Untitled


Concurs proiecte interne de cercetare pentru studenți și masteranzi

postat 28 nov. 2018, 01:20 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 29 nov. 2018, 00:31 ]

AVIZ!

Departamentul Cercetări Științifice și Relații Internaționale (DC și RI) al UST lansează Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte interne de cercetare pentru studenți și masteranzi. Prin decizia Consiliului de Administrație al UST din 26.11.2018 a fost aprobat lansarea concursului. Regulamentul cu privire la concursul proiectelor de cercetare pentru studenți și masteranzi este publicat la adresa:

https://drive.google.com/file/d/0B5LstnttqU8gN2o5bjFrOHZFOWc/view

Echipa executorilor proiectului va conţine obligatoriu şi studenţi de la ciclul II!

Depunerea propunerilor de proiect va avea loc în perioada 28 noiembrie - 28 decembrie 2018. Formularul propunerii de proiect este accesibil aici.

Evaluarea propunerilor va avea loc în perioada 29 decembrie 2018 - 10 ianuarie 2019. Formularele propunerilor de proiect vor fi depuse într-un exemplar pe suport hârtie la DC și RI, biroul 211, orele 10:00-16:00, în zilele lucrătoare și în format electronic la adresa: cercetare@ust.md.

CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE

postat 16 nov. 2018, 23:57 de Universitatea Tiraspol

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

 

organizează CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE

 

în perioada 1-2 MARTIE 2019

 

Evenimentul se adresează cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în ştiinţele educaţiei, cercetătorilor şi celor interesaţi în problemele învăţământului.

Conferinţa ştiinţifico-metodică are drept scop diseminarea experienţei de succes a actanţilor implicaţi în procesul educaţional; asigurarea transferului modelelor şi experienţelor reuşite în realizarea unei educaţii de calitate; constituirea unei relaţii de parteneriat între instituţiile de învăţământ superior şi general.

 

Forumul îşi va desfăşura activităţile în atelierele:

 1. Didactica matematicii;
 2. Didactica informaticii;
 3. Didactica fizicii;
 4. Didactica chimiei;
 5. Didactica biologiei;
 6. Didactica geografiei;
 7. Didactica limbii și literaturii române;
 8. Didactica limbii și literaturii ruse;
 9. Didactica limbii și literaturii engleze și franceze;
 10. Performanțele moderne ale personalității în devenire și perspectivele formării de calitate a actanților educaționali;
 11. Experiențe și tendințe în învățământul primar;
 12. Psihopedagogie și incluziune școlară;
 13. Managementul educației.

 

RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR

Lucrările vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:

ü  Se va utiliza redactorul Microsoft Word;

ü  Formatul hârtiei: Paper size A4;

ü  Marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm;

ü  Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, Bold, corp de literă 14, centrat; urmat de numele şi prenumele complet al autorului/autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituţională (catedra – pentru colaboratorii UST; instituţia – pentru autorii sau coautorii din afara UST);

ü  Textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 14, interval între rânduri 1,25 mm, cu diacritice, atent corectate;

ü  Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale; lucrarea va cuprinde 3-7 pagini complete;

ü  Referinţele, încadrate în paranteze pătrate, se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice;

ü  Formulele de calcul se încorporează în textul comunicării fiind redactate cu ajutorul instrumentului Equation Editor;

ü  Graficele, histogramele, desenele etc. se plasează în textul comunicării centrat, doar în culoare alb-negru (se admit evidenţieri prin haşurare, gradient); numerotarea și titlul acestora se plasează sub ele, la centru;

ü  Tabelele statistice se încorporează în textul comunicării centrat, fiind precedate de titlu, amplasat la dreapta;

ü  Lucrările pot avea cel mult 3 autori;

ü  Lucrările se prezintă în limbile română, engleză, rusă, franceză;

ü  Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării, cu numerotare arabă, conform formatului: 

Pentru cărți:

1. Popescu R. Titlul lucrării. Orașul: Editura, anul editării. Nr. pagini.

Pentru articole:

2. Popescu R. Titlul articolului. În: revista, culegerea, conferința. Locația. Paginile articolului.

 

Lucrările prezentate vor fi publicate în colecţia oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN.

Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.

Vă rugăm să expediaţi Formularul de participare la adresa: conferinta@ust.md (accesați pagina www.ust.md) până la 1 ianuarie 2019.

 

LOCAȚIE: Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, bloc I (stația Calea Ieșilor a troleibuzelor 5 și 8, dinspre magazinul UNIC spre bariera Sculeni).

IMPORTANT: Depunerea lucrărilor se poate face până la 20 ianuarie 2019 în format electronic pe e-mail la adresa: conferinta@ust.md.

Cu întrebări Vă puteţi adresa la tel. 022754924.

Vă invităm în calitate de participant activ!

Fiecare participant la Conferinţă (autor/coautor) va primi, la sfârşitul acţiunii, diplomă de participare şi volumul cu lucrările publicate.

 

CONTRIBUŢII ŞI BENEFICII

Taxa de participare la Conferinţă reprezintă suma necesară costurilor de organizare (mapa Conferinţei, Agenda, Volumul cu lucrările publicate, Diploma de participare, 2 pauze de cafea).

ü  Participare cu publicarea materialelor (inclusiv setul de materiale) - 150 lei;

ü  Participare fără publicarea materialelor (cu acordarea certificatului de participare) - 40 lei;

ü  Volumul de lucrări - 60 lei.

Taxa poate fi achitată direct la Contabilitatea UST.

 

Formular de participare

Numele, prenumele

 

Titlul ştiinţific

 

Titlul comunicării

 

Instituţia în care activaţi

 

Funcția

 

Adresa

 

Telefon, fax

 

E-mail

 

Secțiunea pentru care optaţi

 

Titlul comunicării:

Indicaţi una din opţiuni

 •         Cu participare la conferinţă
 •         Fără participare la conferinţă

 

Concursul de selectare a candidaților (Staff Mobility for Teaching)!

postat 6 nov. 2018, 12:40 de Universitatea Tiraspol

AVIZ

 

Stimați colegi,

Anunțăm concursul de selectare a candidaților (2 locuri) pentru stagiul de Mobilitate didactică (educație) (Staff Mobility for Teaching) de 5 zile la Universitatea Pedagogică în numele Comisiei Educației Naționale din Cracovia, Polonia, în semestrul 2 al anului academic 2018-2019. Termenul limită pentru depunerea dosarelor – 16 noiembrie 2018.

Dosarul va cuprinde următoarele:

1.     Curriculum Vitae (Europass);

2.     Scrisoare de motivare care va specifica:

a. Perioada stagiului;

b. Domeniul (educație) și ciclul de studii alese pentru predare;

c. Obiectivele generale ale stagiului de mobilitate;

d. Rezultatele și impactul așteptat (de exemplu: asupra dezvoltării profesionale a personalului didactic, asupra competențelor studenților din ambele instituții, asupra dezvoltării relațiilor bilaterale, a infrastructurii instituționale etc.);

3.     Scrisoare de recomandare din partea superiorului subdiviziunii;

4.     Certificat care atestă nivelul competențelor de utilizare și cunoaștere a limbii engleze (C1);

5.     Alte diplome/certificate pe care le credeți relevante.

 

Informații utile:

·        Cadrul european comun de referință pentru limbi străine: https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-ro.pdf

·        Calendarul academic: https://bwm.up.krakow.pl/incoming/academic-calendar

·        Universitatea Pedagogică în numele Comisiei Educației Naționale din Cracovia, Polonia https://www.up.krakow.pl/en

 

Actele vor fi depuse la decanatele facultăților până la data indicată mai sus.

