Vizita de lucru a echipei manageriale a Universităţii din Craiova

postat 4 dec. 2018, 23:26 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 5 dec. 2018, 06:23 ]

VIZITA DE LUCRU

a echipei manageriale a Universităţii din Craiova, România la

Universitatea de Stat din Tiraspol

(cu sediul la Chişinău)

 

                În perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2018 o delegaţie oficială a Universităţii din Craiova condusă de rectorul universităţii Cezar Ionuţ Spînu s-a aflat într-o vizită de lucru în baza unui acord de colaborare bilateral dintre Universitatea de Stat din Tiraspol şi Universitatea din Craiova; care a fost încheiat la începutul anului 2018, an centenar, extrem de important pentru românii de pretutindeni.

                În perioada dată au avut loc mai multe întruniri a colegilor noştri de peste Prut cu Consiliul de Administraţie, membrii stafului academic al Universităţii noastre. Scopul acestor întruniri a fost de a evalua realizarea pe parcursului anului a activităţilor prevăzute în acordul de colaborare, precum şi trasarea noilor obiective ce ţin de dezvoltarea relaţiilor privind activitatea didactică,  ştiinţifică şi managerială. Au fost împărtăşite bunele practici referitoare la programele de studii, la realizarea cercetărilor ştiinţifice, precum şi măsurile care urmează a fi întreprinse pentru a atrage cât mai mulţi antreprenori în pregătirea, angajarea şi promovarea cadrelor de înaltă calificare.

             

                Runda dezbaterilor a cuprins subiecte destul de variate care ţin de calitatea pregătirii specialiştilor,  realizării cercetărilor, prestării serviciilor, mobilitatea cadrelor didactice şi a studenţilor. A fost evidenţiat  că pe parcursul anului 14 cadre didactice au realizat mobilităţi academice în Universitatea din Craiova. La momentul vizitei un grup  din 12 studenţi masteranzi şi 4 patru profesori se află în mobilitate la Universitatea din Craiova. Studenţii vor realiza practica de master şi vor lucra sub conducerea tutorilor din Craiova, deoarece  tezele de master sunt conduse în cotutelă de un profesor de la UST şi unul de la UCV. În discuţii a fost punctat şi faptul că o universitatea are nevoie pentru dezvoltare de fonduri provenite din diferite surse. În această ordine de idei s-a discutat despre posibilităţile de obţinere a proiectelor cu agenţii economici, cu antreprenori interesaţi de a-si spori potenţialul calificării viitorilor angajaţi. De asemenea,  s-a convenit asupra aplicării în comun şi realizării proiectelor de cercetare, elaborarea şi publicarea lucrărilor ştiinţifice, organizarea în comun a evenimentelor.

                       

În cadrul vizitei de lucru a avut loc şi şedinţa solemnă a Senatului UST de înmânare a titlului de Doctor Honoris Causa rectorului UCV, profesorului universitar  Cezar Ionuţ Spînu.

                Universităţile, membre ale acordului de colaborare, au toată încrederea şi deschiderea pentru realizarea cu succes a obiectivelor trasate.

Comments