Untitled


Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor UST cu participare internaţională

postat 20 sept. 2018, 09:58 de Universitatea Tiraspol

 Cu privire la Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor UST cu participare internaţională

AVIZ

Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău aduce la cunoștință tuturor persoanelor care s-au înregistrat la Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor UST, cu participare internaţională  că aceasta va purta titlul ”Conferința științifică cu participare internațională Învățământ superior: tradiții, valori, perspective și se va desfăşura în perioada 28 – 29 septembrie 2018

Taxa de participare fără comunicare - 20 lei

Taxa de participare cu comunicare - 100 lei

Adresa desfășurării Conferinței:

Universitatea de Stat din Tiraspol,

Adresa e-mail: cercetare@ust.md

Telefon de contact: (00 373) 22 240084

În atenția studenților, secția cu frecvență redusă!

postat 14 sept. 2018, 07:53 de Universitatea Tiraspol

 AVIZ


Studenţii Facultăţii Pedagogie, secţia cu frecvenţă redusă,


se prezintă la ore (sesiunea de inițiere)
în data de 17 SEPTEMBRIE 2018, ora 11 30

Ședinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 532

postat 14 sept. 2018, 07:21 de Universitatea Tiraspol

Joi, 27 septembrie 2018, la ora 9.30, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 532.

Didactica ştiinţelor (exacte) în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău).

Ordinea de zi:

Examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice la specialitatea 532.02. Didactica Informaticii „Sistemul de situații didactice ca element de bază al formării competențelor profesorului de
informatică”, autor Nicoleta Bleandură.

Conducător științific Valeriu Cabac, profesor universitar, doctor în ştiinţe fizico-matematice.


Locație:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Chișinău, str. Gh.Iablocikin nr. 5, aud. 206

AVIZ

postat 28 aug. 2018, 06:09 de Universitatea Tiraspol

 

La 30 august 2018, ora 9.00 va avea loc repartizarea căminului pentru studenți în cadrul facultăților. Studenții sunt rugați să se adreseze la decanatele facultăților:

Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii informaționale (str. Gh. Iablocichin 5, bir. 321);

Facultatea Pedagogie (str. Gh. Iablocichin 5, bir. 214);

Facultatea Biologie și chimie (str. Drumul Viilor 26A, bir. 321);

Facultatea Geogrfaie (str. Drumul Viilor 26A, bir. 309);

Facultatea Filologie (str. Drumul Viilor 26A, bir. 211).

Conferința Internațională ”Rolurile și impactul profesorului în societatea modernă”

postat 2 aug. 2018, 12:37 de Universitatea Tiraspol

 Conferința Internațională

Rolurile și impactul profesorului în societatea modernă 

Chișinău, Republica Moldova, 20 Septembrie 2018 


Societatea modernă este permanent supusă unor schimbări sociale, culturale și economice. În consecință, și profesorii trebuie să regândească și să ajusteze strategiile pedagogice în unison cu evoluțiile sociale recente pentru a dezvolta abilitățile și competențele necesare elevilor. Aceasta presupune că rolurile profesorilor de astăzi se schimbă și crește semnificativ impactul lor asupra societății. Profesorul ca îndrumător sau tutore care încurajează cursanții prin proiectarea scenariilor colaborative, individualizarea traseelor de învățare sau sprijinirea elevilor în afara sălii de clasă este din ce în ce mai solicitat de către instituțiile de învățământ din întreaga lume.

În cadrul Conferinței dorim să abordăm diferite aspecte ale acestor noi roluri ale profesorilor, provocările aferente, impactul lor asupra elevilor și asupra societății în general. Un accent deosebit se va pune pe prezentarea experiențelor practice ale profesorilor și experților din Republica Moldova, Germania, Spania, Lituania și Franța. Mai mult, dorim să vă oferim oportnitatea de a interacționa cu experții invitați adresându-le solicitările dvs. individuale legate de subiectul conferinței.

Conferința este evenimentul final al proiectului Erasmus + Crearea E-reţelei moldoveneşti pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă (TEACH ME). Proiectul vizează consolidarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din Moldova și urmărește scopul să contribuie la fortificarea sistemului de formare profesională continuă a cadrelor didactice prin furnizarea de programe de formare inovatoare și oportunități de cooperare în rețea.

Limbi de comunicare: română, engleză, rusă. Va fi asigurată traducerea simultană.

Raportori invitați:

    1. Christoph Brake, prof. dr. Fachhochschule des Mittelstands, Germania

    2. Olga Zubikova, Fachhochschule des Mittelstands, Germania

    3. Danguole Rutkauskiene. dr. conf., Asociația Națională a Învățământului la Distanță, Lituania

    4. Gytis Cibulskis, dr., Asociația Națională a Învățământului la Distanță, Lituania

    5. Josep Juando, dr. conf., World University Services of Mediterrain, Spania

    6. Magüi Pérez, dr. conf., World University Services of Mediterrain, Spania

    7. Irina Otmanine, Universitatea Nice Sophia Antipolis, Franța (participare virtuală)

    8. Claudia Melinte, Coordonator Biroul Național Erasmus + din Moldova

    9. Nadejda Velișco, dr. conf., Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

    10. Andrei Chiciuc, dr. conf., șef al Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității în Educație Profesională, Moldova

    11. Anatol Gremalschi, prof. univ., dr. hab., UTM, IPP, expert în Științe ale EducațieiLocație

Universitatea de Stat dinTiraspol

Str. Iablocikin 5, Chișinau

Telefon: +(373-22) 74-79-19.