 

Concursul de selectare a candidaților (licență/master) pentru stagiul de Mobilitate!

postat 6 nov. 2018, 12:38 de Universitatea Tiraspol

AVIZ

Stimați studenți,

Anunțăm concursul de selectare a candidaților (licență/master) pentru stagiul de Mobilitate (Student Mobility for Studies) de un semestru (5 luni) la Universitatea Pedagogică în numele Comisiei Educației Naționale din Cracovia, Polonia, în semestrul 2 al anului academic 2018-2019. Termenul limită pentru depunerea dosarelor – 20 noiembrie 2018.

Dosarul va cuprinde următoarele:

1.     Curriculum Vitae (Europass);

2.     Scrisoare de motivare care va specifica:

a. Domeniul (educație) și ciclul de studii;

b. Obiectivele generale ale stagiului de mobilitate;

c. Rezultatele și impactul așteptat (de exemplu, asupra dezvoltării profesionale și personale a stagiarului și asupra competențelor studenților din ambele instituții);

3.     Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic/superiorului subdiviziunii;

4.     Certificat care atestă situația academică a pretendentului;

5.     Certificat care atestă nivelul competențelor de utilizare și cunoaștere a limbii engleze (B2);

6.     Alte diplome/certificate pe care le credeți relevante.

 

Informații utile:

·        Cadrul european comun de referință pentru limbi străine: https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-ro.pdf

·        Calendarul academic: https://bwm.up.krakow.pl/incoming/academic-calendar

·        Universitatea Pedagogică în numele Comisiei Educației Naționale din Cracovia, Polonia https://www.up.krakow.pl/en

 

Actele vor fi depuse la decanatele facultăților până la data indicată mai sus.

 

 

În atenția masteranzilor UST!

postat 6 nov. 2018, 12:37 de Universitatea Tiraspol

AVIZ

în atenția masteranzilor UST

Începând cu 3 decembrie 2018, în baza acordul  bilateral de colaborare  cu Universitatea Pedagogică în numele Comisiei Educației Naționale din Cracovia, Polonia, vor fi realizate stagii de mobilitate academică pentru masteranzii UST la domeniul Științe ale Educației. În conformitate cu ”Regulamentul cu privire la mobilitatea academică în UST” aprobat de către Senatul UST la 25.10.2016, proces verbal nr. 3, pentru selectarea candidaților la mobilitate se anunță concurs.

Pretendenții la concurs vor prezenta:

1.      Certificat care atestă situația academică și o confirmare de la decanat că nu au sancțiuni disciplinare;

2.      CV;

3.      Scrisoare de motivare;

4.      Dovezi referitoare la participarea în activități extracurriculare organizate în universitate și exterior (exemplu: copii de certificate, mențiuni, diplome etc.);

Depunerea dosarelor va avea loc până la 15 noiembrie 2018 la decanatele facultăților.

 

            Departamentul de Cercetare și Relații Internaționale al UST

În atenția masteranzilor UST

postat 23 oct. 2018, 11:59 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 24 oct. 2018, 02:07 ]

 

AVIZ

în atenția masteranzilor UST

Începând cu 3 decembrie 2018, în baza acordului  bilateral de colaborare  cu Universitatea din Craiova (România) vor fi realizate stagii de mobilitate academică pentru masteranzii UST la următoarele domenii: Geoinformatica, Geografia mediului înconjurător, Management strategic în turism, Biologie aplicată, Biologie modernă și tehnologii în instruire, Chimie ecologică, Matematici moderne şi tehnologii moderne de instruire, Tehnologii informaţionale în instruire, Fizica modernă şi tehnologii formative, Limba şi literatura română contemporană şi tehnologii educaţionale. În conformitate cu ”Regulamentul cu privire la mobilitatea academică în UST” aprobat de către Senatul UST la 25.10.2016, proces verbal nr. 3, pentru selectarea candidaților la mobilitate se anunță concurs.

Pretendenții la concurs vor prezenta:

1.      Certificat care atestă situația academică și o confirmare de la decanat că nu au sancțiuni disciplinare;

2.      CV;

3.      Scrisoare de motivare;

4.      Dovezi referitoare la participarea în activități extracurriculare organizate în universitate și exterior (exemplu: copii de certificate, mențiuni, diplome etc.);

Depunerea dosarelor va avea loc până la 10 noiembrie 2018 la decanatele facultăților.

