Untitled‎ > ‎

Concursul de selectare a candidaților (Staff Mobility for Teaching)!

postat 6 nov. 2018, 12:40 de Universitatea Tiraspol

AVIZ

 

Stimați colegi,

Anunțăm concursul de selectare a candidaților (2 locuri) pentru stagiul de Mobilitate didactică (educație) (Staff Mobility for Teaching) de 5 zile la Universitatea Pedagogică în numele Comisiei Educației Naționale din Cracovia, Polonia, în semestrul 2 al anului academic 2018-2019. Termenul limită pentru depunerea dosarelor – 16 noiembrie 2018.

Dosarul va cuprinde următoarele:

1.     Curriculum Vitae (Europass);

2.     Scrisoare de motivare care va specifica:

a. Perioada stagiului;

b. Domeniul (educație) și ciclul de studii alese pentru predare;

c. Obiectivele generale ale stagiului de mobilitate;

d. Rezultatele și impactul așteptat (de exemplu: asupra dezvoltării profesionale a personalului didactic, asupra competențelor studenților din ambele instituții, asupra dezvoltării relațiilor bilaterale, a infrastructurii instituționale etc.);

3.     Scrisoare de recomandare din partea superiorului subdiviziunii;

4.     Certificat care atestă nivelul competențelor de utilizare și cunoaștere a limbii engleze (C1);

5.     Alte diplome/certificate pe care le credeți relevante.

 

Informații utile:

·        Cadrul european comun de referință pentru limbi străine: https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-ro.pdf

·        Calendarul academic: https://bwm.up.krakow.pl/incoming/academic-calendar

·        Universitatea Pedagogică în numele Comisiei Educației Naționale din Cracovia, Polonia https://www.up.krakow.pl/en

 

Actele vor fi depuse la decanatele facultăților până la data indicată mai sus.

 

Comments