Untitled‎ > ‎

Concursul de selectare a candidaților (licență/master) pentru stagiul de Mobilitate!

postat 6 nov. 2018, 12:38 de Universitatea Tiraspol

AVIZ

Stimați studenți,

Anunțăm concursul de selectare a candidaților (licență/master) pentru stagiul de Mobilitate (Student Mobility for Studies) de un semestru (5 luni) la Universitatea Pedagogică în numele Comisiei Educației Naționale din Cracovia, Polonia, în semestrul 2 al anului academic 2018-2019. Termenul limită pentru depunerea dosarelor – 20 noiembrie 2018.

Dosarul va cuprinde următoarele:

1.     Curriculum Vitae (Europass);

2.     Scrisoare de motivare care va specifica:

a. Domeniul (educație) și ciclul de studii;

b. Obiectivele generale ale stagiului de mobilitate;

c. Rezultatele și impactul așteptat (de exemplu, asupra dezvoltării profesionale și personale a stagiarului și asupra competențelor studenților din ambele instituții);

3.     Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic/superiorului subdiviziunii;

4.     Certificat care atestă situația academică a pretendentului;

5.     Certificat care atestă nivelul competențelor de utilizare și cunoaștere a limbii engleze (B2);

6.     Alte diplome/certificate pe care le credeți relevante.

 

Informații utile:

·        Cadrul european comun de referință pentru limbi străine: https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-ro.pdf

·        Calendarul academic: https://bwm.up.krakow.pl/incoming/academic-calendar

·        Universitatea Pedagogică în numele Comisiei Educației Naționale din Cracovia, Polonia https://www.up.krakow.pl/en

 

Actele vor fi depuse la decanatele facultăților până la data indicată mai sus.

 

 

Comments