 

            Departamentul de Cercetare și Relații Internaționale al UST

  

SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT D 36.531.01-05

postat 8 oct. 2018, 22:00 de Universitatea Tiraspol

AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

 

Pretendent: TUREAC Tatiana

Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 36.531.01-05

Tema tezei: Nunta moldovenească - model de formare a cuplului familial

Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educaţiei

Data: 09 noiembrie 2018

Ora: 1500

Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, str. Gh. Iablocikin 5, sala 108.

Membrii CȘS:

1.      COJOCARU Victoria, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

2.       MÎSLIŢCHI Valentina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar

3.      GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

4.      CAPCELEA Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe filozofice, profesor universitar

5.      BACIU Sergiu, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar

Referenții oficiali:

1.      CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

2.      FILIP Iulian, doctor în filologie

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

1. Tureac T. Datini și obiceiuri în contextul ritului nupțial. În: Revista de cultură, știință și practică educațională Artă şi Educaţie Artistică, 2015, nr. 1, p. 25-32. ISSN 1857-0445. 2.Tureac T. Valori educative ale nunţii naţionale. În: Revista de cultură, știință și practică educațională Artă şi Educaţie Artistică, 2015, nr.2, p. 23-29. ISSN 1857-0445. 3. Tureac T. Obiceiurile pețitului și logodnei. În: Revista științifică Acta et Commentationes. Științe ale Educației, 2017, nr. 2(11), p. 240-251. ISSN 1857-3592. 4. Tureac T. Zestrea miresei – valoare educativă. În: Revista științifică Acta et Commentationes. Ştiinţe ale Educaţiei, 2013, nr. 2(3), p. 180-185. ISSN 1857-3592. 5. Tureac T. Educația populară, o dimensiune a educației permanente. În: Tradiții, valori și perspective în științele educației. Articole, studii și comunicări. Târgu Mureș: Editura NICO, 2012, p. 217-221. ISBN 978-606-546-206-9. 6. Tureac T. Cununia - model de educație permanentă. În: Responsabilitate publică în educaţie. Ediţia a VI-a. Simpozion Internaţional. Constanţa: Editura CRIZON, 2014, p. 195-196. ISSN 2066-3358. 7. Silistraru N., Tureac T. Valorificarea potențialului educativ al folclorului. În: Tineretul și globalizarea. Probleme şi oportunităţi. Materialele Conf. ştiinţifice internaţionale. Chişinău: UST, 2014, p. 12-17. ISBN 978-9975-76-125-3.

REZUMATUL TEZEI

1.Problematica abordată:

Domeniul de studiu: Teoria generală a educaţiei.

 Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică şi descrierea funcţionalităţii modelelor şi micromodelelor de formare a cuplului familial în contextul nunţii moldoveneşti.

Problema ştiinţifică soluţionată constituie formarea orientărilor şi tendinţelor tinerilor spre formarea cuplului din perspectiva matricei valorilor nupţiale şi curriculumului pentru diriginţi, axate pe premisele istorico - sociale ale conceptului de nuntă moldovenească, interpretată prin tradiţia ce conţine obiceiuri, datini şi ritualuri ca valori inepuizabile de educaţie a tineretului şi ca modele şi micromodele pentru formarea noului cuplu familial.

