TITLUL ONORIFIC DE DOCTOR HONORIS CAUSA PENTRU PROF. UNIV. DR. CEZAR IONUȚ SPÎNU

postat 5 dec. 2018, 04:28 de Universitatea Tiraspol   [ actualizat la 5 dec. 2018, 06:07 ]

DECERNAREA TITLULUI ONORIFIC DE DOCTOR HONORIS CAUSA DLUI PROF. UNIV. DR. CEZAR IONUȚ SPÎNU – RECTOR AL UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA

Luni, 3 decembrie 2018, în incinta Universității de Stat din Tiraspol (UST) s-a desfășurat Ceremonia de decernare a Titlului Onorific de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat Tiraspol, domnului profesor universitar doctor Cezar Ionuț Spînu – Rector al Universității din Craiova, la propunerea Senatului Universității din Tiraspol, cu prilejul manifestărilor dedicate Centenarului. Astfel, Universitatea de Stat din Tiraspol își exprimă recunoștința în raport cu o personalitate științifică excepțională, model uman și profesional demn de urmat, pentru întreaga comunitate academică și pentru tânăra generație de studenți. Doctor în chimie, are publicate peste 100 de lucrări (monografii, manuale, studii în reviste cotate ISI).  Este membru în Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, membru al Consiliului Agenției de Credite și Burse de Studii, membru în diverse societăţi academice, dar şi recenzor Talanta (SUA), International Research Journal of Pharmacy and Pharmacology.  A coordonat nenumărate contracte de cercetare și, la inițiativa, Domniei Sale a fost constituită INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ÎN ŞTIINŢE APLICATE ( INCESA)  prin intermediul căruia mediul de afaceri național și internațional în cooperare  cu  mediul academic implementează proiecte de cercetare din diverse domenii ale științelor aplicative. 

                                 

            Eduard Coropceanu, profesor universitar, doctor, rector al Universității de Stat din Tiraspol a ținut să puncteze următoarele: Universitatea din Craiova, în persoana dlui Cezar Ionuț Spînu, a manifestat deschidere totală privind cooperarea cu universitatea noastră. Astfel, imediat după semnarea acordului de cooperare cu Universitatea din Craiova, zeci de profesori și studenți, din cadrul universității noastre, fiind sprijiniți direct de Dl Rector, au fost implicați în procesul de mobilitate academică, făcând eforturi întru integrarea în  știința academică românească. Pentru viitor am trasat obiective concrete de cooperare. Sperăm să stabilim relaţii de lucru responsabile de lungă durată pentru beneficii reciproce.     

            De asemenea, la ceremonie, au participat reprezentanţi ai cercetării ştiinţifice în domeniu chimiei, reprezentanți ai învățământului superior din Chișinău, comunităţi academice, inclusiv Dl Mircea Snegur, primul președinte al Republicii Moldova, Doctor Honoris Causa al UST. Excelența sa a remarcat că evenimentul este semnificativ din mai multe considerente. În primul rând personalitatea Dlui Rector Cezar Ionuț Spînu este una demnă de titlul onorific, deoarece este un savant notoriu și un manager de calitate înaltă. În al doilea rând  evenimentul semnifică intențiile ambelor părți de a consolida spațiul spiritual și economic comun.

  
           În această ordine de idei, directorul INCESA, prof. univ. dr. Leonardo-Geo MĂNESCU, a menționat că studenții Universității din Craiova sunt implicați  în activitățile de cercetare ale institutului atât în proiectele interne și externe de cercetare propuse de parteneri, cât și în proiecte ce vizează subiecte de care este interesat mediul de afacere. 

            „Studierea și preluarea experienței craiovene privind implicarea studenților și profesorilor în proiecte de cercetare solicitate de business reprezintă o prioritate pentru UST”,  a ținut să precizeze Mitrofan Cioban, academician, șef Catedra Algebra, Geometrie, Topologie.    

Universitatea de Stat din Tiraspol a fost constituită în anul 1930 și este prima instituție de învățământ superior din țară. În urma războiului transnistrean din 1992 a fost izgonită de forțele separatiste din orașul Tiraspol și evacuată în Chișinău, unde continuă să activeze până în prezent.           În cadrul instituției respective au fost pregătiți circa 100 de mii de specialiști de înaltă calificare pentru economia națională, inclusiv pentru sistemul educațional din Republica Moldova.

Pentru devotamentul față de țară și rezultate notorii în formarea specialiștilor, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 568-V, la 1 octombrie 2010 Universitatea de Stat din Tiraspol a fost decorată cu Ordinul „Credință Patriei”, clasa I.

 

 

Comments