16 nov. 2018, 23:57 de Universitatea Tiraspol

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

 

organizează CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE

 

în perioada 1-2 MARTIE 2019

 

Evenimentul se adresează cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în ştiinţele educaţiei, cercetătorilor şi celor interesaţi în problemele învăţământului.

Conferinţa ştiinţifico-metodică are drept scop diseminarea experienţei de succes a actanţilor implicaţi în procesul educaţional; asigurarea transferului modelelor şi experienţelor reuşite în realizarea unei educaţii de calitate; constituirea unei relaţii de parteneriat între instituţiile de învăţământ superior şi general.

 

Forumul îşi va desfăşura activităţile în atelierele:

 1. Didactica matematicii;
 2. Didactica informaticii;
 3. Didactica fizicii;
 4. Didactica chimiei;
 5. Didactica biologiei;
 6. Didactica geografiei;
 7. Didactica limbii și literaturii române;
 8. Didactica limbii și literaturii ruse;
 9. Didactica limbii și literaturii engleze și franceze;
 10. Performanțele moderne ale personalității în devenire și perspectivele formării de calitate a actanților educaționali;
 11. Experiențe și tendințe în învățământul primar;
 12. Psihopedagogie și incluziune școlară;
 13. Managementul educației.

 

RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR

Lucrările vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:

ü  Se va utiliza redactorul Microsoft Word;

ü  Formatul hârtiei: Paper size A4;

ü  Marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm;

ü  Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, Bold, corp de literă 14, centrat; urmat de numele şi prenumele complet al autorului/autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituţională (catedra – pentru colaboratorii UST; instituţia – pentru autorii sau coautorii din afara UST);

ü  Textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 14, interval între rânduri 1,25 mm, cu diacritice, atent corectate;

ü  Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale; lucrarea va cuprinde 3-7 pagini complete;

ü  Referinţele, încadrate în paranteze pătrate, se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice;

ü  Formulele de calcul se încorporează în textul comunicării fiind redactate cu ajutorul instrumentului Equation Editor;

ü  Graficele, histogramele, desenele etc. se plasează în textul comunicării centrat, doar în culoare alb-negru (se admit evidenţieri prin haşurare, gradient); numerotarea și titlul acestora se plasează sub ele, la centru;

ü  Tabelele statistice se încorporează în textul comunicării centrat, fiind precedate de titlu, amplasat la dreapta;

ü  Lucrările pot avea cel mult 3 autori;

ü  Lucrările se prezintă în limbile română, engleză, rusă, franceză;

ü  Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării, cu numerotare arabă, conform formatului: 

Pentru cărți:

1. Popescu R. Titlul lucrării. Orașul: Editura, anul editării. Nr. pagini.

Pentru articole:

2. Popescu R. Titlul articolului. În: revista, culegerea, conferința. Locația. Paginile articolului.

 

Lucrările prezentate vor fi publicate în colecţia oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN.

Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.

Vă rugăm să expediaţi Formularul de participare la adresa: conferinta@ust.md (accesați pagina www.ust.md) până la 1 ianuarie 2019.

 

LOCAȚIE: Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, bloc I (stația Calea Ieșilor a troleibuzelor 5 și 8, dinspre magazinul UNIC spre bariera Sculeni).

IMPORTANT: Depunerea lucrărilor se poate face până la 20 ianuarie 2019 în format electronic pe e-mail la adresa: conferinta@ust.md.

Cu întrebări Vă puteţi adresa la tel. 022754924.

Vă invităm în calitate de participant activ!

Fiecare participant la Conferinţă (autor/coautor) va primi, la sfârşitul acţiunii, diplomă de participare şi volumul cu lucrările publicate.

 

CONTRIBUŢII ŞI BENEFICII

Taxa de participare la Conferinţă reprezintă suma necesară costurilor de organizare (mapa Conferinţei, Agenda, Volumul cu lucrările publicate, Diploma de participare, 2 pauze de cafea).

ü  Participare cu publicarea materialelor (inclusiv setul de materiale) - 150 lei;

ü  Participare fără publicarea materialelor (cu acordarea certificatului de participare) - 40 lei;

ü  Volumul de lucrări - 60 lei.

Taxa poate fi achitată direct la Contabilitatea UST.

 

Formular de participare

Numele, prenumele

 

Titlul ştiinţific

 

Titlul comunicării

 

Instituţia în care activaţi

 

Funcția

 

Adresa

 

Telefon, fax

 

E-mail

 

Secțiunea pentru care optaţi

 

Titlul comunicării:

Indicaţi una din opţiuni

 •         Cu participare la conferinţă
 •         Fără participare la conferinţă

 

Comments