2.Conţinutul de bază al tezei: Structura tezei include introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 187 de titluri, adnotare (limba română, engleză, rusă), cuvinte-cheie, 148 pagini de text de bază, 28 tabele, 4 figuri, 8 anexe.  În Introducere este argumentată actualitatea problemei abordate, sunt formulate problema, scopul şi obiectivele cercetării, sunt descrise noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute, problema ştiinţifică importantă soluţionată, semnificaţia teoretică, valoarea aplicativă a lucrării. Capitolul 1, Valoarea şi semnificaţia educativă a folclorului din perspectiva tradiţiilor şi obiceiurilor de nuntă în Republica Moldova, conţine studiul teoretic al problemei şi evidenţierea conţinutului conceptului fundamental al chestiunii valorii ce este indispensabil legată de fiinţa umană. Capitolul 2, Valorificarea valenţelor educative ale nunţii moldoveneşti, reflectă analiza şi precizarea valenţelor educative ale nunţii moldoveneşti, valorificându-le din perspectiva formării noului cuplu familial. Capitolul 3, Actualitatea valorilor educative ale nunţii moldoveneşti ca model de formare a cuplului, elucidează problema studierii nivelului de cunoaştere şi valorificare a obiceiurilor de nuntă în rândul tinerelor, adulţilor necăsătoriţi cât şi a celor căsătoriţi, ce este relevantă, având în vedere rolul tinerilor în înlocuirea generaţiilor şi regenerarea structurii sociale şi demografice a societăţii.

3. Principalele rezultate obţinute:

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică în domeniul elucidării valorilor: derivă din caracteristica pedagogică a categoriei nunta, abordată prin prisma esenţei, scopului, mecanismelor formelor şi mijloacelor eficiente de formare a tinerilor familişti în domeniul conceptual; rezidă în elaborarea matricei valorilor nupţiale, întemeiată pe principiul succesiunii cultural-spirituale, în care este sporită componenta etnoculturală a teleologiei şi conţinuturilor educaţionale; actualizarea într-un tot integru ale principiilor, scopului, obiectivelor, conţinutului, formelor şi metodelor activităţii pedagogice de formare a noilor familii; în domeniul metodologic constă în elaborarea matricei valorilor nunţii şi a curriculumului pentru diriginţi.

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în: precizarea premiselor istorico-sociale a conceptului de nuntă moldovenească interpretată prin obiceiuri, datini şi ritualuri; valorificarea particularităţilor de organizare, desfăşurare şi influenţă a celor trei etape ale nunţii; identificarea valorilor inepuizabile ale tezaurului de educaţie a tineretului pentru viaţa de familie.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în identificarea modelelor şi micromodelelor de educaţie morală drept cod moral popular în activitatea cadrelor didactice pentru educaţia familială, morală, religioasă etc., ca faţete ale educaţiei pentru formarea familiei; implementarea modelelor de educaţie populară prin educaţia morală în diverse activităţi didactice şi extradidactice. Matricea valorilor nupţiale, Curriculumul pentru diriginţi axat pe valorile nupţiale, pot fi aplicate în formarea tinerilor din instituţiile de învăţământ, în scopul pregătirii pentru viaţa de familie.

 

Conferința științifică națională cu participare internațională

postat 27 sept. 2018, 03:19 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 27 sept. 2018, 04:02 ]Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor UST cu participare internaţională

postat 20 sept. 2018, 09:58 de Universitatea Tiraspol

 Cu privire la Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor UST cu participare internaţională

AVIZ

Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău aduce la cunoștință tuturor persoanelor care s-au înregistrat la Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor UST, cu participare internaţională  că aceasta va purta titlul ”Conferința științifică cu participare internațională Învățământ superior: tradiții, valori, perspective și se va desfăşura în perioada 28 – 29 septembrie 2018

Taxa de participare fără comunicare - 20 lei

Taxa de participare cu comunicare - 100 lei

Adresa desfășurării Conferinței:

Universitatea de Stat din Tiraspol,

Adresa e-mail: cercetare@ust.md

Telefon de contact: (00 373) 22 240084

În atenția studenților, secția cu frecvență redusă!

postat 14 sept. 2018, 07:53 de Universitatea Tiraspol

 AVIZ


Studenţii Facultăţii Pedagogie, secţia cu frecvenţă redusă,


se prezintă la ore (sesiunea de inițiere)
în data de 17 SEPTEMBRIE 2018, ora 11 30

1-10 of 57