Fax: +(373-22) 75-49-24.Programme

9:00 - 09:30               Înregistrarea participanților

09:30 - 10:00             Ceremonia de deschidere

10:00 - 11:00             Presentări și rapoarte ale experților

11:00 - 11:30             Coffee Break & networking

11:30 - 13:00             Presentări și rapoarte ale experților

13:00 - 14:00             Lunch Break & networking

14:00 - 15:00             Workshop: Cum să ajustezi design-ul unui scenariu didactic?

15:00 – 15:30             Coffee Break & networking

15:30 – 16:30             Workshop: Cum să motivezi personalul academic pentru a devein inovator?

16:30 - 17:00             Ceremonia de închidere


Înregistrarea

Vă rugăm să vă înregistrați AICI pentru Conferință până la 30 august 2018!


Certificare

Participanții Conferinței vor primi Certficat de participare!

Lansarea cărții „Universitatea de Stat din Tiraspol în perioada Războiului de pe Nistru”

postat 30 iun. 2018, 11:18 de Universitatea Tiraspol

AVIZ

La 9 iulie 2018, ora 1000, în Sala de festivități a Universității de Stat din Tiraspol (Chișinău, str. Ghenadie Iablocichin 5) va fi lansată cartea „Universitatea de Stat din Tiraspol în perioada Războiului de pe Nistru”. În carte sunt descrise evenimentele prin care au trecut colaboratorii și studenții UST în perioada conflictului armat din 1992. Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 480 din 9 iulie 1992 Universitatea de Stat din Tiraspol a fost evacuată provizoriu la Chișinău. Istoria Universității de Stat din Tiraspol reflectă evenimentele prin care a trecut tânărul stat Republica Moldova, iar instituția reprezintă un simbol al integrității statale și al rezistenței în fața grelelor încercări.

Pentru devotamentul față de țară și rezultate notorii în formarea specialiștilor, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 568-V, la 1 octombrie 2010 Universitatea de Stat din Tiraspol a fost decorată cu Ordinul „Credință Patriei” clasa I.

La eveniment vor participa profesori, studenți, formatori de opinie, reprezentanți ai corpului diplomatic, analiști politici, cercetători științifici et

Ședința lărgită a Senatului UST

postat 26 iun. 2018, 03:17 de Universitatea Tiraspol

Joi, 28 iunie 2018, ora 1000, în Sala de festivități (str. Ghenadie Iablocichin 5) va avea loc ședința lărgită a Senatului UST cu participarea membrilor colectivului, la care primului Președinte al Republicii Moldova – Dlui Mircea Snegur i se va conferi titlul Doctor Honoris Causa al UST.


Workshop „Tehnologii performante în educaţie”

postat 22 iun. 2018, 07:23 de Universitatea Tiraspol

 Universitatea de Stat din Tiraspol 

Centrul de formare profesională continuă

La 27 iunie 2018, ora 10.00 în Sala de Festivităţi a Universităţii de Stat din Tiraspol (Chişinău, str. Iablocikin, 5) va avea loc Workshop-ul „Tehnologii performante în educaţie”. Se invită cadrele didactice interesate. 

La sfârşitul Workshop-ului se vor elibera certificate de participare. Înregistrarea participanţilor - 9.30 – 10.00

Workshop-ul „Tehnologii performante în educaţie” 

P R O G R A M 

Atelierul I. Demonstrarea experimentelor efectuate cu laboratorul digital în procesul de învăţământ la fizică, chimie, biologie şi geografie. 

Atelierul II. Demonstrarea roboţilor în acţiune. 

Atelierul III. Prezentarea lecţiilor la tabla interactivă Smart Notebook a laureaţilor concursului „Cea mai bună lecţie Smart”. 

Atelierul IV. Tehnici interactive de predare-învăţare-evaluare. 

Atelierul V. Tehnici de dezvoltare a creativităţii practice şi a percepţiei culorilor

Susținerea tezei de doctor la Consiliul ştiinţific specializat D 36 532.02 – 10

postat 23 mai 2018, 00:38 de Universitatea Tiraspol

AVIZ

se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice


Pretendent: VASCAN Teodora

Conducător: CIOBAN Mitrofan, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician

Consiliul ştiinţific specializat: D 36 532.02 – 10

Tema tezei: Dezvoltarea competențelor profesionale la informatică în baza corelării optime a conținuturilor de matematică și informatică.

Specialitatea: 532.02 – Didactica Informaticii

Data: 23 iunie 2018

Ora: 12:00

Local: MD 2069, Republica Moldova, m. Chişinău, str. Iablocikin 5, Universitatea de Stat din Tiraspol, sala 304.

Teza şi autoreferatul pot fi consultate la biblioteca Universităţii de Stat din Tiraspol, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, dar şi la pagina web www.cnaa.md

Susținerea tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat: D 36 532.02 – 11

postat 22 mai 2018, 03:54 de Universitatea Tiraspol

AVIZ

se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Pretendent: MARIN Maria

Conducători ştiinţifici:  LUPU Ilie, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar,Universitatea de Stat din Tiraspol
                                        CĂPĂȚÂNĂ Gheorghe, doctor în științe tehnice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova.

Consiliul ştiinţific specializat: D 36 532.02 – 11

Tema tezei: Metodologia formării şi dezvoltării competenţelor studenţilor în sistemul computerizat de instruire (la disciplina „Inteligenţa artificială”)

Specialitatea: 532.02 – Didactica Informaticii

Data: 23 iunie 2018

Ora: 10:00

Local: MD 2069, Republica Moldova, or. Chişinău, str. Iablocikin 5, Universitatea de Stat din Tiraspol, sala 304.

Teza şi autoreferatul pot fi consultate la biblioteca Universităţii de Stat din Tiraspol, Universităţii de Stat din Moldova, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, şi la pagina web www.cnaa.md

1-10 of 49