ȘEDINȚA SEMINARULUI METODOLOGIC

postat 11 mai 2017, 22:18 de Universitatea Tiraspol
 Universitatea de Stat din Tiraspol

 Centrul de Formare Profesională Continuă

 Centrul Tehnologii informaționale

Seminar metodologic 

”Utilizarea tehnologiilor moderne la UST: rezultate și perspective” 

17 mai 2017, ora 14 -50, Sala de festivități a UST

Program
  • Utilizarea tehnologiilor moderne la cursurile de formare continuă. Raportor – dr. conf. univ. Viorel Bocancea, șef centru Formare profesională continuă.
  • Noi instrumente TIC în educație. Raportor – lector univ. Sergiu Corlat, șef centru Tehnologii informaționale.
  • Promovarea tehnologiilor moderne prin intermediul proiectelor instituționale și internaționale. Raportor – dr. conf. univ. Andrei Braicov, coordonator proiect Teach me.
  • Digitalizarea învățării. Raportor – dr. conf. univ. Mihail Calalb, coordonator proiect instituțional.
  • Perspectivele studierii roboticii la facultatea FMTI. Raportor – lector univ. Lupașcu Natalia.
Comments